Nykyään monet organisaatiot – oppilaitokset muiden mukana – ovat alkaneet kutsua itseään asiantuntijaorganisaatioksi. Erään määritelmän mukaan asiantuntijatuntijaorganisaatiolla tarkoitetaan yritystä tai työyhteisöä, joka tarjoaa tietoa ja ratkaisuja asiakkaidensa tarpeisiin. Moni oppilaitos, Ammattiopisto Spesia mukaan luettuna, toteuttaa koulutustehtävänsä lisäksi juuri tätä tehtävää.

Ammattiopisto Spesian asiantuntijuus liittyy erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja aikuisten koulutusmahdollisuuksien ja työelämään pääsyn edistämiseen. Olemme asiantuntijoita myös ammatillisen erityisopetuksen, erityisen tuen ja ohjauksen toteuttajina.

Tätä tehtävää varten meillä on Spesia Asiantuntijapalvelut -yksikkö, jossa kehitämme osaamistamme ja tarjoamme sitä asiantuntijapalveluina muille oppilaitoksille ja organisaatioille.

Erityisen tuen asiantuntijoita erilaisissa tehtävissä

Asiantuntijaorganisaatiossa työskentelee luonnollisesti asiantuntijoita. Osaaminen lähtee ihmisistä.

Spesiassa erityisopetuksen ja erityisen tuen asiantuntijatehtävissä toimii vuosittain 20–30 työntekijää. He ovat pitkään alalla työskennelleitä ammattilaisia, jotka oman opetus- tai ohjaustyönsä ohella tai kokoaikaisesti toimivat asiantuntijoina Spesian järjestämissä täydennyskoulutuksissa ja palveluissa.

Meidän valttimme on mahdollisuus panostaa asiantuntijapalveluihin täysipainoisesti, mutta erityisen tuen vankkoja osaajia työskentelee myös tavallisissa ammatillisissa oppilaitoksissa, kuntien ja kaupunkien ohjauspalveluissa ja työpajoilla.

He voivat olla erityisopettajia, erityisen tuen vastuuhenkilöitä tai erityisryhmien parissa ohjaustyötä tekeviä ammattilaisia. Omassa organisaatiossaan he toimivat konsultoivassa roolissa tukien muita työntekijöitä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ja asiakkaiden ohjaamisessa sekä tuen suunnittelemisessa ja toimeenpanossa.

Asiantuntijuus ei koskaan synny kuplassa, vaan kehittyy, jalostuu ja monipuolistuu jakamalla osaamista muiden ammattilaisten kanssa. Siksi yhteistyö ja kehittämiskumppanuus erilaisissa verkostoissa on meille tärkeä toimintatapa. Yhdessä muiden kanssa niin minussa kuin sinussa on enemmän voimaa.

Millainen on hyvä asiantuntija ja miten sellaiseksi tullaan?

Spesian asiantuntijoiden mukaan työ on vaativaa, mutta myös palkitsee tekijänsä. Tehtävät edellyttävät itsenäisyyttä ja vastuunottoa, mutta samalla tarjoavat vapauden toimia omalla persoonallisella tavalla.

Selvää on, että asiantuntijaksi ei synnytä hetkessä. Laaja-alaisen koulutuksen lisäksi tarvitaan työkokemuksen kautta hankittua tietotaitoa ja osaamista.

Asiakaslähtöinen työote, vaihtelevien työtapojen ja työvälineiden hallinta sekä tehtävään sopivat henkilökohtaiset ominaisuudet ja asenne ovat myös tärkeitä menestystekijöitä asiantuntijan työssä.

Syvä osaaminen on kertynyt vuosien kuluessa kokeilemalla ja kehittämällä omaa työtään – välillä onnistuen ja toisinaan erehtyen. Tästä kaikesta on syntynyt hiljaista tietoa ja näkemystä, jonka avulla on mahdollista suositella ratkaisuja monimutkaisiinkin tilanteisiin.

Kokemukseni mukaan hyvän asiantuntijan sisäänrakennettu ominaisuus on halu auttaa ja jakaa osaamistaan myös muiden hyödyksi. Hyvällä asiantuntijalla on kyky innostua ja saada myös muut innostumaan. Parhaimmillaan asiantuntijan työ onkin yhdessä kehittämistä ja onnistumisen iloa.

Kuulostavatko edellä kuvatut asiantuntijan menestystekijät melko vaativilta? Ei hätää, me haluamme tarjota tukea ja madaltaa asiantuntijaksi ryhtymisen kynnystä. Jatka lukemista, maksuton asiantuntijan valmennusohjelma on aivan kätesi ulottuvilla!

Muki, jossa teksti Keep Calm I´m an Expert

Uudesta valmennusohjelmasta valmiuksia asiantuntijana toimimiseen

Ammattiopisto Spesia käynnistää yhdessä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa maksuttoman Erityisen tuen taitajat – Osaajasta asiantuntijaksi -valmennusohjelman.

Se on tarkoitettu ammatillisen koulutuksen kentällä työskenteleville erityisopettajille, erityisestä tuesta vastaaville ja ohjaustyötä erityisryhmien parissa tekeville ammattilaisille.

Valmennuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujien osaamista erityisen tuen kehittäjinä ja antaa valmiuksia toimia asiantuntijaroolissa omassa työyhteisössä, muissa organisaatioissa ja yhteistyöverkostoissa. Lisäksi saat tukea omien vahvuuksiesi tunnistamiseen ja asiantuntijaprofiilisi esittelemiseen kiinnostavasti.

Valmennusohjelma käynnistyy aloitusinfolla 8.12.2020 klo 13–14 ja valmennukset toteutetaan vuoden 2021 aikana. Ilmoittautumislinkki aloitusinfoon (webropol).

Valmennusohjelman sisältö

Osaajasta asiantuntijaksi -valmennusohjelma tarjoaa

  • valtakunnallisia verkkovalmennuksia ja webinaareja
  • uusimpia menetelmiä ja tutkimustietoa
  • mahdollisuuden suorittaa VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennuksen
  • työkaluja asiantuntijan kehittävään, konsultoivaan ja fasilitoivaan työtapaan
  • sparrausryhmien tukea
  • kokeneiden asiantuntijoiden tukea oman asiantuntijuuden kehittämiseen ja profilointiin

Lisäksi osallistuja tekee kehittämistehtävän omaan asiantuntijuuteen, työhön tai organisaatioon liittyen.

Lisätietoa valmennusohjelmasta saat www.spesia.fi/hanketoiminta/erityisen-tuen-taitajat-osaajasta-asiantuntijaksi

Lähde mukaan mielenkiintoiselle matkalle erityisen tuen asiantuntijaksi! Löydä uutta intoa työhösi, voimaannu ja kohtaa muita samanhenkisiä erityisen tuen ammattilaisia, joita kiinnostavat samat asiat. Ilmoittaudu maksuttomaan valmennukseen!

Marja Jäntti

kehittämisjohtaja Marja Jäntti