Liikunnan merkitys terveellisen elämän tekijänä on korvaamaton ja liikunta pitäisi saada osaksi jokaisen ammattiin opiskelevan nuoren arkea, koska tämän hetken liikunta-aktiivisuus ennustaa myös tulevaa työkykyä. Liikkuva opiskelu -ohjelman tavoitteena onkin lisätä opiskelijoiden päivittäistä liikkumista sekä madaltaa aloittamisen kynnystä etenkin vähän liikkuvien nuorten kohdalla.

Opiskelijoiden huono kunto huolestuttaa

Liikkuva opiskelu -ohjelman tutkimuksissa on osoitettu ammattiin opiskelevien nuorten fyysisen kunnon olevan hälyttävän heikolla tasolla; peräti 21 prosenttia ammattikoululaisista liikkuu erittäin vähän, korkeintaan yhtenä päivänä viikossa 60 minuuttia.

On selvää, että nuorten tämänhetkinen kunto ennustaa tulevaa työkykyä. Jos nuorten liikkuminen säilyy työuran ajan yhtä vähäisenä, yhä useammalla keskiraskaan työn tekijällä on uhkana työkyvyttömyys jo 50-vuotiaana.
Erityisen tuen opiskelijoiden kohdalla liikkumisen haasteet tuovat omat vaatimuksensa; opiskelijat tarvitsevat erityistä tukea myös liikunnallisen elämäntavan luomiseen ja liikuntaharrastuksen aloittamiseen.

Liikkuva opiskelu lisää nuorten liikuntamahdollisuuksia

Ammattiopisto Spesia on ollut mukana valtakunnallisessa Liikkuva opiskelu -ohjelmassa jo alkumetreiltä eli vuodesta 2017 asti. Liikkuva opiskelu -ohjelman tavoitteena on lisätä liikkumista ja opiskelukykyä toisella asteella ja korkeakouluissa erityisesti vähän liikkuvien opiskelijoiden osalta.

Ohjelmasta saadulla avustuksella on rahoitettu opiskelijoiden aktiivisemman ja vähemmän istumista sisältävän opiskelupäivän toimintaa sekä vapaa-ajan liikuntaa.

Varsinaista työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpidon opetusta kuuluu tutkintojen perusteisiin varsin vähän, mistä johtuen liikunnallisen elämäntavan esiintuonti hankkeiden kautta on tärkeässä roolissa oppilaitoksissa. Liikunnan opetuksen lisäksi opiskelijoille tulisi tarjota mahdollisuuksia liikuntaan opiskelupäivän aikana.

Spesiassa keskityttiin ensimmäisillä liikkuva opiskelu -hankekausilla toimintakulttuurin muuttamiseen liikuntamyönteisemmäksi. Liikuntakulttuuria vahvistettiin muun muassa jakamalla tietoa liikkeen lisäämisen vaikutuksista oppimiseen ja hankkimalla liikettä lisääviä taukoliikuntavälineitä.

Opetushenkilöstö ja opiskelijat saivat esittää välinetoiveita ja -tarpeita ja lisäksi heille annettiin vinkkejä välineiden käyttöön jakamalla taukoliikuntavideoita. Lisäksi tauoille sopivia pelejä kuten pingis-, biljardi- ja minijalkapallopöytiä hankittiin toimipisteiden yhteisiin tiloihin aktivoimaan opiskelijoiden taukoja.

(juttu jatkuu kuvan jälkeen)
Hanna Kasurinen lähtötelineissä
Kuvateksti: Jutun kirjoittaja, erityisliikunnanopettaja Hanna Kasurinen, on intohimoinen paraurheilija, jonka mielestä tärkeintä ei kuitenkaan ole juosta, vaan ottaa pieniä askelia.

Soveltavaa liikuntaa liikuntapäivissä ja vapaa-ajalla

Kaikilla Spesian opiskelijoilla on jokin vamma, pitkäaikaissairaus tai oppimisen ongelma, jonka vuoksi oppilaitoksissa toteutettava liikunta on pääasiassa soveltavaa liikuntaa. Hankeavustuksella opiskelijoita on tuettu ja ohjattu löytämään itselleen sopivia liikuntamuotoja, liikkumisen apuvälineitä ja harrastusryhmiä.

