Vuosi 2021 on toiseen asteen koulutukseen hakeville erityinen, sillä tänä keväänä perusopetuksen yhdeksännen luokan päättäneet ovat ensimmäisiä, jotka tulevat uuden, laajennetun oppivelvollisuuden piiriin.

Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto). Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös ns. kymppiluokalla tai valmentavassa koulutuksessa (VALMA, LUVA ja TELMA, syksystä 2022 alkaen TUVA). Lisäksi kansanopistot alkavat tarjota uutta Opistovuosi-koulutusta oppivelvollisille.

Paikkaa vaille jääminen on ollut monelle yllätys

Ammattiopisto Spesiaan on ollut tämän kevään haussa ennätysmäärä hakijoita ja paikkoja vapaana vastaavasti tavallista vähemmän. Keskimäärin joka toinen hakija on voitu valita syksyllä alkaviin opintoihin.

Rehtori Tiina Meriläinen (kuvassa) on saanut paljon yhteydenottoja opinto-ohjaajilta ja vanhemmilta, kun oppivelvollisuuden tultua voimaan monelle on tullut yllätyksenä, ettei hakutoiveen mukainen opiskelupaikka olekaan itsestäänselvyys:

– Varsinkin peruskoulun päättävät hakijat ovat olleet pettyneitä, kun opiskelutoiveet ovat kariutuneet. Oppivelvollisuuden myötä on syntynyt odotus varmasta opiskelupaikasta vaativan erityisen tuen oppilaitoksessa, oman toiveen mukaisessa perustutkinnossa tai valmentavassa koulutuksesta, ja se ei sitten olekaan kevään haussa toteutunut.

Syksyn 2021 paikkamäärään on osaltaan vaikuttanut se, ettei opiskelupaikkoja ole vapautunut uusille opiskelijoille samassa määrin kuin tavanomaisena vuonna. Osalla opiskelijoista koronavuosi pidensi opintojen kestoa, kun kaikkia asioita ei voitu opiskella etänä tai esim. työpaikalla oppiminen ei toteutunut.

Näiden opiskelijoiden määrä ei ole merkittävän suuri, mutta tuo oman lisänsä tilanteeseen, jossa oppivelvollisuuden laajentaminen lisää kysyntää vaativan erityisen tuen opiskelupaikoille.

Paikkamäärä ei vastaa vaativan erityisen tuen kysyntää

– Toisin kuin peruskoulun puolella, ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelijavuodet ja niiden määrittelemät resurssit on asetettu järjestämisluvassa, eikä kaikkeen kysyntään voida vastata, vaan oppilaitosten täytyy tehdä valintaa hakijoiden kesken, Meriläinen avaa tilannetta.

Ammattiopisto Spesialle on järjestämisluvassa myönnetty 1126 opiskelijavuotta, mikä tarkoittaa käytännössä, että meillä opiskelee kerrallaan keskimäärin yli 1300 opiskelijaa. Opiskelijoita on kuitenkin otettu sisään toimitilojen sallimissa rajoissa niin, että esim. vuoden 2021 ennusteen mukaan noin 50 opiskelijaa opiskelee ns. ylipaikoilla, ja syksyllä 2021 opintonsa aloittaa Spesiassa 1467 opiskelijaa.

– Vaativalle erityiselle tuelle on tarvetta enemmän kuin tähän tehtävään erikoistuneille oppilaitoksille järjestämisluvissa on resursseja osoitettu. On myös syytä ottaa huomioon, että on niitä oppivelvollisuusikäisiä, joilla terveys ja toimintakyky on pysyvästi niin alhainen, ettei opiskelu oppilaitosympäristössä ole mahdollista.

Positiivista keväällä ilman paikkaa jääneiden kannalta on, että tulevana lukuvuonna opiskelijoita tulee valmistumaan hieman tavanomaista enemmän kesken lukuvuoden, kunhan koronan viivästyttämät opinnot saadaan pakettiin. Näin jatkuvaan hakuun tulee vapautumaan enemmän paikkoja lukuvuoden aikana.

(juttu jatkuu kuvan jälkeen)
Lähikuvassa työstökone, kädet ja kappaleen mittaus työntömitalla.
Kuvateksti: Koronavuosi viivästytti joidenkin opiskelijoiden valmistumista, kun kaikkia asioita ei voinut harjoitella etänä tai oppiminen työpaikalla jäi toteutumatta.

