Työpaikkaohjaaja-koulutus

Työelämässä oppimisen ohjaaminen -verkkokoulutus työpaikkaohjaajalle

Tartu tilaisuuteen ja vahvista omaa ohjausosaamistasi!

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat suorittavat osan opinnoistaan työelämässä oppien. Työpaikkaohjaajan tehtävä on tärkeä ja siinä onnistuminen edellyttää perehtymistä työelämässä oppimisen käytäntöihin: suunnitteluun, toteutuksen ja osaamisen arviointiin. Kun työpaikkaohjaaja perehtyy opiskelijan osaamiseen ja oppimistavoitteisiin, opiskelijalla on mahdollisuus oppia oikeita asioita.

Tarjoamme sinulle Työelämässä oppimisen ohjaaminen -verkkokoulutusta. Verkkokoulutus on maksuton, ja saat sen suorittamisesta osallistumistodistuksen.

Sisältö

 • Mitä HOKS tarkoittaa?
 • Mitä työpaikkaohjaus edellyttää ja mitä siinä pitää ottaa huomioon?
 • Miten huomioin erilaiset oppijat?
 • Koulutussopimus vai oppisopimus ja mitä eroa niillä on?
 • Mihin osaamisen arviointi perustuu?

Toteutus

Kaikki oppiminen tapahtuu verkossa. Spesiassa koulutus toteutetaan Moodleroomsissa, johon osallistujat saavat tunnukset ilmoittautumisen jälkeen.

Verkkokoulutus on jaettu kolmeen osioon, joihin on koottu teksti- ja videoaineistoa.

 • Osio 1. Alkuvaiheen suunnittelu
 • Osio 2. Työelämässä oppiminen
 • Osio 3. Osaamisen arviointi

Koulutuksen suorittaminen edellyttää n. 8 h osallistujan työpanosta, josta n. 5 h itsenäistä verkkotyöskentelyä itselle parhaiten sopivana ajankohtana. Itsenäiseen työskentelyyn sisältyy aineistoon perehtyminen, itsearviointitesti sekä valmistautuminen verkkokeskusteluihin muun muassa pohtimalla onnistunutta ohjaustilannetta ja osaamisen arviointia. Lisäksi koulutukseen sisältyy kaksi verkkokeskustelua (à 1,5 h), joissa käydään läpi aineistoa ja tehtäviä sekä keskustellaan omista kokemuksista arjen ohjaustilanteissa.

Ajatusten vaihto muiden verkkokoulutukseen osallistujien kanssa on antoisaa ja hyödyllistä!

 

Lisätietoja:

 

Ulla Nyrönen

Ulla Nyrönen

p. 040 353 0555
ulla.nyronen@spesia.fi

Aikataulu

Työpaikkaohjaajakoulutuksen voi suorittaa oman aikataulun mukaisesti, lukuunottamatta verkkokeskusteluja.

Ensimmäisen verkkokeskustelun (osiot 1 ja 2) vaihtoehdot:
 • Ke 30.9. klo 14.00-15.30
 • Pe 9.10. klo 12.30-14.00
 • Ke 18.11. klo 14.00-15.30
 
Toisen verkkokeskustelun (osio 3) vaihtoehdot:
 • Ke 21.10. klo 14.00-15.30
 • Pe 30.10. klo 12.30-14.00
 • To 10.12. klo 14.00-15.30

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu työpaikkaohjaaja-koulutukseen.

Seuraa meitä:

#aospesia