Työelämäpalaute

Työelämän edustaja – työelämäpalautetta antamalla pääset viidessä minuutissa kehittämään alaasi ja ammatillisen koulutuksen laatua!

Olisiko sinulla viisi minuuttia aikaa vaikuttaa alaasi ja ammatilliseen koulutuksen laatuun? Uusi palauteväylä on avattu! Nyt voit kertoa meille anonyymisti kokemuksistasi liittyen toimintaamme koulutussopimus- ja oppisopimuskoulutuksen järjestämisessä, sekä niihin liittyvistä palveluistamme. Palautteesi on tärkeää oppilaitoksemme ja työelämän kehittymiselle, sekä työelämäyhteistyön sujumiselle.

Valtakunnalliseen työelämäpalautteeseen kuuluu kaksi kyselyä:

 • työpaikalle suunnattu ja
 • työpaikalla toimineelle työpaikkaohjaajalle suunnattu.

Kyselyillä ei arvioida opiskelijoita, vaan seurataan työelämän tyytyväisyyttä oppilaitoksen toimintaan koulutuksen järjestämisessä yhteistyössä työelämän kanssa. Kyselyt käsittelevät asiakaslähtöisyyttä, sopimusprosessia, ohjausta ja tukea sekä vaikuttavuutta ja laatua. Kyselyjen vastausasteikko on 1-5, jossa 5=täysin samaa mieltä ja 1=täysin eri mieltä.

Työelämäpalaute vaikuttaa oppilaitoksemme rahoitukseen, sillä se on määritelty yhdeksi perusteeksi ammatillisen koulutuksen järjestäjien vaikuttavuusrahoituksessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on säätänyt asetuksella vaikuttavuusrahoituksen laskennassa työelämäpalautteen kohderyhmistä, palautteen keräämisestä ja palautetiedon käytöstä.

Saatu palaute on oppilaitoksellemme tärkeää ennen kaikkea siksi, että voimme kehittyä ja toimia laadukkaasti yhdessä työelämän kanssa!

Työpaikkakysely

 • Kenelle suunnattu: Kysely lähetetään koulutussopimuksia ja oppisopimuksia tehneille työnantajille. Vastaajana toimii työnantajan edustaja.
 • Miten usein palautetta kerätään: Enintään kaksi kertaa vuodessa, jos työpaikalla on ollut lähettämisajankohtaa edeltävän puolen vuoden aikana päättyneitä työpaikkajaksoja

Tulokset lukuvuodelta 2023–2024

Työelämäpalaute/ Työpaikkakysely oppilaitosyhteistyöstä 1.1.- 28.2.2024

 • Vastausprosentti 22,2 %
 • Vastanneita 45/203
 • Tyytyväisyys oppilaitoksemme toimintaan järjestää työelämässä oppimista: 4,3/5

Työelämäpalaute/ Työpaikkakysely oppilaitosyhteistyöstä 1.7.–31.8.2023

 • Vastausprosentti 27,6 %
 • Vastanneita 89/323
 • Tyytyväisyys oppilaitoksemme toimintaan järjestää työelämässä oppimista: 4,4/5

Keskiarvo (1-5)

Työpaikkaohjaajakysely

 • Kenelle suunnattu: Kyselyihin vastaajina toimivat vastuulliset työpaikkaohjaajat. Tarvittaessa he voivat välittää kyselyn edelleen opiskelijaa käytännössä enemmän työpaikalla ohjanneelle henkilölle.
 • Miten usein palautetta kerätään: Päättyneistä työpaikkajaksoista enintään kaksi kertaa kuukaudessa.

Tulokset lukuvuodelta 2022–2023

Työelämäpalaute/ Työpaikkaohjaajakysely oppilaitosyhteistyöstä 1.7.2022–30.6.2023

 • Vastausprosentti 30,8
 • Vastanneita 309/1003
 • Tyytyväisyys oppilaitoksemme toimintaan järjestää työelämässä oppimista: 4,5/5

 

Keskiarvo (1-5)

Voit tutustua työelämäpalautteeseen tarkemmin Opetushallituksen verkkosivuilla: Ammatillisen koulutuksen työelämäpalaute.

Kysy lisää:
Työelämäkoordinaattori Kristiina Luukkonen
kristiina.luukkonen(at)spesia.fi