Nepsy-valmennus on toiminnallista, kannustavaa ja ratkaisukeskeistä tukea valmennettavan yksilöllisiin tarpeisiin. Siitä hyötyvät lapset, nuoret ja aikuiset, joilla on neuropsykiatrisia oireita, kuten ADHD tai autismikirjon piirteitä. Menetelmä sopii myös muita oppimisvaikeuksia omaaville ja mielenterveyskuntoutujille. Nepsy-valmennuksessa yksi onnistuminen johtaa seuraavaan!

Ratkaiskeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus eli tuttavallisemmin nepsy-valmentajakoulutus antaa tutkimus- ja käytännön tietoa erilaisten haasteiden syistä ja ratkaisuista. Opit tukemaan asiakkaasi arjen hallintaa, toiminnanohjausta ja sosiaalisissa tilanteissa pärjäämistä.

Neuropsykiatrinen valmennus on viime vuosina suosioon noussut menetelmä, jonka tiedetään parantavan valmennettavien arjen hallintaa ja elämänlaatua ratkaisevasti. Spesia Asiantuntijapalveluilla on pitkäaikainen kokemus nepsy-valmentajakoulutusten toteuttajana.

Seuraavat valmentajakoulutukset

23.4..11.2024 | verkossa eri organisaatioille suunnattuna toteutuksena
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus 20 op organisaatioille, verkkototeutus

12.6.2024

Koulutus tarjoaa

 • ajankohtaista tietoa ja asiantuntijaluentoja
 • käytännöllisiä valmennustyökaluja
 • pienryhmätyöskentelyä ja työnohjausta
 • itsenäistä opiskelua verkko-alustalla
 • tukea ja työnohjausta valmennusprosessin toteuttamiseen asiakkaasi kanssa
Koulutuksen käytyäsi olet valmis toimimaan ratkaisukeskeisenä neuropsykiatrisena valmentajana tai itsenäisenä yrittäjänä.

Kenelle?

 • soveltuva pohjakoulutus sosiaali-, terveys- tai kasvatusalalta
 • usean vuoden työkokemus alalta
 • mahdollisuus toteuttaa nepsy-valmennusta työssäsi koulutuksen aikana
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus voidaan toteuttaa 20–30 op:n laajuisena. Koulutus järjestetään joko Spesian tai asiakkaan omissa tiloissa.

Nepsy pähkinänkuoressa

Vankka perusta

 • Neuropsykiatriset erityispiirteet – mitä ne ovat?
 • Diagnosointi, hoito, kuntoutus, ajankohtainen tutkimustieto
 • Nepsy-valmennuksen sekä voimavara- ja ratkaisukeskeisyyden periaatteet
 • Nepsy-valmentaja osana työyhteisöä ja itsenäisenä yrittäjänä

Valmennuksen työkaluja

 • Voimavara- ja ratkaisukeskeisyys
 • Vahvuuslähtöisyys
 • Motivoiva työskentely
 • Selkiyttävät, jäsentävät ja visualisoivat työvälineet
 • Dialogisuus ja reflektointi
 • Arki haltuun toiminnanohjauksen taidoilla
 • Sosiaaliset taidot ja tunteiden hallinta
 • Stressinhallinta ja mielen hyvinvoinnin tuki
 • Seksuaalisuus ja minäkuva
 • Perheen tukeminen ja verkostotyöskentely
 • Palveluviidakko tutuksi
Spesian logolla varustettu vahvuuksien tähti, jossa tekstit: Mitkä ovat sinun vahvuutesi, missä asioissa loistat, kirjaa yksi vahvuus jokaiseen sakaraan.

Spesian vahvuustähdessä on sakarat vahvuuksien kirjaamista varten.

Spesian vahvuustähti pdf-tiedostona.

Koulutuksessa

 • opit ja nautit hyvin valmistelluista lähipäivistä
 • teet yhteistyötä verkossa sinulle sopivaan aikaan
 • jaat ja saat osaamista pienryhmässä
 • harjoittelet valmennusta
 • saat työnohjausta omaan valmennukseesi
 • opit tehden, keskustellen, lukien ja kirjoittaen

Kysy lisää

Täydennyskoulutusten yhteyshenkilömme löytyvät tästä.