Open Day & Open Partner

Teille vai meille? Silmiä avaava ja innostava reality check puolin ja toisin.

Open Day – avaa ovi opelle

Voisiko sinunkin työpaikkasi tarjota opettajalle tai oppilaitoksen opetushenkilöstölle mahdollisuuden tutustua työelämään sekä työpaikkasi työtehtäviin?

Open Day on toimintamalli, jossa opettajat tai oppilaitoksen ohjaushenkilöstö jalkautuvat tutustumaan työelämään ja työpaikan arkeen. Käynnillä kartoitetaan yhteistyön mahdollisuuksia ja se helpottaa tiedon jakamista työelämän ja oppilaitoksen välillä.

Päivä antaa mahdollisuuden kertoa opettajalle näkemyksiä tämän hetken työelämän tarpeista sekä niistä asioista, mitä opiskelijan tulee osata työpaikalle mennessään ja millaisia tulevaisuuden tekijöitä työelämässä tarvitaan. Yhteistyö auttaa tarjoamaan opiskelijoille harjoittelupaikkoja sekä antaa yritykselle mahdollisuuden täsmärekrytoida. Vierailun aikana voidaan kartoittaa myös työpaikan henkilöstön koulutustarpeita.

Open Partner – näe meidän meininki

Vai tulisitko sinä mieluummin tutustumaan työpaikalta oppilaitokseen?

Open Partner -toimintamallilla tarkoitetaan yhteistyötä, jossa työelämän edustaja tulee tutustumaan oppilaitoksen arkeen sekä vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opiskeluun oppilaitoksen monipuolissa oppimisympäristöissä.

Open Partner tarjoaa mahdollisuuden kurkistaa, kuinka alaa tällä hetkellä opiskellaan sekä löytää vinkkejä opiskelijoiden ohjaamiseen omalla työpaikalla.

Yhteistyö luo paljon mahdollisuuksia, yhdessä ideoimalla löydämme uusia ratkaisuja!

Ota yhteyttä

Tiina Perkiö

yritysvalmentaja
Järvenpää
050 594 0857
tiina.perkio@spesia.fi