VET – Vetävää, Erityistä ja Tunnettua ammatillista erityisopetusta

Hankkeen toteutusaika: 1.1. – 31.12.2020

Rahoittaja: Opetushallitus

Tavoite

VET-hankkeen tavoite on parantaa ammatillisen erityisopetuksen tunnettuutta ja arvostusta lisäämällä tietoa ja myönteisiä mielikuvia opiskelijatarinoiden kautta. Samalla hälvennetään mahdollisia ennakkoluuloja.

Tavoitteena on tuoda esille ammatillisen koulutuksen ja erityisesti vaativan ammatillisen erityisopetuksen tulokset ja vaikuttavuus yhteiskunnassa. Hanke auttaa myös madaltamaan kynnystä erityistä tukea tarvitsevien ja osatyökykyisten henkilöiden työllistämiseen.

Toiminta

Tuotetaan ja julkaistaan videoina vaativan erityisen tuen ammatillisen koulutuksen esittely sekä aitoja opiskelijatarinoita, joilla kerrotaan koulutuksen tarjoamista monista väylistä työelämään. Tuotetaan vaikuttamisviestinnän tueksi faktapohjaisia esitysmateriaaleja kuten infograafeja.

Materiaaleja levitetään monikanavaisesti hankkeen aikana, minkä jälkeen ne ovat kaikkien ammatillisten oppilaitosten käytettävissä. Hankeverkostossa toteutetaan yhteisesti myös sisäinen koulutus, jolla varmistetaan henkilöstön osaaminen tulosten jalkauttamiseksi kohderyhmille.

Konkreettisia tuotoksia ovat:

  • vaativan erityisen tuen ammatillisen koulutuksen yleinen esittelyvideo
  • viisi erilaista opiskelijatarinavideota, joissa kuvataan erilaisia väyliä työelämään
  • infograafeilla avataan ammatillisen erityisopetuksen tuloksia ja vaikuttavuutta

Toteuttajat:

Ammattiopisto Live, Ammattiopisto Spesia, Kiipulan ammattiopisto, Aitoon koulutuskeskus, Optima
Hankkeen toteuttaa Ammattiopisto Luovin koordinoimana AMEO-verkoston viestintätyöryhmä.

Lisätiedot:

Susanna Kangas, hankkeen projektipäällikkö
Tieto- ja viestintäjohtaja, Ammattiopisto Luovi
p. 040 319 3172, etunimi.sukunimi@luovi.fi

Mirja Niskala, yhteyshenkilö Spesiassa
viestinnän asiantuntija, Ammattiopisto Spesia
p. 0400 340 041, etunimi.sukunimi@spesia.fi

Seuraa meitä:

#aospesia