”Nuorille pitää puhua nykyistä enemmän hyvän mielenterveyden tärkeydestä. Eikä pelkkä puhuminen riitä: tarvitaan myös työkaluja omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Tämä auttaa vähentämään mielenterveysongelmiin liittyvää leimaa ja ehkäisee ongelmien kasautumista. Erityisen tärkeää on varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisevät palvelut.”

Edellä olevat lauseet eivät ole asiantuntijoilta, vaan suoraan nuorilta itseltään. Ne on napattu Lastensuojelun keskusliiton blogista (linkki alla), jossa asiantuntijat Mari Väistö ja Ira Custòdio siteeraavat haastattelemiaan nuoria.

Nuorilla oli selkeä näkemys, mitkä asiat tukevat heidän mielenterveyttään erityisesti näin poikkeusaikana. Lisäksi nuoret nostivat esiin opettajien ja ryhmäohjaajien tärkeyden. Vaikka nuoret kokivat, että kouluissa on laajasti eri alojen ammattilaisia heitä tukemassa, kokemukset siitä, kuinka hyvin esimerkiksi koulupsykologi oli saatavilla, vaihtelivat paljon paikkakunnittain.

Mielenterveyden tukeminen nuorten silmin – lskl.fi, Väistö ja Custòdio

Korona-aika on lisännyt nuorten stressiä ja ahdistusta

Korona-ajan vaikutuksista nuorten hyvinvointiin on ehditty tehdä jo useita kyselyjä ja tutkimuksia. Niiden mukaan poikkeusaikana nuorten masennus, stressi, ahdistusoireet sekä yksinäisyys ovat lisääntyneet.

Suuri osa opiskelijoista on kokenut etäopiskelun ainakin jossain määrin henkisesti raskaaksi. Tuen tarve opintoihin on lisääntynyt. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden puute on vaikeuttanut lähes kaikkien opiskelijoiden opintoja. Erityisen haastavana näyttäytyy niiden opiskelijoiden tilanne, joilla jo ennen koronakriisiä oli paljon tuen tarvetta.

Lapsen ääni 2020: Lasten näkemyksiä koronakeväästä (pdf) – Pelastakaa Lapset

Koronan vaikutukset toisen asteen koulutukseen (pdf) – owalgroup.com

Osa opiskelijoista hyötyi etäopiskelusta

Edellä mainituissa kyselyissä nousi esiin myös poikkeusolojen myönteisiä vaikutuksia mielenterveyteen ja opiskeluun. Osa nuorista koki jaksamisensa parantuneen.

Ammattiopisto Spesiassa tehtiin etäopiskelua koskeva kysely opiskelijoille ja opetus- ja ohjaushenkilökunnalle keväällä 2020 sekä syksyllä 2020 huoltajille. Kyselyiden tulosten mukaan etäopetus vaikutti myönteisesti joidenkin opiskelijoiden jaksamiseen ja mielialaan.

Erityisesti opiskelijat, joilla on keskittymisvaikeuksia ja jotka häiriintyvät helposti äänistä ja hälinästä sekä kuormittuvat sosiaalisista kontakteista, kokivat hyötyneensä etäopiskelusta.

Monet keinot käyttöön oppilaitoksessa – jottei nuori jäisi yksin poikkeusaikanakaan

Myös opetus- ja ohjaushenkilöstö on joutunut kuluneen vuoden aikana tiukille. Etä-, hybridi- ja verkko-opetukseen siirryttäessä he ovat nopeasti toimeenpanneet menetelmiä ja käytäntöjä, jotka tukevat opiskelijoiden yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja yksilöllisiä tarpeita – verkossakin.

Opiskelijoille on myös luotu mahdollisuuksia ylläpitää sosiaalisia suhteita kavereihin verkossa. Spesiassa on esimerkiksi käytössä Kaveri-chat ja Kaveri-palvelu. Monissa oppilaitoksissa on kehitetty ja lisätty opiskeluhuollon verkkopalveluja poikkeusaikaan sopiviksi.

Spesian Kaveri-chatin Jukka: ”Alussa jännitti pystynkö auttamaan” – Spesiaalia-blogi

Verkkokoulutus tarjoaa keinoja tukea nuorta

Miten puhun nuorelle mielen hyvinvoinnista koronan keskellä? Olen huolissani ja mietin, miten otan asian puheeksi? Mistä löydän tietoa ja työkaluja nuoren tukemiseen?

Muun muassa tällaiset kysymykset nousevat esiin useissa nuorten mielenterveyttä koskevissa selvityksissä. Opetus- ja ohjaushenkilöstöllä on tarve saada koulutusta ja työkaluja nuorten mielen hyvinvoinnin tukemiseen ja mielenterveyden ongelmien tunnistamiseen.

Ammattiopisto Spesia on vastannut tähän tarpeeseen järjestämällä yhdessä Mieli ry:n kanssa Mielenterveyden osaaja -koulutuskokonaisuuden. Koulutus antaa tietoa ja menetelmiä opiskelijoiden kohtaamiseen ja tukemiseen mielen hyvinvoinnin ja mielenterveyden ongelmien kysymyksissä.

Keskeistä koulutuksessa on myös opiskelijoiden osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen niin oppilaitosyhteisössä kuin omassa arjessaankin. Poikkeusaikana koulutus on järjestetty kokonaan verkossa, mikä on osallistujapalautteen mukaan toiminut mainiosti.

Tukea tarvitaan myös pandemian jälkeen

Nuorten mielen hyvinvoinnin kannalta tärkeää on kokemus kuulluksi tulemisesta, arvostamisesta ja osallisuudesta sekä tuki omien vahvuuksiensa löytämiseen. Keskeistä on myös mahdollisuus yhdessä muiden kanssa rakentaa oman yhteisönsä toimintaa ja hyvinvointia.

Kun poikkeusajan jälkeen palaamme taas normaalioloihin, emmehän unohda edelleen kuulla nuorta, huomioida hänen tarpeitaan sekä tarjota tukea matalalla kynnyksellä. On tärkeää pitää huoli siitä, että korona-ajan vaikutukset erityisesti nuorten mielenterveyteen eivät jatku pidempään kuin itse poikkeusaika!

 

Virpi Jussila
erityisen tuen asiantuntijat

Eija Männistö
erityisen tuen asiantuntijat

Marja Jäntti
kehittämisjohtaja