Oppilaitoksen vapaa-ajan liikuntatoiminta on laajentunut niin, että yhä useammalla opiskelijalla on mahdollisuus valita itselleen sopiva laji liikuntakerhojen tarjonnasta. Vapaa-ajan liikuntamahdollisuuksia on pyritty suuntaamaan erityisesti vähän liikkuville opiskelijoille.

Soveltavan liikunnan kenttä on laaja ja yhteistyö järjestöjen ja seurojen kanssa on tärkeää sekä osaamisen hankkimisessa että levittämisessä. Spesiassa on lisätty liikuntaan liittyvää yhteistyötä muun muassa Paralympiakomitean ja paikallisten urheiluseurojen kanssa.

Järvenpään toimipaikassa on saatu hyviä kokemuksia siitä, miten opiskelijoiden liikuttaminen voi sujua mallikkaasti, kun urheiluseurasta saadaan lajiosaaminen ja oppilaitoksen puolelta liikunnan soveltamisen osaaminen. Parhaimmillaan yhteistyössä molemmat oppivat uutta ja seuratoimivat saavat arvokasta taitoa lajinsa soveltamisesta erityisryhmille.

Hankkeen yksi tavoite on ollut pyrkiä ohjaamaan liikunnan pariin erityisesti opiskelijoita, jotka tarvitsevat tukea liikunnan aloittamiseen tai harrastamiseen fyysisten tai sosiaalisten haasteiden vuoksi. Syksyllä 2019 oppilaitoksen päätoimipaikoissa järjestettiin Paralympiakomitean johdolla Para School Day, jonka aikana opiskelijat pääsivät kokeilemaan heille soveltuvia liikuntalajeja paraurheilijoiden ohjaamana.

Vuoden 2016 Rion paralympialaisissa pronssimitalin voittanut ratakelaaja Henry Manni oli yhtenä paraurheilijana mukana tutustuttamassa opiskelijoita muun muassa pyörätuolikoriksen ja ratakelauksen saloihin.
Tapahtuman yhteydessä opiskelijoille annettiin myös tietoa liikuntalajien harrastusmahdollisuuksista omalla paikkakunnalla.

(juttu jatkuu kuvan jälkeen)
ratakelaaja Henry Manni puhuu opiskelijajoukolle
Kuvateksti: Ratakelaaja, paralympiamitalisti ja tsemppilähettiläs Henry Manni kertomassa Spesian opiskelijoille liikkumisen tärkeydestä ja rajoitteiden voittamisesta.

Etäopiskelun aikana haasteellista liikkua riittävästi

Korona-aika on vaikuttanut liikunnallisten tapahtumien ja kerhojen peruuntumiseen. Onneksi niiden tilalle muodostunut uusia tapoja opiskelupäivien liikunnallistamiseksi.

Kevään 2020 etäopetuksen aikaan jaettiin oppilaitoksen viestintäkanavaan Yammeriin ahkerasti erilaisia taukoliikuntavinkkejä sekä liikuntahaasteita. Lisäksi koko oppilaitoksen liikuntapäivät on järjestetty poikkeusaikana etänä. Liikuntapäiviin oli jaettu erilaisia liikuntasovelluksia, jumppavideoita sekä paljon muita liikuntavinkkejä.

Turussa kokeiltiin keväällä 2020 etäopetuksen aikaan jopa liikuntakerhon vetämistä etäyhteydellä TELMA-opiskelijoille, mistä saatiin opiskelijoilta hyvää palautetta.

Kohti yksilöllisempää opiskelijan ohjausta

Liikunnan tuominen jokaiseen opiskelupäivään lisää jaksamista ja opiskelukykyä. Pienetkin liikunnalliset tempaukset, turnaukset tai liikuntahaasteet opiskelijoiden itsensä toteuttamina lisäävät opiskelijoiden osallisuutta ja oppilaitoksen yhteisöllisyyttä.

Osallisuuden vahvistamisen ohella syksyllä 2020 Spesia liikkuu ja voi hyvin! -hankkeessa panostetaan opiskelijan yksilölliseen kohtaamiseen ja ohjaamiseen hänelle sopivan liikuntamuodon pariin.

