• Tunnetko tarvetta keskustella työn sisällöistä sekä työn herättämistä ajatuksista ja tunteista?
 • Tuntuuko arjen työtaakka ylivoimaiselta ja kaipaatko henkilöä jakamaan työhön liittyviä asioita?
 • Haluatko saada uusia näkökulmia työn tekemiseen ja työssä kehittymiseen?
 • Tarvitsetko uudenlaisia keinoja työn ja työyhteisön haasteisiin?
 • Kaipaatko apua työn rajaamisen, solmujen avaamiseen ja työtaakan keventämiseen?
 • Tarvitsetko uusia ideoita, näkökulmia ja ajatuksia työhön?

Tarjoamme työnohjausta luottamuksellisesti juuri Sinulle!

Sopivia avaimia jokaiseen lukkoon

Työnohjaus on oman työn tutkimista, pohtimista, arviointia ja kehittämistä sekä uusien työvälineiden ideoimista. Työnohjauksessa pohditaan työhön, työyhteisöön ja työrooleihin liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita – tunnistaen ja jäsentäen. Työnohjauksen tarkoituksena on tavoitteellisesti tukea henkilöstöä työstä nousevien tunteiden käsittelyssä, tuottaa ratkaisuja ja välineitä arjen tilanteisiin sekä jäsentää ajatuksia ja näkökulmia työstä. Työnohjaus vahvistaa dialogisuudellaan resilienssiä, ennakointia, reagointikykyä ja uuden oppimista.

Reflektiivisyys ja dialogisuus edistävät työssä kehittymistä ja siinä jaksamista, sujuvoittavat työn tekemistä sekä edistävät erilaisten työhön liittyvien tilanteiden analysointia ja niistä oppimista. Luottamuksellinen ja vaitiolovelvollinen ilmapiiri mahdollistaa avoimen keskustelun, jota viedään eteenpäin ratkaisukeskeisten kysymysten ja menetelmien avulla. Työnohjaus mahdollistaa työstä heränneiden teemojen pohtimisen yhdessä. Työnohjaus avaa solmuja tuottaen työhyvinvointia ja jaksamista arkeen.

Yhdessä oppimista erityisten kysymysten äärellä

Työnohjaus voidaan toteuttaa asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti joko yksilö- tai ryhmätyönohjauksena. Työnohjausprosessista sovitaan aina henkilökohtaisesti asiakkaan tarpeiden mukaan. Työnohjaus voidaan toteuttaa verkossa, asiakkaan tiloissa tai työnohjaajan työtiloissa. Työnohjaajina toimivat koulutetut erityisen tuen ammattilaiset, jotka hyödyntävät ohjauksessa monipuolisesti erilaisia menetelmiä ja työvälineitä. Osaavat ammattilaiset ovat kokeneita työskentelemään myös vaativissa asiakas- ja työtilanteissa. Erityisiä onnistumisia syntyy siellä, missä on erityisiä haasteita.

Pedagoginen työnohjaus

Joko teillä on pedagogista työnohjausta? Toteutamme uutta työnohjauksen mallia opetus- ja ohjausalan ammattilaisille. Tartu toimeen ja ota yhteyttä! Pedagogisesta työnohjauksesta saat:

 • Ratkaisuja pedagogisiin ja mielen hyvinvoinnin haasteisiin
 • Aikaa keskustella työstä, jakaa kokemuksia ja saada uusia ideoita ja innovaatioita
 • Mahdollisuuden myös hankalien tilanteiden purkamiseen
 • Tukea osaamisen kehittämiseen
 • Positiivista, kannustavaa ja rohkaisevaa palautetta
 • Jaksamista ja hyvinvointia
 • Rohkeutta ja välineitä kokeilla jotain erilaista

Tutustu työnohjaajiin

Työnohjaajat ovat kertoneet itsestään ja työnohjaukseen liittyvistä ajatuksistaan Spesiaalia-blogissa.

Kysy lisää

Ota yhteyttä täydennyskoulutusten yhteyshenkilöihin! Kudotaan uutta yhdessä!