Ammattiopisto Spesian Pieksämäen kampukselle muutti syksyllä 2022 Nao-humanoidirobotti osana maakunnallista Koulutusportti-hanketta. Uuden tulokkaan perehdytys työtehtäviinsä on vielä meneillään, mutta mistä tässä kaikessa mahtaakaan olla kyse?

Spesian IT-alan tutkintotavoitteiset opiskelijat ohjelmoivat Nao-robottia Choregraphe-nimisellä ohjelmalla aktiivisesti uutta oppien. Robotin kanssa toimiminen tarjoaa muille Spesian opiskelijoille ja oppilaitoksen vierailijoille uudenlaisia kokemuksia digitalisaatiosta osana nykyaikaisia oppimisympäristöjä.

  • ”Mielestäni on ollut mahtavaa, että saimme kokemuksen Naon ohjelmoinnista. Samalla olemme oppineet myös uusia neuvoja ryhmässä toimimiseen ja olemme myös keskustelleet miten robotit kehittyvät koko ajan.” toteaa IT-opiskelija Linnea Granlund ja jatkaa: ”Meillä IT- ryhmässä on erilaisia opiskelijoita, joiden kanssa on tehty ohjelmointia ja sen avulla on syntynyt hyviä lopputuloksia.”

Ohjelmointiin osallistunut IT-ryhmä pitää oppimiskokemusta positiivisena ja arvelee, että Naon kanssa vietetyistä hetkistä tulee olemaan hyötyä myös tulevaisuudessa. Heidän toiveissaan on, että robotti hyödyttäisi jatkossa myös muita Spesian opiskelijoita.

Pieni, ihmismäinen robotti seisoo pöydällä, vieressä näyttö jossa näkyy kaavio ja robotin kuva.
Kuvateksti: Robotin ohjelmoinnissa on erilaisia vaativuustasoja, joten sen ohjelmointiin pääsee mukavasti mukaan hyvin erilaisilla osaamistasolla.

It-ryhmän vastuuopettaja Arto Sepponen kertoo, että opiskelijat ottivat tulokkaan lämpimästi vastaan ja ryhtyivät keksimään robotille lempinimeä.

  • ”Hyvin nopeasti sille annettiin nimeksi Hökäle. Robotin ohjelmointi oli alusta saakka mielekästä, koska sen tuloksia pystyttiin heti testaamaan. Ohjelmoinnissa on useita eri vaativuustasoja, joten siinä mielessä se sopii kaikille. Jokainen sai onnistumisen iloa. Muutamat opiskelijat pystyivät etsimään ratkaisuja siihen, miten Hökäle-robotti saadaan tekemään Spesia-moi-tervehdyksen. ”

Robotti on ilahduttanut messuilla, koulun eri tapahtumissa sekä oppilaitokseen tutustujien keskuudessa. Ensi vuonna on tarkoitus hankkia valmiita sovellusohjelmia, joiden avulla robotti pystyy opettamaan vieraita kieliä tai tekemään harjoituksia esimerkiksi työhaastatteluun valmistautumisessa. Robotin käyttöä halutaan laajentaa myös muiden luokkien opetukseen. Robotin hankinta on osoittautunut hyväksi käytännön harjoitukseksi IT-opiskelijoille uusien laitteiden käyttöönotossa.

Nao on ranskalaisen Aldebaran Robotics yhtiön kehittämä autonomiseen toimintaan kykenevä humanoidirobotti, jonka kehitys on käynnistynyt vuonna 2004. Ensimmäinen kaupallinen versio Naosta julkaistiin keväällä 2008 ja oppilaitoskäyttöön suunnattu Nao Academics Edition esiteltiin samana syksynä.

Vuosien varrella Naosta on julkaistu jo useampia kehitysversioita ja nykyisin markkinoilla oleva Nao on järjestyksessään jo kuudes. Oppilaitosten ohella Nao-robotteja käytetään terveydenhuollossa ja ne ovat olleet mukana pelaajina myös Webots RoboCup -jalkapalloturnauksissa.


Kuvateksti: Robotti sai opiskelijoilta nimen Hökäle. Nao-robotteja on muillakin, mutta Hökäle löytyy vain Etelä-Savosta, Pieksämäen Spesiasta!

Pito- ja vetovoimaa Etelä-Savoon

Lokakuusta 2020 aina vuoden 2022 loppuun kestäneessä Koulutusportti-hankkeessa oli mukana koko joukko Etelä-Savon koulutustoimijoita, opiskelijoita sekä muita sidosryhmiä ja sillä kehitettiin Etelä-Savon koulutuksen vetovoimaisuutta palvelumuotoilua ja digitaalisuutta hyödyntäen.

  • ”Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa ilmeni Etelä-Savon koulutuksen järjestäjien yhteinen tahto tehdä yhdessä asioita, joilla voimme parantaa seutukuntamme pito- ja vetovoimaa. Tämä yhdessä tekeminen on jatkunut koko hankkeen ajan tiiviisti. Olemme luoneet yhdessä mm. koulutuspolkuja, joita meillä on tarjolla Etelä-Savossa. Hanke on saanut myös hyvää paljon julkisuutta”, taustoittaa hanketta Ammattiopisto Spesian koulutusjohtaja Jaana Myyryläinen.

Konkreettisena toimenpiteenä hankkeessa on kehitetty eteläsavolaisten oppilaitosten yhteinen viestintäalusta Savostamo.fi -sivusto, joka on maakunnan koulutustarjonnan ideapankki. Savostamosta löytyy monipuolinen kattaus erilaisia oppimisen ja kehittämisen polkuja meille kaikille. Ammattiopisto Spesian rooli hankkeessa ja Savostamon sisällöntuotannossa on painottunut vahvasti opiskelun tukitoimien esilletuontiin.

  • ”Spesiassa on neljä henkilöä, jotka ovat aktiivisesti työskennelleet hankkeen parissa. Heidän kädenjälkensä näkyy esimerkiksi työelämäyhteistyössä, digitaalisuudessa, erityisessä tuessa ja viestinnässä. Spesian opiskelijat ovat hyötyneet hankkeesta monin eri tavoin. Jatkossakin haluamme olla mukana Koulutusportin kaltaisissa yhteistyöhankkeissa”, toteaa Myyryläinen.

Ammattiopisto Spesia on ammatillinen erityisoppilaitos. Spesia kouluttaa nuoria ja aikuisia, jotka tarvitsevat vaativaa erityistä tukea opintoihinsa. Pieksämäen ohella Spesian päätoimipisteet sijaitsevat Jyväskylässä, Järvenpäässä ja Turussa. Lisäksi opetusta järjestetään myös useilla pienemmillä paikkakunnilla.

IT-ryhmän opiskelijat osallistuivat blogi-tekstin suunnitteluun.

Riikkaliina Laulainen 
työvalmentaja