Whistleblowing-ilmoituskanava

Luottamuksellinen kanava väärinkäytösepäilyn ilmoittamiseen

Väärinkäytösepäilystä ilmoittaminen (whistleblowing)

Me spesialaiset olemme sitoutuneet toimimaan rehellisesti ja vastuullisesti. Edellytämme samaa myös sidosryhmiltämme.

Toimintamme eettisyyden varmistamiseksi käytössämme on whistleblowing-ilmoituskanava. Whistleblowing-menettely tarjoaa luottamuksellisen kanavan väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen ja suojaa ilmoittajaa mahdollisilta vastatoimilta.

Whistleblowing-kanava on tarkoitettu ainoastaan direktiivin (EU) 2019/1937 mukaisista väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen. Ilmoituskanava ei tule vaikuttamaan Spesiassa voimassa oleviin käytäntöihin liittyen asiakaspalautteisiin, reklamointiin tai työsuhteisiin liittyvään asiankäsittelyyn.

Ilmoituksen voi tehdä whistleblowing-ilmoituskanavassa.

Jos ilmoitusta ei voi tehdä Spesian whistleblowing-kanavaan, sen voi tehdä Oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan.

Kiitos ilmoituksestasi, jolla autat meitä toimimaan vastaisuudessakin organisaationa, jolle vastuullinen toimintakulttuuri ja sen vaaliminen on erittäin tärkeää.

Yhteystiedot

Päivi Starast

henkilöstöjohtaja
Turku
040 771 0080
Paivi.Starast@spesia.fi