Jos jäit kevään haussa ilman opiskelupaikkaa, jatkuvan haun paikat ovat sinulle hyvä vaihtoehto päästä opiskelemaan.

Ammatillinen koulutus on nykyään osaamisperusteista, joten kaikkien opinnot eivät kestä yhtä pitkään. Jos kevään haussa paikan saanut hakija ei aloitakaan opintojaan tai joku opiskelija valmistuu muita nopeammin, hänen tilalleen voidaan ottaa uusi opiskelija jopa kesken lukuvuoden.  Tätä kutsutaan jatkuvaksi hauksi.

Jatkuvan haun kautta hakemuksen voi lähettää myös kesän aikana. Kesällä tulleita hakemuksia aletaan käsittelemään elokuun alussa.

Löydät jatkuvan haun Hae nyt -sivulta.