Ammattiopisto Spesia

Ammattiopisto Spesia on uusi ammatillinen erityisoppilaitos, joka aloitti toimintansa 1.1.2018. Spesia syntyi, kun Bovallius-ammattiopisto ja  Validia Ammattiopisto yhdistyivät.

Ammattiopisto Spesian päätoimipaikat ovat  Jyväskylä, Järvenpää, Pieksämäki ja Turku.  Järjestämme koulutusta myös useilla muilla paikkakunnilla.

Opiskelijamme ovat mahtava joukko nuoria ja aikuisia, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea opintoihinsa.  Erityisen tuen tarve voi liittyä esimerkiksi oppimisvaikeuksiin, fyysisiin rajoitteisiin tai sosiaalisiin haasteisiin.

Spesian monipuolisesta koulutustarjonnasta löydät ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta,  valmentavaa koulutusta sekä tuettua oppisopimuskoulutusta.  Tarjoamme myös erityisen tuen asiantuntijapalveluita.

Spesia on uusi oppilaitos, mutta sillä on vahvat juuret.  Oppilaitosta ylläpitää Ammattiopisto Spesia Oy,  jonka omistavat Invalidiliitto ry ja S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr.  Bovallius on järjestänyt ammatillista koulutusta  vuodesta 1905 alkaen ja Invalidiliitto vuodesta 1942.

Seuraa meitä:

#aospesia