Korona-aikanakin voi tehdä kv-yhteistyötä. Spesia on esimerkiksi mukana uudessa EU:n rahoittamassa strategisessa kumppanuushankkeessa nimeltään ARVET. Hankkeen tarkoitus on tarjota innovatiivinen väline opiskelijoille, joilla on vamma tai erityisen tuen tarve, joka vaikeuttaa jonkin fyysisen tehtävän suorittamista itsenäisesti.

Lisättyä todellisuutta majakan avulla

Välineenä tässä käytetään majakkaa (beacon), joka bluetoothin avulla ottaa yhteyden opiskelijan puhelimeen tai tablettiin. Tämän yhteyden kautta opiskelija näkee lisätyn todellisuuden (AR) avulla työtehtävän erilaiset vaiheet konkreettisesti. Tällä pyritään lisäämään opiskelijan itsenäisyyttä erilaisten tehtävien teossa.

Hankkeessa on Spesian lisäksi mukana neljä muuta tahoa kolmesta eri maasta. Espanjaa tässä hankkeessa edustaa koordinaattori Fundeun, jonka opiskelijat osallistuvat testivaiheessa välineen testaukseen. Toinen espanjalainen osallistuja on IngenioLabs, joka on konkreettisen välineen kehittäjä. Saksaa tässä hankkeessa edustaa ISOB-niminen organisaatio (Institut für Sozialwissenschaftliche Beratung), joka on vastuussa hankkeen laadun arvioinnista. Kolmas osanottajamaa on Romania. Heidän oppilaitoksensa Bacau University ”Vasile Alecsandri” on toinen oppilaitos, jonka opiskelijat osallistuvat välineen testaukseen.

Myös Spesian opiskelijoita toimii välineen testaajina. Sen lisäksi Spesia vastaa koko hankkeen viestinnästä. Mukana Spesiasta hankkeessa on opiskelijoita, opettajia, opetusteknologian asiantuntija sekä ohjaajia.

Yhteistyön välineinä Google Meet ja Trello

Monikin teistä arvaa, että toteutus tapahtuu tietysti etänä! Kokoukset toteutetaan Google Meetin välityksellä. Meille suomalaisille tuttu Teams ei välttämättä ole käytössä muissa maissa. Hanketta johtava taho määrittää muutenkin aika paljon sitä, mitä viestintävälineitä käytetään.

Etäkokoukseen osallistujia tietokoneen näytöllä.

Osanottajamaiden edustajat tapasivat ensimmäisen kerran kolmipäiväisessä kick-off -kokouksessa.

Omat kommervenkkinsä toimintaan tuovat eri aikavyöhykkeet. Kun Suomessa ja Romaniassa kello on 11, Espanjassa ja Saksassa kello on vasta 10. Tähän mennessä kaikissa kokouksissa ollaan kuitenkin oltu oikeaan aikaan (vaikka tiukille on välillä mennyt!) Kokouksien lisäksi meillä on yhteisenä välineenä Trello-projektinhallintaohjelma. Trellosta löytyvät kaikki hakemukset, lomakkeet, aikataulut ja muut tarvittavat dokumentit niin, että jokainen osallistuja pääsee niihin käyttäjätunnuksen kautta käsiksi. Sen lisäksi kommunikaatiota toteutetaan sähköpostitse, ja me Spesian osallistujat tapaamme vielä keskenämme Teamsin välityksellä.

Hankkeeseen on suunniteltu myös muutamaa face to face –tapaamista eri maiden isännöimänä. Tulevaisuus näyttää, miten näiden tapaamisten järjestäminen tulee onnistumaan.

Lisätietoa ARVET-hankkeesta löytyy Spesian hankesivulta.

ARVET-hankkeella on myös omat www-sivut.

Kansainvälistymisiin!

hanketyöntekijät Paula-Maija Ukkonen ja Minna Sandberg

Ammattiopisto Spesia