Uusi Amis – Ammatillinen koulutus uudistui 2018

Työelämäyhteistyö monipuolistuu

Ammatillinen koulutus uudistetaan osaamisperusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja sekä puretaan sääntelyä ja päällekkäisyyksiä.

Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi (2015)

Millä tavalla uudistus näkyy työelämälle?

 • Ammatillisen koulutuksen tavoitteet ja toteutus pohjautuvat opiskelijan ja työelämän tarpeisiin
 • Koulutus perustuu valtakunnallisiin tutkintojen perusteisiin, jotka on laadittu yhteistyössä työelämän kanssa. Näin varmistetaan, että opiskelijat oppivat ne tiedot ja taidot, joita eri alojen työpaikoissa tarvitaan
 • Uudistuvat tutkinnot mahdollistavat tutkinnon osien joustavan yhdistelyn eri aloilta
 • Tutkinto tai tutkinnon osia suoritetaan joustavasti oppilaitoksessa ja työelämässä oppien
 • Työelämässä oppiminen toteutetaan joko koulutussopimuksena, oppisopimuksena tai yhdistellen vuorottaen näitä molempia
 • Opiskelijan työelämässä oppiminen voidaan räätälöidä yhdessä suunnitellen tietylle ajanjaksolle, joka sopii sekä yritykselle että opiskelijalle
 • Myös kesäaikana voi tehdä opintoja joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella

Millainen on opiskelijan opiskelusuunnitelma?

 • Opiskelijoilla on joustavat ja yksilölliset opintopolut
 • Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan mm. työelämässä oppiminen ja sen tavoitteet
 • Opiskelija etenee opinnoissaan omien tavoitteidensa ja edellytystensä mukaisesti. Osaaminen ratkaisee, ei opiskeluun käytetty aika

Miten opiskelijaa arvioidaan?

 • Opiskelija osoittaa osaamisensa näytöillä käytännön työtehtävissä ensisijaisesti työpaikoilla
 • Opettaja ja työelämän edustaja arvioivat osaamisen yhdessä
 • Opettaja perehdyttää työelämän edustajat arviointiin

Koulutussopimus vai oppisopimus?

Koulutussopimus

 • Aikaisempi työssäoppimissopimus korvautuu koulutussopimuksella, joka on opiskelijalle palkatonta työelämässä oppimista
 • Koulutussopimuksen ajanjakso, pituus ja sisältö suunnitellaan yhdessä työelämän ja opiskelijan kanssa
 • Työpaikalle nimetään työpaikkaohjaaja, jota opettaja tukee ohjauksessa
 • Yritykselle ei makseta koulutuskorvausta

Oppisopimus

 • Opiskelija on määräaikaisessa työsuhteessa yritykseen ja hänelle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa
 • Työaika on vähintään 25 h/vko
 • Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta
 • Työnantajan on tietyin edellytyksin mahdollista saada palkkatukea
 • Työpaikalla tulee nimetä ammattitaitoinen työpaikkakouluttaja

Teemme mielellämme yhteistyötä ja tuemme työnantajaa myös oppisopimukseen ja opiskelijan ohjaukseen liittyvissä asioissa

Hyödyllisiä linkkejä

Uusi ammatillinen koulutus – mistä siinä on kyse?

klikkaa kuva suuremmaksi

Seuraa meitä:

#aospesia