Tutustu teemoihin

Palveluksessasi!

Alla näet palveluteemamme, joissa olemme erityisen osaavia. Jos jäät vielä kaipaamaan jotakin niin kysy lisää täydennyskoulutuksista!

Erityisen tuen suunnittelu ja toteuttaminen

Uudistunut ammatillinen koulutus edellyttää opiskelun henkilökohtaistamista ja yksilöllisten opiskelupolkujen luomista kaikille opiskelijoille. Spesia Asiantuntijapalvelut tarjoaa koulutuksia ja konsultaatiota erityisen tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Koulutukset voidaan räätälöidä eri kohderyhmien tarpeiden mukaan muun muassa oppilaitosjohdolle, erityisen tuen vastuuhenkilöille tai opetus- ja ohjaushenkilöstölle sopivaksi.

Lue lisää erityisen tuen suunnittelu ja toteuttaminen -teeman koulutuksista

Työnohjaus ja ratkaisukeskeinen työyhteisövalmennus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Työnohjauksessa pohditaan työhön, työyhteisöön ja työrooleihin liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita – tulkiten ja jäsentäen. Työnohjauksen ja ratkaisukeskeisen työyhteisövalmennuksen tarkoituksena on tavoitteellisesti tukea henkilöstöä työstä nousevien tunteiden käsittelyssä, tuottaa ratkaisuja ja välineitä arjen asiakastilanteisiin sekä jäsentää ajatuksia ja näkökulmia työstä.

Reflektiivisyys edistää työssä kehittymistä ja siinä jaksamista, sujuvoittaa työn tekemistä sekä edistää erilaisten työhön liittyen tilanteiden analysointia ja niistä oppimista. Luottamuksellinen ja vaitiolovelvollinen ilmapiiri mahdollistaa avoimen keskustelun ratkaisukeskeisten kysymysten avulla. Työnohjaus on erityisesti voimauttavaa ja palkitsevaa yhdessä oppimista erityisten kysymysten äärellä.

Lue lisää työnohjauksista ja työyhteisövalmennuksesta

Monikulttuurisuus

Monikulttuurinen opiskelija tarvitsee usein monenlaista tukea. Tuen tarpeen voivat liittyä kulttuurillisiin tekijöihin, kotoutumiseen, traumaattiseen taustaan, kielitaidon puutteeseen ja  oppimisen pulmiin. Koska pulmat ovat erilaisia ja jokainen ihminen vahvuuksineen yksilöllinen, on maahanmuuttajataustainen opiskelijakin kohdattava yksilönä. Ammattiopisto Spesia tarjoaakin räätälöityä koulutusta ja konsultaatiota monikulttuurisuuteen liittyen.

Lisätietoa monikulttuurisuusteemasta

Työpaikkaohjaajakoulutus

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat suorittavat osan opinnoistaan työelämässä oppien. Työpaikkaohjaajan tehtävä on tärkeä ja siinä onnistuminen edellyttää perehtymistä työelämässä oppimisen käytäntöihin: suunnitteluun, toteutuksen ja osaamisen arviointiin. Kun työpaikkaohjaaja perehtyy opiskelijan osaamiseen ja oppimistavoitteisiin, opiskelijalla on mahdollisuus oppia oikeita asioita.

Tarjoamme sinulle Työelämässä oppimisen ohjaaminen -verkkokoulutusta. Verkkokoulutus on maksuton, ja saat sen suorittamisesta osallistumistodistuksen.

Lue lisää työpaikkaohjaajakoulutuksesta