Opiskelija työpaikallenne

Oikeita töitä opettelemalla kasvaa aitoja ammattilaisia

Jatkuvuutta, sujuvuutta ja tekijöitä arkeen

Onko sinulla työtehtäviä tarjolla tai tarvetta työntekijälle? Oppilaitos tukee työnantajia sopivien tekijöiden löytämisessä erilaisiin tehtäviin, työelämäjaksojen järjestämisessä, opiskelijan ohjaamisessa ja työllistämistukien käytössä. Tarjoamme myös koulutusta työpaikkaohjaajille.

Opiskelijan työelämässä oppimisen kesto voi vaihdella muutamasta tunnista moneen kuukauteen. Spesiassa opiskelu tapahtuu työelämälähtöisesti ja opiskelu pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan työpaikoilla. Opiskelijoita ohjataan työelämään jo koulutuksen aikana ja oppeja kerätään työelämälähtöisesti.

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää siitä, kuinka Spesia ja yrityksenne voivat hyötyä toisistaan! Yritysvalmentajien yhteystiedot löydät sivun alalaidasta, tai voit laittaa viestin Yhteydenottolomakkeen kautta.

Opiskelijoita kesätyöhön

Onko sinulla tarvetta kesätyöntekijälle? Spesian opiskelijat ovat valmiita monenlaisiin avustaviin tehtäviin kesän koittaessa! Oppilaitoksemme tukee työnantajia sopivien tekijöiden löytämisessä erilaisiin tehtäviin, työllistämistukien käytössä sekä opiskelijan ohjaamisessa.

Opiskelijamme ovat tehneet kesäisin esimerkiksi toimistotyötä, myynti-, asiakas- ja järjestelytöitä, tekstiili- ja puhdistusalan työtä, astiahuoltoa, kiinteistöhuoltoon liittyviä tehtäviä, maalaus- ja kunnostustöitä ja autojen huoltoa.

Kesätyö voi olla päivittäistä tai sitä voi olla vaikkapa kahtena päivänä viikossa.

Koulutussopimus, kumppanuussopimus vai oppisopimus?

Koulutussopimus – Oppimista työpaikalla ilman työsuhdetta

 • Kenelle: Yksi opiskelija.
 • Työsuhde: Opiskelija ei ole työsuhteessa, 1-5 pv vko. Tuntimäärä sovitaan yksilöllisesti.
 • Palkkaus: Ei palkkaa eikä korvausta tehdystä työstä. Opintotuki ja muut opintososiaaliset etuudet.
 • Vakuutukset: Oppilaitoksen vakuutus.

Koulutussopimus, eli perinteinen “työharjoittelu” on yksi tapa ottaa opiskelija työpaikalle.

Koulutussopimus on määräaikainen sopimus, jossa opiskelija ei ole työsuhteessa, eikä hänelle makseta palkkaa. Kirjallinen koulutussopimus tehdään jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti, tutkinnon osaksi tai sitä pienemmäksi kokonaisuudeksi kerrallaan.

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija hankkii osaamista työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Opiskelijan vakuutuksista vastaa oppilaitos.

Kumppanuussopimus – Pitkäaikaista oppilaitosyhteistyötä

 • Kenelle: Opiskelijaryhmä.
 • Työsuhde: Opiskelijat eivät ole työsuhteessa.
 • Palkkaus: Ei palkkaa eikä korvausta tehdystä työstä.
 • Vakuutukset: Oppilaitoksen vakuutus.

Spesialla on vankka kokemus onnistuneista kumppanuussopimuksista eri aloilla toimivien yritysten kanssa. Tälläkin hetkellä mm. puhtaus- ja kiinteistö- sekä logistiikka-alan opiskelijat suorittavat opintojaan yhteistyöyrityksissämme ahkeroiden.

Kumppanuussopimus tuo yhteistyöhön helppoutta ja jatkuvuutta, sekä yritykselle lisäkäsiä juuri siihen tiettyyn hommaan, johon niitä kaivataan. Opiskelijat suorittavat kumppaniyrityksissä säännöllisesti tietyt tehtävät esim. 2–8 opiskelijan ryhmänä oppilaitoksen työntekijän ohjauksessa ja oppilaitoksen jatkuvalla tuella. Työ voi olla päivittäistä tai sitä voi olla vaikkapa kahtena päivänä viikossa kolmelle opiskelijalle.