Ohjausvastuu siirtyy asuinkunnalle elokuussa

Jos oppivelvollinen jää kevään haussa ilman opiskelupaikkaa, on asuinkunnan tehtävä osoittaa hänelle opiskelupaikka joko perusopetuksen lisäopetuksessa tai valmentavassa koulutuksessa. Ohjausvelvoite siirtyy kunnille elokuun lopulla.

Perusopetuksen tai nivelvaiheen koulutuksen järjestäjän osalta hakeutumisvelvoitteen ohjaus- ja valvontavastuu jatkuu niin kauan, kunnes oppivelvollinen on aloittanut jatko-opinnoissa (pelkkä opiskelupaikan saaminen tai vastaanottaminen ei riitä), tai oppivelvollisuuden tarkistuspäivään 27.8.2021 saakka.

Tämän jälkeen ohjauksesta vastaa oman kunnan opinto-ohjauksen koordinaattori tai muu ohjaava henkilö, joka ottaa yhteyttä elokuun lopulla heihin, joilla ei vielä ole opiskelupaikkaa. Hänen kanssaan voi sitten miettiä vaihtoehtoja.  Myös oma aktiivisuus kannattaa.

Opiskelupaikkaa osoitettaessa kunnan on otettava huomioon alueen tarjonta, kodin ja oppilaitoksen etäisyys ja kulkuyhteydet, erityisen tuen tarve sekä oppivelvollisen henkilökohtaiset toiveet.

Entä jos et saanut kevään haussa opiskelupaikkaa?

Jos olet oppivelvollinen, mutta opiskelupaikka ei irronnut vielä kevään haussa, tässä muutama vinkki.

Varasijat voimassa 20.8. asti

Jos olet päässyt varasijalle, kannattaa odotella rauhassa. Varasijat ovat voimassa 20.8.2021 saakka. Hakijoiden tilanteet muuttuvat, joten myös opiskelupaikkatilanne voi kesän aikana muuttua joillakin aloilla paljonkin.

Mikäli nouset varasijalta opiskelijaksi, sinulle tulee tietoa asiasta myös kesäaikaan. Muista ottaa paikka vastaan!

Jatkuva haku

Jatkuva haku tarkoittaa hakemista opiskelemaan kevään haun ulkopuolelta. Eli kun opiskelupaikkoja vapautuu, ne tulevat jatkuvaan hakuun. Jatkuva haku koskee aina tiettyä koulutusta ja tiettyä paikkakuntaa.

Elokuussa Spesiassa aukaistaan jatkuvia hakuja, mikäli koulutusaloilla on jäänyt paikkoja vapaaksi. Joillakin paikkakunnilla on jatkuva haku auki jo nyt tietyille koulutusaloille.

Spesian nettisivuilla on tarkempaa tietoa jatkuvasta hausta ja koulutustarjonta-sivulta tai opintopolusta näet aina, mihin koulutuksiin on haku käynnissä juuri nyt. Voit tiedustella paikkatilannetta myös Spesian opinto-ohjaajilta.

Ohjaamoista ja pajoista vauhtia

Mikäli et ole tullut valituksi tai nouse kesän aikana varasijalta valituksi, voit olla yhteydessä esimerkiksi Ohjaamoon ja nuorten pajoihin. Työpajoja on lähes kaikissa kunnissa ja Ohjaamoitakin ympäri Suomea.

Ohjaamo on alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupaikka, joka tukee erityisesti erilaisissa nivelvaiheissa olevia nuoria ja edistää koulutukseen ja työelämään kiinnittymistä.

Työpajat taas ovat työvaltaisia ja yhteisöllisiä oppimisympäristöjä, joissa saa työnteon ja valmennuksen kautta valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön. Työpajatoiminta ei täytä oppivelvollisuuden suorittamisen kriteeriä, mutta voi olla hyvä ponnahduslauta eteenpäin.

Mikäli olet vammaispalvelun asiakas, myös se on hyvä paikka ottaa yhteyttä.

Huomioi kesäajan vaikutus aukioloaikoihin ja toimijoiden palveluihin! 

Kysymyksiä ja vastauksia oppivelvollisuudesta

Jos haluat tietää lisää laajentuneesta oppivelvollisuudesta, opetus- ja kulttuurministeriön kysymyksiä ja vastauksia -sivulta löydät vastauksia moneen kysymykseen.

Lue lisää: Kysymyksiä ja vastauksia oppivelvollisuudesta – Opetus- ja kulttuuriministeriö