Opiskelijoista koostuvien liikuntatutoreiden rinnalle koulutetaan ohjaushenkilöstöstä liikunta-agentteja, joiden tavoitteena on kannustaa opiskelijoita päivittäisen liikunnan lisäämiseen.

Liikunta-agentti voi auttaa opiskelijaa liikuntaharrastuksen aloittamisessa lähtemällä vaikkapa opiskelijan kaveriksi kuntosalille. Toimenkuvaan voi kuulua myös taukoliikunnan ohjaus opiskelijalle sekä osallistuminen liikuntatapahtumien järjestämiseen.

Opiskelijoilla on ollut mahdollisuus osallistua fysioterapeutin ohjaamaan terveystreeniryhmään sekä henkilökohtaiseen kuntosaliohjaukseen, joissa on saanut tukea ja vinkkejä liikunnan aloittamiseen ja terveellisen ruokavalion toteutumiseen.

Koko kylä kasvattaa ja liikuttaa

Spesiassa on vahva tahto vahvistaa koko oppilaitoksen toimintakulttuuria liikunnallisemmaksi. Tämä toteutuu, kun mahdollisimman moni työntekijä sitoutuu liikunnan edistämiseen päivittäin.

Tavoitteena on lisätä yhteistyötä eri ammattiryhmien välillä ja muodostaa liikunnan edistämisen verkosto henkilöistä, jotka toteuttavat oppilaitoksessa liikuntaa lisääviä toimia. Esimerkiksi kuraattoreita ja terveydenhoitajia on tärkeä tiedottaa opiskelijoiden liikunnallisuutta lisäävistä mahdollisuuksista opiskeluaikana ja vapaa-ajalla.

Yhdessä opiskelijahuollon henkilöstön kanssa suunnitellaan erilaisia haasteita ja tietoiskuja opiskelijoiden hyvinvointiin liittyen. Opiskeluhuollon henkilöstöä on mukana myös liikunnan edistämisen verkostossa, jossa heidän toimenkuvaansa voi sisältyä muun muassa terveyskävelyt keskustellen opiskelijan kanssa tai opiskelijaryhmän ohjaaminen esim. taukoliikuntaan.

Yhteistyöllä ja pitkäjänteisillä toimenpiteillä on mahdollisuus vaikuttaa opiskelijoiden liikunta-aktiivisuuteen ja tulevaan työkykyyn positiivisesti. Tähän työhön tarvitaan kaikkia spesialaisia, jotta yhä useampi opiskelija saisi kokea liikunnan hyvät vaikutukset.


Hanna Kasurinen

Erityisliikunnanopettaja
Ammattiopisto Spesia

(lue Hannan esittely kuvan jälkeen)

Hanna Kasurisen esittely

Hanna Kasurinen on koulutukseltaan erityisliikunnanopettaja ja toimii työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpidon opettajana Spesian Järvenpään toimipisteessä. Laaja kokemus soveltavan liikunnan ohjaus-, koulutus- ja valmennustyössä auttavat liikunnanopetuksessa erityisoppilaitoksessa.

Koulutusta ja kokemustakin tärkeämpänä Hanna pitää omakohtaista kokemusta erityisliikkujana. Hänellä on ollut syntymästä asti lievä oikeanpuolen liikuntavamma, joka ei ole estänyt liikuntaharrastuksissa tai ammatinvalinnassa. Hiihtoa, pyöräilyä ja melontaa harrastava Kasurinen kokee saavansa liikunnallisista haasteita vain lisää virtaa työhönsä.

Hanna Kasurinen on sekä entinen että nykyinen paraurheilija. Parikymppisenä hän edusti Suomea kahdesti paralympialaisten ratsastuksessa – Atlantassa 1996 ja Sydneyssä 2000. Tällä hetkellä menossa on jo toinen urheilu-ura, jonka tavoitteena on menestyminen 400 metrin juoksussa parayleisurheilun EM-kisoissa lähivuosina.

Haluan omalla esimerkilläni kannustaa opiskelijoita liikkumaan ja auttaa jokaista löytämään itselleen sopivan liikuntamuodon.