Auditorio on ihan täynnä osaamista ja samalla intoa oppia lisää. Jo osaavat ammattilaiset haluavat kouluttautua nepsy-valmennuksen osaajiksi. Spesia on vuosien ajan kouluttanut nepsy-valmentajia. Koulutus on vankka paketti teoriaa ja tekemistä, ja sytyttää osallistujansa kerta toisensa jälkeen.

Mutta mistä nepsy-valmennuksessa on kyse ja mikä siinä saa ihmiset innostumaan? Miksi sana toistuu niin ammattilaisten koulutustoiveissa kuin nepsy-ihmisten vertaistukiryhmissäkin?

Nepsy-valmennus on valmennusta. 🙂 International coaching federation on määritellyt valmennuksen kumppanuudeksi ajattelua herättävässä ja luovassa prosessissa. Valmennusprosessi inspiroi asiakasta oman potentiaalinsa täysipainoiseen hyödyntämiseen.

Positiivisten poikkeamien bongaajat

Nepsy-valmennuksessa valmennettava itse siis etsii motivoivan tavoitteen valmentajan tukiessa häntä monin keinoin. Tavoite pilkotaan niin pieneksi, että edistymisen huomaa ja onnistuminen on mahdollista. Nepsy-valmennusta antaa aina sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilainen, joka on käynyt laajan nepsy-valmentajan täydennyskoulutuksen.

Nepsy-valmennus innostaa, koska se lähtee valmennettavan omista toiveista ja ajatuksista. Voidaksemme saada aikaan asioita, tarvitsemme tavoitteen, joka vastaa arvojamme ja motivoi meitä. Tavoitteen etsimiseen käytetään siis aikaa. Myös tavoitteen pilkkominen on olennaista, jotta huomaamme pienenkin edistyksen.

Usein kohtaamme valmennettavan, joka on kokenut monia pettymyksiä oppimisen ja kehittymisen tiimoilta. Tarpeeksi tärkeä ja sopivan kokoinen tavoite, positiivisten poikkeuksien jatkuva bongaaminen ja niiden hehkuttaminen ovat siis olennainen osa valmennusta.

Konkreettista apua arkeen

Valmennuksesta voi hyötyä moni, jolla on esimerkiksi haasteita ajankäytön tai tekemisen suunnittelussa. Joskus valmennus liittyy selkeästi siihen, että valmennettava on vastikään saanut diagnoosin. Yhdessä käydään läpi sitä, mihin diagnoosi vaikuttaa, ja mihin taas ei lainkaan J.

Valmentaja menee varsin usein valmennettavan arkeen. Harjoitellaan siis siellä, missä taitoa tarvitaan. Sana nepsy viittaa neuropsykiatrisiin erityisvaikeuksiin, mutta valmennuksesta voivat hyötyä myös ihmiset, joilla on muita oppimisen tai muistamisen vaikeuksia.

On tärkeää määritellä myös, mitä nepsy-valmennus EI ole. Se ei ole terapiaa eikä opetusta, vaikka valmentaja voi olla koulutukseltaan ope tai terapeutti. On hyvä muistaa, että valmennusjakso on usein lyhyehkö ja aina ajallisesti rajattu. Tavoite on siis usein konkreettinen ja pieni verrattuna terapian laajoihin kuntoutustavoitteisiin tai opiskelun suunnitteluun liittyviin tavoitteisiin.

Valmentajakoulutus voimaannuttaa

Nepsy-valmentajan koulutus on toteutettu samoin periaattein kuin itse valmennuskin. Teorian ja toiminnallisuuden kutominen paketiksi motivoi ja innostaa vuodesta toiseen. Kohtaaminen ja asioiden jakaminen niin ryhmän kuin kouluttajankin kanssa tukee prosessia, jonka johdosta olemme nähneet vuosien saatossa niin suuria työtavan muutoksia kuin uusien palveluiden luomistakin.

Nepsy-valmennuksen työote on monilla valmentajilla oman työn osana, mutta valmennusta voi myös ostaa alan palveluntarjoajilta. Tulevaisuudessa nepsy-valmennus toivottavasti on osa palvelujärjestelmää. Tätä toivoa tukee se, että työtapa mainitaan jo ADHD:n Käypä hoito -suosituksessa.

Piia Virtanen
Ammattiopisto Spesia