Ammattiopisto Spesia järjestää ammatillisia tutkintoja ja koulutusta sekä valmentavaa koulutusta vaativaan erityiseen tukeen oikeutetuille opiskelijoille, sekä huolehtii erityisen tuen kehittämis, – ohjaus- ja tukitehtävistä.

Ammattiopisto tarjoaa koulutusta nuorille ja aikuisille, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea opintoihinsa. Koulutustarjonnassa huomioidaan erityisesti fyysisesti vammaiset ja toimintaesteiset sekä kuulovammaiset ja kommunikaatioesteiset opiskelijat.

Haemme aktiivista, yhteistyökykyistä ja työstään innostunutta opinto-ohjaajaa 1.10.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen Turun toimipisteeseen. Tehtävässä edellytetään opinto-ohjaajan koulutusta ja kokemusta, ammatillisen koulutuksen tuntemusta, digiosaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kannustavaa ja kehittävää työotetta.

Valittavalta edellytetään opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaista kelpoisuutta. Työaika on kokoaikatyö 38 h 45 min/viikko lukuun ottamatta oppilaitoksen loma-aikaa, jolloin ei ole työtä tarjolla.

Hakemukset ansioluetteloineen pyydämme toimittamaan 14.9. mennessä tämän linkin kautta.

Lisätietoja tehtävästä antavat koulutusjohtaja Päivi Laalo-Hokkanen p. 0447650606 tai koulutuspäällikkö Hannele Kasurinen p. 0400197555.

Valitun on toimitettava nähtäväksi lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Palkkauksessa ja muissa työsuhteen ehdoissa noudatamme Yksityistä opetusalaa koskevaa työehtosopimusta.

 

Kun haet tehtävää, tallennat henkilötietosi likin kautta Spesian henkilöstöhallinnon rekrytointijärjestelmään. Rekrytoinnin tapahduttua siirtyvät työpaikan saaneen henkilötiedot suoraan työntekijätiedoiksi työsopimukseen ja sähköiseen henkilöstöhallintojärjestelmäämme. Rekrytointiprosessin aikana tietoja pääsevät näkemään vain ne henkilöt, joilla on työtehtäviensä hoitamiseksi siihen oikeus. Rekrytointihaastattelujen aikana tehdään mahdollisia kirjauksia haastattelun aikana esille tulleista asioista. Hakemuksia liitetietoineen säilytetään kuusi kuukautta. Tarkemmat tietosuojaselosteet löytyvät Tietosuoja-sivulta.