Spesiaan lähes 200 hakijaa enemmän

Ammattiopisto Spesiaan haki kevään 2021 haussa 1 154 hakijaa, 196 enemmän kuin edellisvuonna. Vuonna 2020 hakijoita oli 958, eli hakijamäärä kasvoi 20 prosentilla.

Kevään haussa on mahdollista hakea samanaikaisesti enintään viiteen eri koulutukseen. Spesiassa oli haettavana 579 paikkaa. Kaikista Ammattiopisto Spesiaan hakeneista 952 oli asettanut Spesian ensisijaiseksi hakutoiveekseen. Jokaista vapaata opiskelupaikkaa kohti oli kaksi hakijaa (1,99) ja ensisijaisia hakijoita 1,64.

Koulutusaloista erityisesti logistiikan, liiketoiminnan ja autoalan perustukinnot keräsivät tänä vuonna aiempaa suuremmat hakijamäärät.

Hakijamäärät nousivat lähes kaikilla Spesian paikkakunnilla. Prosentuaalisesti hakijamäärät nousivat eniten Kotkassa, Savonlinnassa ja Turussa. Määrällisesti kovin nousu tapahtui Turussa (82 hakijaa enemmän) ja seuraavaksi suurin Järvenpäässä (70 hakijaa enemmän).

Ammatilliseen erityisopetukseen 3660 hakijaa

Vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen haki koko Suomessa yhteensä 3 660 hakijaa, joten kaikista hakijoista liki kolmannes haki opiskelemaan Spesiaan.

Ammatillisen erityisopetuksen hakijoiden ensisijaiset hakutoiveet koulutustyypeittäin:

  • ammatillinen perustutkinto, 2 180 hakijaa
  • ammatilliseen koulutukseen valmentava VALMA-koulutus, 870 hakijaa
  • työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan TELMA- koulutus, 600 hakijaa.

(Tiedot: Opetushallitus)

Osa ammatillisen koulutuksen ja myös Spesian hakijamäärän noususta selittyy oppivelvollisuusiän nousemisella 18 vuoteen 1.8.2021 alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhdeksäsluokkalaiset ovat keväällä 2021 velvollisia hakeutumaan jatkokoulutukseen. Perusopetuksen päättäneiden hakijoiden määrä nousi kuitenkin vähemmän kuin hakijoiden kokonaismäärä, joten tämä selittää vain osan kasvusta.

Haitko Spesiaan?

Spesia kutsuu haastatteluun kaikki ne hakukelpoiset hakijat, jotka ovat asettaneet kyseisen osaamisalan 1. hakutoiveeksi. Lue lisää: Hakijoiden haastattelut keväällä 2021

Hakijan muistilista:

  • Haastatteluista sovitaan huhtikuun aikana
  • Tieto valinnoista aikaisintaan 17.6.2021
  • Ota paikka vastaan viimeistään 1.7.2021
  • Varasijat voimassa 20.8.2021 asti