Meillä Spesiassa jokainen saa loistaa: opiskelijat, asiakkaat, yhteistyökumppanit ja henkilöstö. Avain tähän kokonaisvaltaiseen win-win-tilanteeseen on, että oppilaitoksen koulutustoiminta, osaamisen ja käytänteiden kehittäminen sekä asiantuntijapalvelut palvelevat toisiaan. (Ja kuvassa allekirjoittanutta tsemppaavat Spesian mahtavat opot, kyllä tässä porukassa kelpaa tehdä töitä!)

Jotta voimme tarjota parasta mahdollista koulutusta erityistä tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille, meidän on tärkeää kehittää omaa osaamistamme. Oppilaitoksena kehitämme jatkuvasti pedagogiikkaa, osaamisen hankkimisen tapoja sekä omia ja työelämän oppimisympäristöjä. Tätä tehtävää meillä menestyksekkäästi toteuttaa opetushenkilöstö yhdessä asiantuntijapalvelujen kanssa.

Asiantuntijapalvelut lähtevät omasta osaamisesta

Kun henkilöstön osaaminen ja päivittyvä tieto yhdistyvät kokemukseen ja uuden kokeilemiseen, ne jalostuvat arjessa vankaksi asiantuntemukseksi. Tämä henkilöstömme teorian ja käytännön hioma osaaminen vuorostaan mahdollistaa sen, että voimme tukea ja palvella muita ammattilaisia ja organisaatioita monipuolisesti ja konkreettisesti.

Taitava opetushenkilöstö toimii sekä kouluttajina asiantuntijapalveluissa että erilaisissa tehtävissä hanke- ja projektityössä, hyödyntäen omaa koulutustaan ja työssä saamaansa arvokasta kokemusta.

Asiantuntijapalveluissa toimiminen tuo vaihtelevuutta työhön oman mielenkiinnon mukaisesti, mahdollisuuden oman osaamisen jakamiseen, kerryttämiseen ja verkostoitumiseen.

Hankkeet kehittävät, pilotoivat ja jalkauttavat

Opetushenkilöstö ja opiskelijat hyötyvät asiantuntijapalveluista mm. henkilöstökoulutusten ja hankkeiden kautta. Opetushenkilöstöä on mukana lukuisissa hankkeissa edistämässä yhteisten tavoitteiden saavuttamista.

Hankkeet ja projektit mahdollistavat osaltaan opetuksen ja ohjauksen kehittämistyön, pilottien toteuttamisen ja uusien toimintamallien jalkauttamisen opetustyössä. Näistä hyviä esimerkkejä ovat ESR-hankkeet Digivoimaa – Digihyvinvoinnilla yhteiskunnallista osallisuutta ja Ammattiin! –hanke.

Ammattiin hankkeen Uusi osaava amisope tarjoaa virikkeitä kehittyvään opettajuuteen. Suosittelen tutustumista! Lisää vinkkejä esimerkiksi työllistymiseen löytyy hankkeen loppuraportista.

Digivoimaa hankkeessa on koulutettu niin työntekijöitä kuin opiskelijoitakin digihyvinvoinnin asiantuntijoiksi ja mentoreiksi. Opiskelijat toimivat digikoutseina auttaen ja tukien toisia opiskelijoita muun muassa some-asioissa, tietoturvaan liittyvissä kysymyksissä sekä sosiaalisissa nettitaidoissa.

Hyvinvointivalmennukset tukevat opiskelijoiden digitaitoja ja digihyvinvointia etäopiskelussa.

Koulutuksia ja tietoa myös omalle porukalle

Ulkoisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden lisäksi asiantuntijapalvelut palvelevat myös meitä spesialaisia sisäisten koulutusten järjestämisessä ja tiedon tuottamisessa. Sisäiset koulutukset edesauttavat strategisten tavoitteiden saavuttamista ja oman osaamisen kehittäminen on meidän jokaisen spesialaisen velvollisuus.

Esimerkkejä sisäisistä koulutuksista ovat Työkaluja nepsy-nuorten arkeen ja esimiehille suunnattu Tunnejohtamisen koulutus.

Asiantuntijapalvelut tuottavat tietoa toiminnan kehittämiseen mm. opiskelija- ja asiakaspalautteiden sekä yhteistyökumppaneiden palautteiden kautta. Palautteista saadun tiedon avulla kehitämme toimintaamme entistä paremmaksi, opiskelija- ja asiakaslähtöisesti.

Kun kaikki saavat ja kaikki antavat, kaikki loistavat.

Jaana Myyryläinen
koulutusjohtaja
Ammattiopisto Spesia