Oppisopimus – mahdollisuus työnantajalle ja opiskelijalle!

Oppisopimuskoulutus on oppimista määräaikaisessa työsuhteessa työpaikalla. Oppisopimus voidaan solmia joustavasti tutkinnon, sen osan tai pienemmän kokonaisuuden suorittamiseksi, myös esim. kesätyön ajalle. Koulutus tapahtuu työpaikalla käytännön työtehtävissä ja sitä täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä. Oppisopimus edistää opiskelijan valmistumista ja siirtymistä työelämään.

Oppisopimuskoulutus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen, jossa opiskelija saa alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työnantaja tarjoaa opiskelijalle alan töitä vähintään 25 tuntia viikossa. Työsopimusta täydentää oppisopimus, joka solmitaan työpaikan, opiskelijan ja oppilaitoksen kesken. Oppisopimukseen liittyviin lomakkeisiin saa tukea oppilaitoksen edustajilta.

Työnantaja

  • sinulla on mahdollisuus kasvattaa työntekijä työpaikallesi
  • oppisopimuksen kesto suunnitellaan vastaamaan työpaikan tarpeita
  • saat motivoituneen työntekijän, jolla on halu oppia työtä tehden
  • saat ohjaukseen tukea oppilaitokselta
  • taloudellisten tukien mahdollisuudet selvitetään yhdessä

Opiskelija

  • oppisopimuksesi suunnitellaan vastaamaan suoritettavien tutkinnonosien tavoitteita
  • opinnot työpaikalla ja oppilaitoksessa suunnitellaan henkilökohtaisesti
  • saat työpaikalta ohjauksen oppisopimuksen ajalle
  • saat mahdollisuuden pitempiaikaiseen työpaikkaan

Oppisopimuksella voi opiskella ja tehdä työtä samanaikaisesti

 

Työnantaja maksaa opiskelijalle oppisopimuksen ajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppisopimusopiskelu on mahdollista myös, jos opiskelija saa Kelan tai vakuutusyhtiöiden maksamaa kuntoutusrahaa. Tällöin se voidaan oppisopimuksen ajalta maksaa hakemuksesta työnantajalle.

Lisäksi opiskelija voi saada opintososiaalisia etuja ja työnantajalle voidaan maksaa erikseen sovittavaa koulutuskorvausta.

Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on, että työpaikalla on käytettävissä opiskelijan osaamisen kehittämisen ja näyttöjen järjestämisen kannalta riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset työvälineet ja ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö, josta nimetään opiskelijalle vastuullinen työpaikkaohjaaja. Työnantaja vastaa lakisääteisistä työnantajavelvollisuuksista, kuten vakuutuksista.

Lisätietoja

Päivi Tanner

Päivi Tanner

paivi.tanner@spesia.fi
p. 040 637 3667

Seuraa meitä:

#aospesia