Irrallisten oppimisjaksojen hallinnoinnin ja yksittäisten henkilöiden perehdyttämisen sijaan toiminta on ennakoitavaa ja opiskelijoista tulee luonteva osa kumppanuusyrityksen sujuvaa arkea. Opiskelijan vakuutuksista vastaa oppilaitos.

Tutustu Spesian kumppaneiden kokemuksiin:

Oppisopimus – Työntekijä työpaikalle

 • Kenelle: Yksi opiskelija.
 • Työsuhde: Opiskelija on työsuhteessa. Minimityöaika 25 h/vko.
 • Palkkaus: TES:in mukainen palkka. Mahdollisuudet opintososiaalisiin etuuksiin.
 • Vakuutukset: Työnantajan vakuutus.

GDPR-asetuksen piilottamaa sisältöä
Hyväksyttyäsi evästeet sivuston ulkopuolinen sisältö (esim. Youtube-videot) ladataan sivulle

Oppisopimus taipuu niin uuden työntekijän sisäänajoon kuin lyhyempiin työpätkiin, esimerkiksi kesätyön ajalle. Oppisopimus on hieman kuin vanha mestari–kisälli-malli, jossa kokeneempia ammattilaisia seuraamalla oppii tekemään itse.

Oppisopimuskoulutus on oppimista työpaikalla määräaikaisessa työsuhteessa. Oppisopimus voidaan solmia joustavasti koko tutkinnon, sen osan tai pienemmän kokonaisuuden suorittamiseksi.

Koulutus tapahtuu työpaikalla käytännön työtehtävissä ja sitä täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä. Työnantaja tarjoaa opiskelijalle alan töitä vähintään 25 tuntia viikossa ja opiskelija saa alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppisopimus on työnantajalle joustava tapa rekrytoida lisäkäsiä sopivalla tuntimäärällä tai kouluttaa yritykseen uusia osaajia.

Oppisopimusopiskelu on mahdollista myös, jos opiskelija saa Kelan tai vakuutusyhtiöiden maksamaa kuntoutusrahaa. Tällöin se voidaan oppisopimuksen ajalta maksaa työnantajalle (hakemuksesta). Lisäksi opiskelija voi saada opintososiaalisia etuja ja työnantajalle voidaan maksaa erikseen sovittavaa koulutuskorvausta. Työnantaja vastaa lakisääteisistä työnantajavelvollisuuksista, kuten vakuutuksista. Oppisopimukseen liittyviin lomakkeisiin saa tukea oppilaitoksen edustajilta.

Kuuntele työpaikkaohjaajan haastattelu

Spesia Järvenpään työvalmentaja Pihla Lukinmaa haastattelee Marju Kortemäkeä Jalotus ry:ltä. Jalotus on keravalainen, valtakunnallisesti toimiva kestävän elämän siirtymäliike. Pihla ja Marju keskustelevat osaamisen hankkimisesta työelämässä työpaikkaohjaajan näkökulmasta. Marju kertoo mm. minkälaisia työtehtäviä opiskelijat pääsevät tekemään Jalotus ry:llä ja millainen rooli työpaikkaohjaajalla on. Koulutussopimusjaksolla Spesiasta on ollut opiskelijoita puhtaus- ja kiinteistöpalvelualoilta.

Työpaikkaohjaajia tuetaan ohjaan.fi -sivuston materiaaleilla ja työpaikkaohjaajakoulutuksilla joita järjestävät ohjaan.fi -verkosto. Lisätietoa saa Spesian Työpaikkaohjaajakoulutus-sivulta.

GDPR-asetuksen piilottamaa sisältöä
Hyväksyttyäsi evästeet sivuston ulkopuolinen sisältö (esim. Youtube-videot) ladataan sivulle

Ota yhteyttä

Tiina Perkiö

yritysvalmentaja
Järvenpää
050 594 0857
Tiina.Perkio@spesia.fi

Heikki Skyttä

yritysvalmentaja
Pieksämäki
050 463 9636
Heikki.Skytta@spesia.fi

Miina Marttinen

yritysvalmentaja
Jyväskylä
050 478 5775
Miina.Marttinen@spesia.fi

Waltteri Vasara

yritysvalmentaja
Turku
050 576 0776
Waltteri.Vasara@spesia.fi