Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus, verkkototeutus

(verkossa)

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op –koulutus käynnistyy marraskuussa 2023 verkkototeutuksena. Koulutuksemme sisältö ja laajuus vastaavat Neuropsykiatriset valmentajat ry:n laatukriteereitä. Koulutuksen kesto on 2.11.2023-6.6.2024.