Miika Koivula valmistui Ammattiopisto Spesiasta varastonhoitajaksi keväällä 2020. Jo opiskeluaikana hän kävi työelämäjaksolla Tokmannilla, missä Miikan asenne ja tekeminen tekivät vaikutuksen. Valmistuttuaan Miikasta tuli Tokmannin työntekijä.

– Otin Miikan harjoitteluun ja palkkasin hänet hänen henkilökohtaisten ominaisuuksiensa vuoksi. Hän teki hyvin nopeasti itsensä korvaamattomaksi tässä työyhteisössä, kertoo myymäläpäällikkö Vanamo Santala.

Koivula on osaava ja ammattitaitoinen tekijä, joka poikkeaa muista työntekijöistä siinä, että hän kuulee, muttei itse puhu. Hän kuuntelee ohjeet ja mitä toisella on sanottavaa, mutta kirjoittaa vastauksensa kännykän näytölle. Vaikka Miikan oma kieli on viittomakieli, hän ei tarvitse sitä työssään.

Santala myöntää, että aluksi häntä arvelutti miten homma toimisi käytännössä.

– Olin vähän ennakkoluuloinen ja asenteellinen, mutta hyvin pian kävi selväksi, että se oli täysin turhaa. Hän on omalla persoonallaan ja osaamisellaan kaikki tällaiset ennakkoluulot kyllä murtanut.

Asiakkailta hyvää palautetta

Miikaa kehutaan työpaikalla tunnolliseksi, joustavaksi ja tarkaksi. Hän tekee töitä omatoimisesti ja huolehtii tehtävät loppuun asti. Miikan mukaan myöskään asiakaspalvelu ei tuota ongelmia:

– Palvelen joskus asiakkaita myymälässä ja se onnistuu hyvin. He ymmärtävät nopeasti, miten homma toimii. Monimutkaisiin kysymyksiin on hidasta vastata, mutta usein kysytään esimerkiksi tuotteen paikkaa tai muuta helppoa.

Vanamo vahvistaa Miikan kertoman:

– Saamme usein tosi hyvää palautetta asiakkailta, jotka ovat olleet Miikan palveltavina. Heitä tuntuu ilahduttavan se, että on erilaisia työntekijöitä ja erilaisia tapoja kommunikoida. Kun tilanne on vähän uusi, mutta kommunikointi sujuu ja palvelu pelaa, asiakkaille jää tilanteesta hyvä mieli.

GDPR-asetuksen piilottamaa sisältöä
Hyväksyttyäsi evästeet sivuston ulkopuolinen sisältö (esim. Youtube-videot) ladataan sivulle

Katso tästä Miika Koivulan video. Video on kuvailutulkattu.

Erityisen hyvät työntekijät esiin

Miikan työllistymistarina on kerrottu myös Erityisen hyviä työntekijöitä -videosarjassa. Videot on tuotettu ammatillisten erityisoppilaitosten muodostaman AMEO-verkoston yhteistyönä ”Vetävää, Erityistä ja Tunnettua ammatillista erityisopetusta (VET)” -hankkeessa. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

VET-hankkeen tavoitteena on nostaa esiin erityisen hyviä työntekijöitä ja ammatillisen erityisopetuksen merkitystä niin yksilöiden elämänpoluille kuin koko yhteiskunnalle. Jotta kaikkien osaaminen ja potentiaali saadaan työmarkkinoilla käyttöön, on tärkeää rohkaista työnantajia työllistämään erityistä tukea tarvitsevia nuoria.

Vaikka henkilöstä työelämätermein puhuttaisiin osatyökykyisenä, hän ei työpaikallaan välttämättä sitä ole. VET-hankkeen projektipäällikkönä toimiva Ammattiopisto Luovin tieto- ja viestintäjohtaja Susanna Kangas toteaakin, että olisi parempi puhua täsmätyökykyisistä:

– Täsmätyökykyinen kuvaa usein ammatillisesta erityisopetuksesta valmistuneita nuoria ja aikuisia paremmin kuin osatyökykyinen. Kun henkilö toimii osaamistaan ja taitojaan vastaavassa tehtävässä, hän voi olla siihen tehtävään täysin työkykyinen. Tämä on yksi asioista, joita VET-hankkeessa halutaan tuoda esille.

Siksi hankkeessa kerrotaankin aitoja tarinoita opiskelijoiden työllistymisestä, jotka toivottavasti madaltavat kynnystä erityistä tukea tarvitsevien ja osatyökykyisten henkilöiden työllistämiseen.

Lue lisää hankkeesta: VET – Vetävää, Erityistä ja Tunnettua ammatillista erityisopetusta

Mirja Niskala
viestinnän asiantuntija
VET-hankkeen projektiryhmän jäsen