Tutustujan tietosuoja

Tutustujan ja koulutuskokeilijan tietojen kerääminen

Henkilötietojasi kerätään siksi, että koulutuskokeilusi tai tutustumisjaksosi oppilaitoksessa voidaan toteuttaa.
Talletamme henkilötietosi Spesian opiskelijahallintojärjestelmään.

Henkilötietojasi käsittelevät vain ne henkilöt,
joilla on työtehtäviensä perusteella oikeus käsitellä niitä.
Henkilötietojasi ei luovuteta ulkopuolisille.

Jos lähetät meille todistuksen tai muun liitteen,
se tallennetaan dokumenttien hallintaohjelmaan.
Henkilötietojesi avulla sinut tunnistetaan ja
voimme järjestää haluamasi koulutuskokeilun tai tutustumisjakson.

Henkilötietojesi käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679 artiklaan 6.1(c).
Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän eli Ammattiopisto Spesian lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietojasi opiskelijahallintojärjestelmässä,
kunnes selviää oletko hakenut ja päässyt opiskelemaan oppilaitokseemme.

Jos sinut valitaan opiskelijaksi, henkilötietojasi käsitellään opiskelijavalintaa tehtäessä
ja säilytetään opiskelijahallintojärjestelmässä koko opiskelujesi ajan.

Jos et aloita opiskelua meillä, henkilötietosi poistetaan järjestelmästä siinä vaiheessa, kun niiden arkistointiaika on päättynyt.
Säilytysajat voit kysyä tietosuojavastaavaltamme.

Tutustujan ja koulutuskokeilijan oikeudet

Sinulla on oikeus päästä tarkastamaan sinusta tallennetut henkilötietosi.

Sinulla on myös oikeus tietojen oikaisemiseen, jos tallennetuissa tiedoissa on virheitä.

Jos sinun mielestäsi sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679), sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle.

Tarkemmat tiedot oikeuksistasi ja muista Ammattiopisto Spesian henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista löydät tietosuojaselosteistamme ja Tietosuoja-sivulta.

Ota yhteyttä

Jarkko Seiluri

koulutuspäällikkö
Järvenpää
044 765 1511
Jarkko.Seiluri@spesia.fi
Tietosuojavastaava