Ammatillinen koulutus on työelämän eteinen

Törmäsin äskettäin sosiologi Antti Maunon kirjoittamaan artikkeliin, jossa hän tarkasteli sitä kuinka ammattikoulutuksen toimijat kokivat työelämän merkityksen ja vaikutukset omassa työssään. Maunon artikkeli perustui 315 puheenvuoroon, joista piirtyi kaksijakoinen kuva työelämän parissa toimimisesta.

Monet kokivat yhteistyön työelämän kanssa itsestäänselvyytenä, jossa opetuksen ja ammatillisen kasvun tulisi tapahtua. Toisaalta monet olivat sitä mieltä, että työelämä ei ollut niinkään kiinnostunut inhimillisen kasvun tukemisesta ja syrjäytymisen ehkäisystä. Mainitut nähtiin ammattikoulutuksen keskeisinä tehtävinä.

Ammattiopisto Spesiassa opiskelee n. 1500 motivoitunutta nuorta ja aikuista. Ammatillinen koulutus toimii monelle heistä työelämän eteisenä. He odottavat innoissaan ensimmäistä työelämäkokemustaan ja valmistumisen jälkeistä askelta kohti oikeata työelämää. Iso osa heistä kaipaa hieman lisäapua ja tukea löytääkseen oman paikkansa työpaikalla tai työelämässä.

Spesia onkin panostanut paljon opiskelijoiden työelämätaitojen vahvistamiseen kehittämällä työelämässä oppimisen malleja ja tarjoamalla kaikille opiskelijoille työvalmennusta. Myös työelämäkumppaneille tarjotaan erinäisiä palveluita ja yhteistyömuotoja. Pyrimme kuulemaan työelämän tarpeita ja toiveita koskien palvelumuotoja sekä kohdentamaan niistä molempia yhteistyötahoja hyödyttäviä.

Itse allekirjoitan ihmisläheisemmän ja ymmärtäväisemmän työelämän, joka toimisi kanssakasvattajana koulutuksen järjestäjän kanssa. Tämä vaatii molemminpuolista tahtotilaa ja uusien siltojen sekä yhteistyötapojen rakentamista työelämä- ja oppilaitostoimijoiden välille.

Uusi silta rakentumassa

Ammattiopisto Spesia osallistuu Elinkeinoelämän keskusliiton lanseeraamaan Ihmistä tarvitaan aina-kampanjaan. Kampanjassa on mukana useita oppilaitoksia ja työnantajia.

Kampanjan tavoitteena on luoda näkyvyyttä ammatillisen koulutuksen tärkeydelle, jotta se saisi vahvemman sijan yhteiskunnallisessa keskustelussa. Kampanja peräänkuuluttaa myös yritysten ja oppilaitosten yhteistyön olevan molempien edun mukaista. Kampanjan aloitustilaisuus pidettiin Bio Rexissä joulukuussa 2022 ja kampanja käynnistyy toden teolla tammikuussa 2023. Me Spesiassa odotamme innolla sen tuomia uusia tuulia ja mahdollisuuksia.

Jokaisen vastavalmistuneen työpanosta tarvitaan yhteiskunnassamme. Käykää siis lukemassa lisää kampanjasta ja liittykää mukaan. Lähdetään rakentamaan entistä joustavampaa ja luotettavampaa siltaa yhdessä!

Linda Helsenius
työelämäpäällikkö (vanhempainvapaalla)
Ammattiopisto Spesia

Viitteet:
ihmistatarvitaanaina.fi
ilmiomedia.fi: Työelamä on ammattikoulutuksen ihailun kohde ja vaikea kumppani
www.oph.fi: Koulutus ja tutkinnot — Ammatillinen-koulutus