Lyhytnepsy verkossa – neuropsykiatrisista vaikeuksista ja niissä tukemisesta (2op)

Kahden opintopisteen laajuisessa verkkokoulutuksessamme saat tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä, erityisesti ADHD:sta ja autismikirjon häiriöistä, niiden vaikutuksista oppimiseen, käyttäytymiseen ja sosiaalisiin tilanteisiin. Koulutuksen kautta kehität keinojasi tukea henkilöä, jolla on tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen tai tunnetaitojen vaikeuksia. Voit suorittaa verkkokoulutuksen omaan tahtiisi kuuden kuukauden aikana – aloita, kun sinulle parhaiten sopii.

Mielenterveyden osaaja 10 op, verkkototeutus

Koulutuksen kesto on 2.11.2021-21.4.2022. Koulutuskokonaisuudessa kartutetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön taitoja kohdata ja tukea oppijaa koulutuksen nivelvaiheissa ja ammatillisissa opinnoissa. Osallistujat saavat tietoa mielen hyvinvoinnin perusteista ja oppivat tunnistamaan haasteita. He saavat lisää pedagogisia menetelmiä ja tukikeinoja opintojen ja uraohjauksen järjestämiseen sekä monialaiseen yhteistyöhön opintojen edistämisessä ja osallisuuden tukemisessa. Toivottavaa on, että osallistuja suorittaa koko kymmenen opintopisteen kokonaisuuden, mutta halutessaan on mahdollisuus suorittaa myös yksittäisiä osioita.

Urasuunnitelma ohjaavammaksi, verkkototeutus

Tule hankkimaan työkaluja vaativan erityisen tuen opiskelijan urasuunnitelman laadintaan! Koulutuspäivässä Laura Paaso (OAMK) ja Kati Jokio (Kiipulan ammattiopisto) pitävät uraohjauksen asiantuntijapuheenvuorot. Lisäksi kuulet vaativan erityisen tuen uraohjauksen hyvien käytänteiden esittelyjä sekä osallistut työpajatyöskentelyyn valmentavien tai tutkinnon omissa pajoissa. Koulutus järjestetään Teams-verkkototeutuksena.

Monikulttuurinen osaaja 2 -koulutus 8op, muutettu verkkototeutukseksi

Ammattiopisto Spesia Järvenpää Mannilantie 27Järvenpää,

Koulutuksen kesto on 14.1.-23.9.2022. Koulutuksen tavoitteena on kartuttaa kielitietoisen ja toiminnallisen opetuksen ja ohjauksen osaamista sekä erityistä tukea tarvitsevien monikulttuuristen oppijoiden ohjausosaamista. Lisäksi tavoitteena on lisätä ymmärrystä monikulttuurisuudesta oppimisyhteisön voimavarana. Toivottavaa on, että osallistuja suorittaa koko kahdeksan opintopisteen kokonaisuuden, mutta halutessaan on mahdollisuus suorittaa myös yksittäisiä osioita.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus 30 op, Jyväskylä ja verkko

Ammattiopisto Spesia Jyväskylä Keskussairaalantie 21Jyväskylä,

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op –koulutus käynnistyy helmikuussa 2022 hybridimallisena Ammattiopisto Spesiassa Jyväskylässä ja verkossa! Koulutuksemme sisältö ja laajuus vastaavat Neuropsykiatrinen valmentaja ry:n laatukriteereitä. Koulutuksen kesto on 24.2.-25.11.2022.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus 30 op, Järvenpää ja verkko

Ammattiopisto Spesia Järvenpää Mannilantie 27Järvenpää,

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op –koulutus käynnistyy helmikuussa 2022 Jyväskylässä mallilla, jossa osa koulutuspäivistä toteutuu Ammattiopisto Spesiassa ja osa verkossa. Koulutuksemme sisältö ja laajuus vastaavat Neuropsykiatrinen valmentaja ry:n laatukriteereitä. Koulutuksen kesto on 15.3.-2.12.2022.

Ilolla erityistä tukea 8op, verkkototeutus (huhtikuussa 2022)

Ammattiopisto Spesia Järvenpää,

Koulutuksen kesto on 07.04.-16.11.2022. Koulutuskokonaisuus kehittää osallistujien tietoa, taitoja, osaamista, jaksamista ja iloa erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden kanssa työskentelyyn. Osallistujat kehittävät vuorovaikutus- ja menetelmäosaamistaan erityisesti positiivisen pedagogiikan menetelmistä. He saavat valmiuksia tunnistaa oppimisvaikeuksia ja muita tuen tarpeita sekä työkaluja ja keinoja oppimisen tukeen, opetukseen ja ohjaukseen. Toivottavaa on, että osallistuja suorittaa koko kahdeksan opintopisteen kokonaisuuden, mutta halutessaan hän voi suorittaa myös yksittäisiä kahden opintopisteen osioita.