Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on tavoitteellista ja asiakkaan tarpeista lähtevää kuntoutusta etsien ratkaisuja arjen haasteisiin. Valmennus on suunnattu asiakkaille, joilla on neuropsykiatrinen erityisvaikeus.

Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille maksuton Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 25 op -koulutus käynnistyy Ammattiopisto Spesiassa Jyväskylän toimipaikassa 10.–11.1.2019. Koulutus päättyy lokakuussa 2019. Koulutuksen muut lähipäivät (yhteensä 12 lähipäivää ja 2 webinaaria) ilmoitetaan koulutuskalenterissamme  30.10.2018 mennessä. Koulutuksen sisältö vastaa Neuropsykiatrinen valmentaja ry:n laatusuosituksia ja näin ollen mahdollistaa Neuropsykiatrinen valmentaja-nimikkeen käytön valmistumisen jälkeen.

Hakulomake koulutukseen on täytettävissä koulutuskalenterissamme 5.–15.11.2018. Valinnoista ilmoitamme sähköpostitse viikolla 49. Hakulomaketta ei voi täydentää lähettämisen jälkeen.

Hakukelpoisia ovat opetus- ja kasvatusalalla sekä sosiaali- ja terveysalalla toimivat ammattilaiset. Koulutukseen osallistuvilta edellytetään vähintään AMK-tasoista tutkintoa (ent. opistotaso) em. aloilta sekä vähintään kolmen vuoden työkokemusta alalta. Hakijan tulee olla työssäkäyvä ja pystyä työssään toteuttamaan valmennusharjoittelua.

Koulutukseen valitaan 15 osallistujaa opetustoimesta ja kasvatusalalta sekä 5 osallistujaa sosiaali- ja terveysalalta. Valinnassa huomioidaan eri kouluasteet ja ammattiryhmät. Valituksi voi tulla vain yksi hakija samasta työyhteisöstä.

Koulutukseen valitaan osallistujat 50 ensimmäisen kriteerit täyttävän hakijan joukosta. Tasaväkisten hakijoiden kesken valinta suoritetaan arpomalla. Jätämme jonotuspaikoille automaattisesti kolme hakijaa. Huomioithan, että jonotuspaikkatiedusteluihin emme pysty vastaamaan, jonotuspaikan saaneille ilmoitamme asiasta sähköpostiviestillä. Mahdolliset yhteydenotot teknisten kysymysten osalta satu.vuorinen(ät)spesia.fi ja muissa hakuun/sisältöön liittyvissä asioissa marika.makinen(ät)spesia.fi.