Miten rebootata koulu, kun opiskelijan opinnot junnaavat tai ovat keskeytymässä?  Digitaalisuus on joka tapauksessa kiinteä osa nuorten arkea, joten Reboot school -hankkeessa etsitään tapoja valjastaa se avuksi myös keskeyttämisten ehkäisyssä. Mutta mistä löytää ne aidosti toimivat ideat ja keinot, joilla oikeasti olisi merkitystä, kun opinnot ovat katkolla?

Yksi ratkaisu kysymykseen on innovaatiokilpailu. Reboot School -hankkeessa Ammattiopisto Spesia ja neljä muuta koulutuksen järjestäjää etsivät yhdessä kumppaneita uuden digitaalisen palvelun suunnitteluun ja kehitykseen. Uusien toteuttamiskelpoisten digisovellusideoiden löytämiseksi järjestettiin Dropout Stop -innovaatiokilpailun.

Kilpailu alkoi haasteosuudella ja on nyt edennyt vaiheeseen, jossa viisi tiimiä on valittu jatkamaan oman ideansa kehittämistä mentorien avulla. Hyvinvointipalveluiden ohjaaja, psykologi Katri Helasoja Ammattiopisto Spesiasta on yksi mentoreista.

– Yhdessä digisovellusten kehittäjien kanssa mietimme innovaatiota, joka voisi auttaa opiskelijoita siinä, etteivät opinnot keskeydy ja koulussa viihtyisi paremmin, tiivistää Helasoja tehtäväänsä.

Kyse on ammatillisessa koulutuksessa aivan uudenlaisesta kehittämistavasta, jossa innovaatiokilpailun avulla etsitään uusia digitaalisia ratkaisuja erittäin tärkeässä aiheessa: Opintojen pitkittymiseen ja opintojen keskeyttämisten ehkäisyyn.

Ammattiopisto Spesia on yksi viidestä koulutuksen järjestäjästä, jotka etsivät yhdessä kumppaneita uuden digitaalisen palvelun suunnitteluun ja kehitykseen. Syksyllä 2018 näitä hankkeen innovaatiokilpailussa menestyneitä keksintöjä on tarkoitus pilotoida koulun arjessa

– Tuskin maltan odottaa, mitä kaikkia innovaatioita kilpailijat keksivät avuksi koulun arkeen! On hienoa, että ensi kertaa ammatilliset oppilaitokset lähtevät näin tiiviisti yrityspuolen toimijoiden kanssa miettimään keinoja keskeyttämisen ehkäisyyn, Helasoja sanoo.

Keskeyttäminen on takaisku opiskelijalle

Keskeyttämisen ehkäisy on ollut keskeinen osa Katri Helasojan työtä jo 17 vuotta. Viime vuosina hänen työnsä on keskittynyt opiskeluhuollon yhdyshenkilön työhön sekä muuhun psyykkiseen tukemiseen ja ohjaukseen.

– Oppilaitoksemme vahvuus on jo pitkään ollut moniammatillinen opiskeluhuolto. Opintojen keskeyttämismäärät ovatkin olleet pitkään keskimääräistä alhaisempia huolimatta siitä, että olemme erityisoppilaitos, Katri Helasoja kertoo ja jatkaa

 – Jokainen keskeyttäminen on kuitenkin takaisku opiskelijalle, jonka seuraukset yltävät myös myöhempiin elämänvaiheisiin.  Mitä vähemmän opintojen keskeytyksiä, sitä helpompi nuoren on edetä polkuaan osaavaksi ammattilaiseksi.

Opiskeluhuollon yhdyshenkilöllä on omia luokkia, joiden opiskelijat hän oppii tuntemaan. Yhteistyössä luokan vastuuopettajan ja muiden lähihenkilöiden kanssa kunkin opiskelijan tarvitsemia tukitoimia voidaan miettiä moniammatillisesti. Toisaalta opiskelija tietää, kenen puoleen voi kääntyä.

– Usein auttaa jo se, että opiskelija pääsee riittävän ajoissa purkamaan huoliaan. Yhdessä voidaan miettiä, mitkä asiat helpottaisivat koulussa olemista ja siellä viihtymistä. Toiset tarvitsevat enemmän tukitoimia, tarvittaessa opiskeluhuollon yhdyshenkilö auttaa opiskelijaa siinä, että tämä saa tarvitsemansa tukipalvelut myös koulun ulkopuolella.

Mentori kilpailijoiden apuna

– Missä kohtaa tekoäly voi auttaa, mihin pisteeseen asti digitaaliset ratkaisut voivat auttaa hankalassa elämänvaiheessa, missä kohtaa tarvitaan tosielämän läsnä oleva opiskelijahuollon ammattilainen, pohtii Helasoja kysymyksiä, joita kilpailussa varmasti nousee esiin.

Dropout Stopin innovaatioiden tavoitteena on löytää ratkaisuja nimenomaan osallisuuden ja aktiivisuuden edistämiseen sekä oppilaitosten tunneläheisyyden kasvattamiseen.  Vaikka digitaalisuus on opiskelijoiden elämässä tärkeässä osassa, Spesian toripäivässä opiskelijaryhmät nostivat tärkeimmäksi viihtymisen ja hyvän ryhmähengen elementiksi yhdessä tekemisen ja kavereiden kanssa juttelemisen.

– Toimisiko kouluympäristössä kaveri-tinder, jolla löytäisi samanhenkistä seuraa muilta koulutusaloilta, vaikkapa kävelylenkille tai elokuviin, pohti Helasoja.

Dropout Stopin haasteosuus on päättynyt ja tiimien tehtävänä on mentorien avulla kehittää omaa tuotettaan. Toukokuussa tiimit saavat viimeiset vinkit mentoreilta ja demoavat digitaalisia ratkaisujaan livenä tuomaristolle. Vähintään yksi tiimi pääsee jatkamaan innovaationsa kehitystyötä syksyllä oppilaitosten arjessa.

Mikä on Dropout Stop?

Dropout Stop -innovaatiokilpailu on osa Reboot School -hanketta.

Dropout Stop -demomessut 9.5.2018 klo 14:30: ohjelmistokehittäjät esittelevät työnsä tuloksia. Lue lisää Keskuspuiston sivuilta

Dropout stop -innovaatiokilpailun fasilitoijana toimii Industryhack ja Owal Group Oy vastaa toiminnan koordinoinnista oppilaitosten suuntaan. Hankkeen rahoittaa Business Finland.

Hankeverkoston oppilaitokset ovat Ammattiopisto Spesia, Keskuspuiston ammattiopisto, Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitos, Omnia ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri.