Työelämässä oppimisen ohjaaminen -verkkokoulutus työpaikkaohjaajalle

Tartu tilaisuuteen ja vahvista omaa ohjausosaamistasi!

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat suorittavat osan opinnoistaan työelämässä oppien. Työpaikkaohjaajan tehtävä on tärkeä ja siinä onnistuminen edellyttää perehtymistä työelämässä oppimisen käytäntöihin: suunnitteluun, toteutuksen ja osaamisen arviointiin.

Kun työpaikkaohjaaja perehtyy opiskelijan osaamiseen ja oppimistavoitteisiin, opiskelijalla on mahdollisuus oppia oikeita asioita. Samalla koulutus antaa työpaikkaohjaajalle varmuutta omaan tekemiseen.

Tarjoamme sinulle Työelämässä oppimisen ohjaaminen -verkkokoulutusta. Verkkokoulutus on maksuton, ja saat sen suorittamisesta osallistumistodistuksen.

Sisältö

 • Mitä HOKS tarkoittaa?
 • Mitä työpaikkaohjaus edellyttää ja mitä siinä pitää ottaa huomioon?
 • Miten huomioin erilaiset oppijat?
 • Koulutussopimus vai oppisopimus ja mitä eroa niillä on?
 • Mihin osaamisen arviointi perustuu?

Toteutus

Kaikki oppiminen tapahtuu verkossa. Spesiassa koulutus toteutetaan Moodleroomsissa, johon osallistujat saavat tunnukset ilmoittautumisen jälkeen. Verkkokoulutus on jaettu kolmeen osioon, joihin on koottu teksti- ja videoaineistoa.

 • Osio 1. Alkuvaiheen suunnittelu
 • Osio 2. Työelämässä oppiminen
 • Osio 3. Osaamisen arviointi

Koulutuksen suorittaminen edellyttää noin 8 tunnin työpanosta, josta noin 5 tuntia on verkkotyöskentelyä itselle parhaiten sopivana ajankohtana, minkä lisäksi koulutukseen sisältyy kaksi yhteistä, noin 1,5 tunnin verkkokeskustelua,

Itsenäiseen työskentelyyn sisältyy aineistoon perehtyminen, itsearviointitesti sekä valmistautuminen verkkokeskusteluihin muun muassa pohtimalla onnistunutta ohjaustilannetta ja osaamisen arviointia. Keskusteluissa käydään läpi aineistoa ja tehtäviä sekä keskustellaan omista kokemuksista arjen ohjaustilanteissa.

Ajatusten vaihto muiden verkkokoulutukseen osallistujien kanssa on antoisaa ja hyödyllistä, sillä erilaisiin haasteisiin, tilanteisiin ja kysymyksiin voi porukalla löytyä tosi hyviä ratkaisuja!

Kevään 2022 koulutukset

Työpaikkaohjaajakoulutuksen voi suorittaa oman aikataulun mukaisesti, lukuun ottamatta verkkokeskusteluja.

Kurssi 1

 • Torstai 13.1.2022 vapaaehtoinen info klo 14.30-15.00, kurssi avautuu
 • Verkkokeskustelu 1: Torstai 3.2.2022 klo 14.30-16.00
 • Verkkokeskustelu 2: Torstai 17.2.2022 klo 14.30-16.00

Kurssin 1 viimeinen ilmoittautumispäivä on 7.1.2022.

Kurssi 2

 • Torstai 17.3.2022 vapaaehtoinen info klo 14.30-15.00, kurssi avautuu
 • Verkkokeskustelu 1: Torstai 7.4.2022 klo 14.30-16.00
 • Verkkokeskustelu 2: Torstai 28.4.2022 klo 14.30-16.00

Kurssin 2 viimeinen ilmoittautumispäivä on 11.3.2022.

Ilmoittaudu työpaikkaohjaajakoulutukseen (Webropol-lomake)

Kysy lisää

Johanna Purokari, p. 050 466 8074, johanna.purokari@spesia.fi