Haku Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutukseen on päättynyt. Hakijoille ilmoitetaan sähköpostitse valinnoista viikolla 22.

 

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 25 op – koulutus käynnistyy Ammattiopisto Spesiassa 13.-14.9.2018 yhtäaikaisesti sekä Turussa että Järvenpäässä. Koulutus päättyy toukokuussa 2019. Koulutuksen muut lähipäivät (yhteensä 12-14 lähipäivää) ilmoitetaan koulutuksen tiedoissa koulutuskalenterissamme 8.5. mennessä. Koulutuksen sisältö vastaa Neuropsykiatrinen valmentaja ry:n laatusuosituksia ja näin ollen mahdollistaa Neuropsykiatrinen valmentaja-nimikkeen käytön valmistumisen jälkeen.

Hakulomake koulutukseen on täytettävissä koulutuskalenterissamme 9.5. klo 8.00 alkaen. Valinnoista ilmoitamme sähköpostitse viikolla 22.

Hakukriteerit

Hakukelpoisia ovat opetus- ja kasvatusalalla sekä sosiaali- ja terveysalalla toimivat ammattilaiset. Koulutukseen osallistuvilta edellytetään vähintään amk- tasoista tutkintoa (ent. opistotaso) em. aloilta sekä vähintään kolmen vuoden työkokemusta alalta. Hakijan tulee olla työssäkäyvä ja pystyä työssään toteuttamaan valmennusharjoittelua.

Koulutukseen valitaan 15 osallistujaa opetustoimesta sekä 5 osallistujaa sosiaali-, terveys- tai kasvatusalalta. Valituksi voi tulla vain yksi hakija samasta työyhteisöstä.

Osallistujiksi valitaan kriteerit täyttävät hakijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Haku sulkeutuu, kun osallistujamäärä on saatu täyteen. Jätämme jonotuspaikoille automaattisesti kaksi hakijaa emmekä huomioi viestejä koskien jonotuspaikkoja. Jonotuspaikan saaneille ilmoitamme asiasta.