Strategia ja arvot

Tervetuloa tutustumaan tarkemmin strategiaamme ja arvoihimme, jotka ohjaavat Spesian toimintaa ja ovat työmme perusta.

Spesian arvot

Arvoiltaan Spesia on

 • Merkityksellinen – Vahvistamme ja rikastamme yksilön ja yhteiskunnan tulevaisuutta.
 • Mutkaton – Arvostamme avointa vuorovaikutusta ja raikasta yhdessä tekemistä.
 • Yhdenvertainen – Kunnioitamme rohkeasti erilaisuutta ja lisäämme monimuotoisuutta.

Spesian strategia

Opiskelijan onnistuminen

Spesiassa kaikki tähtää opiskelijan onnistumiseen.

 • Turvaamme sujuvat siirtymät ja valinnan mahdollisuuden monipuolisella koulutustarjonnalla. Ennakoinnin avulla kehitämme osaamista, jonka avulla opiskelijat työllistyvät. Kehitämme jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia täsmäosaamisen ja työllistymisen tarpeet huomioiden.
 • Hyvinvoivista opiskelijoista kasvaa hyvinvoivia ammattilaisia. Jokainen opiskelija saa tarvitsemansa tuen eheästä palvelukokonaisuudesta. Täydennämme alueellisia palveluita tarpeen mukaan Spesian omilla palveluilla. Tapamme toimia tukee yhteisöllisyyttä.
 • Osaamisen lisäksi opiskelija saa Spesiasta ystäviä ja unohtumattomia kokemuksia, jotka tukevat kasvamista aktiiviseksi ja vastuulliseksi toimijaksi. Kansainvälisyys rikastaa toimintaamme.
 • Eri alojen ammattilaisille ja perheille olemme halutuin erityisen tuen palvelujen tarjoaja ja täydennyskouluttaja.
 • Suuntaamme yhdessä kohti kestävää tulevaisuutta. Opetuksen lisäksi kestävä kehitys näkyy organisaation toiminnassa ja valinnoissa. Opiskelijoiden vahva kestävyysosaaminen välittyy lisäarvona työpaikoille.
 • Kehitämme uusia työelämäyhteistyön muotoja ja viemme oppimista yhä enemmän työpaikoille. Uudistamme oppimisympäristöjä opiskelijoiden moninaiset tarpeet huomioiden ja digitalisaatiota hyödyntäen yhdessä kumppaneidemme kanssa. Oppimisympäristöt ovat entistä toiminnallisempia, turvallisempia ja viihtyisämpiä.
 • Suuntaamme toimintaa hallitusti kysynnän ja resurssien mukaan.

Loistava spesialainen

Jokainen haluaa, saa ja osaa loistaa merkityksellisessä työssään Spesia-yhteisössä. 

 • Arki sujuu mutkattomasti. Määrittelemme tehtävänkuvat, vastuut ja valtuudet selkeästi. Perehdyttämisen käytänteet ovat toimivia.
 • Rakennamme yhteistä Spesiaa keskustelevassa ja kannustavassa ilmapiirissä toisiamme arvostaen. Spesia on turvallinen työyhteisö, jossa voidaan hyvin ja viihdytään pitkään. Spesia houkuttelee mukaan uusia osaajia.
 • Kokeilemme rohkeasti uutta ja opimme kokemuksistamme.
 • Tunnistamme tulevaisuuden osaamistarpeet ja varmistamme tarvittavan osaamisen. Jokainen spesialainen kehittää omaa työtään ja osaamistaan. Jaamme osaamistamme Spesian sisällä ja verkostoissa.
 • Digitalisaatio on meille luonteva arjen apuri – sen tehokas ja tarkoituksen-mukainen käyttö vapauttaa aikaa kohtaamisille ja uusille avauksille

Yhdenvertaisempi yhteiskunta ja monimuotoisempi työelämä

 • Tiivistämme verkostoyhteistyötä opiskelijoiden koulutus- ja työllistymismahdollisuuksien sekä hyvän elämän edistämiseksi. Yhdenvertainen työelämä meillä ja muualla on tärkeä tavoitteemme.
 • Teemme tavoitteellista vaikuttamistyötä keskeisimmissä verkostoissa ja foorumeilla yhdessä opiskelijoiden kanssa.
 • Tasokkaat asiantuntija- ja työelämäpalvelumme tarjoavat osaamista ja työkaluja työpaikoille ja erityistä tukea tarvitsevien kanssa toimiville.
 • Tutkimme, kehitämme ja innovoimme erityisen tuen toimintamalleja yhdessä tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.
 • Huolehdimme oppivelvollisuuden yhdenvertaisesta toteutumisesta yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa.

Kuva 1. Spesian strategia ja arvot luovat kartan, joka vie meidät kohti tärkeimpään tavoitettamme: Jokainen saa, haluaa ja osaa loistaa.