Kuvassa spesialaiset, ammatillinen erityisopettaja Eija Peura (vas.) ja ohjaaja Mari Koskelainen, sekä suntio Lauri Mäkinen Helluntaikirkon ala-aulassa.

Spesian toimitilahuoltajaopiskelijoiden ja Jyväskylän helluntaiseurakunnan yhteistyö alkoi tarpeesta löytää oppilaitoksen läheisyydestä aito työympäristö, jossa olisi tilaa ja mahdollisuuksia opetella tekemään alan tehtäviä. Ammatillisen erityisopettajan Eija Peuran ja ohjaaja Mari Koskelaisen silmiin osuikin Helluntaikirkon suurista ikkunoista hyvät tilat.

Muutaman yhteydenoton kautta löytyi yhteyshenkilöksi suntio Lauri Mäkinen. Sovittiin tutustuminen, kierrettiin paikat ja juteltiin tilojen erilaisista pinnoista kuten toimitilahuoltoon kuuluu. Meni pari kuukautta ja ryhmä saapui tekemään puhtaanapidon tehtäviä ja kumppanuussopimus solmittiin maaliskuussa 2022 Laurin, Eijan, Marin ja yritysvalmentaja Tiia Ollikaisen ollessa paikalla. Sovittiin, että opiskelijat käyvät tekemässä puhtaanapidon tehtäviä kerran viikossa. Joustavuutta löytyy, kun toisinaan tulee esteitä.

Spesialta voi saada helpotusta arkeen, mutta myös oppia uutta

Jyväskylän helluntaiseurakunta on saanut opiskelijaryhmältä arjen töihin apua ja oppinut spesialaisilta myös uutta. Alussa siivoussuunnitelmat antoi suntio Lauri, mutta pian siivouspuoli käytiinkin yhteistuumin läpi: spesialaiset auttoivat välineiden soveltuvuuden arvioinnissa. Siivouspuolen käytänteet olivat jo ihan hyvällä mallilla, mutta aina voi olla vielä paremmin ajan hermolla.

Jos Spesialta on jotain suositeltu, niin se on meille suoriltaan hankittu, suntio Lauri toteaa. Hän kokee olevansa ammattisiivousporukan vierellä. Luottamusta osaamiseen siis löytyy ja nyt siivousvälineistö on niin laadukasta, että myös muut talossa siivonneet ovat ihastelleet miten hyviä välineet ovat työhön.

– Lauri on herkällä korvalla kuunnellut mielipiteitä, erityisopettaja Eija ja ohjaaja Mari kertovat.

– Laadukkaat ammattivälineet kestää ja siksi ne on hyvä olla, ohjaaja Mari jatkaa.

Laadukas perehdytys ja luottamus ovat tärkeitä kulmakiviä yhteistyölle

Iso kiitos yhteistyöstä kuuluu suntio Laurille, joka otti opiskelijat hyvin vastaan ja perehdytti kaikkeen tarvittavaan myös turvallisuusasiat huomioiden.

– Perehdytys on tärkeää. Myös turvallisuusasiat ovat tärkeitä ja perehdytykseen menee aikaa. Panostus on kuitenkin kannattanut, koska sen jälkeen spesialaiset ovat pystyneet toimimaan itsenäisesti. He myös saapuvat paikalle itsenäisesti omalla avaimella, Lauri kertoo.

Opiskelijat ovat tykänneet paikasta, koska he ovat saaneet vapaat kädet. Opettaja kokee, että vapaus on hyvästä ja heihin on luotettu. Spesialaiset ovat saaneet käyttää mikroa, keittiövälineitä ja tiloja lounaan syömiseen. Opiskelijat kertovat paikan parhaita puolia:

– Täällä on saanut harjoitella yhdistelmäkoneen käyttöä, opiskelija sanoo.

– Mä pidän ympäristöstä, koska se on rauhallinen ja selkeä, toinen opiskelija toteaa.

Kuvassa opiskelijat lempipuuhissaan moppaamassa ja ajamassa yhdistelmäkonetta.

Kun suntio Laurilta kysyy, miten yhteistyö on sujunut, vastaus on ytimekäs ”hyvin”. Erityisopettaja Eija ja ohjaaja Mari lisäävät, että he ovat kokeneet yhteistyön Jyväskylän helluntaiseurakunnan kanssa joustavaksi.

Monipuolista oppia ja opintojen edistämistä

Kysyn suntio Laurilta, mitä hän haluaisi sanoa opiskelijoillemme, jotka ovat olleet oppimassa työpaikassa.

– Täällä on siivottu, näyttöjä pidetty ja vaikka mitä. Tämä on aina ollut kiva päivä, kun on ollut porukkaa. Jälki on hyvää. Olen ollut todella tyytyväinen. Ei tarvitse laittaa omaa siivoojaa perään. Pidätte huolen siitä, mitä teette. Ammattimaisuus alkaa tulla tekemisessä läpi, Lauri luettelee.

Opiskelijat ovatkin aina pyrkineet tekemään hommat loppuun asti. Tehtäviä on ollut todella laajalla skaalalla: vessan siivousta, pyykinpesua, lattian moppausta, tasojen pyyhintää, yhdistelmäkoneella ajoa, ikkunalasien puhdistusta lasimopilla, aulojen ikkunoiden pesua, yhdistelmäkoneen käyttökuntoon laittamista ja puhdistamista, siivouspyykin pesemistä koneella, eteismattojen imurointia, ruokasalin pyyhkimistä, jätehuoltoa ja lajittelua. Kaiken kaikkiaan siis ylläpitosiivousta ja välillä peruspesuja esimerkiksi vessan lattioiden ja lattiakaivojen osalta. Valtava määrä erilaisia oppimiskokemuksia. Opiskelijoilta kysyessäni mitä he ovat oppineet, saan vastauksia:

Yhdistelmäkoneen käyttöä, ryhmätyöskentelyä, lasimopin käyttöä ja työpaikalla tehtävää siivousta, yksi opiskelijoista huudahtaa iloisesti.

– Täällä on kiva tehdä töitä ja rauhallinen ympäristö, sekä selkeät kohteet, toinen jatkaa.

Opiskelijoista parasta on ollut vessojen pesu, lattianpesukoneen käyttö ja moppaus, sekä pöytien ja tuolien pyyhintä.

– Kokonaisuutena se on ollut parasta, kun on saanut tehdä laadukkailla välineillä ja omalla tavallaan eli ”takaa eteenpäin”, summaa erityisopettaja Eija opiskelijoilta kuulemiaan kommentteja hymy huulillaan.

Kuvissa opiskelijoita harjoittelemassa monenlaisia taitoja erilaisilla siivousvälineillä.

Yhteistyö on tukenut opiskelijoiden opintoja tarjoamalla myös mahdollisuuden näyttöjen tekemiseen, sekä laajemminkin tietoa työelämässä toimimisesta ja siitä suntio Laurille sataa kiitosta:

– Olet ajanhengessä oleva nuori mies. Lauri tietää hyvin mitä näytönarvioinnit, eli mitä tutkinnon osien suorittaminen vaatii ja miten ne toteutetaan. Tämä yhteistyö tukee hyvin myös opiskelijoiden ryhmässä tekemistä ja heidän suunnittelutaitojaan, erityisopettaja Eija kiittää.

– Tämä paikka on ollut työpaikkamainen: Lauri on pitänyt turvallisuuskävelyitä ja opiskelijat oppivat mitä muuta työpaikkoihin kuuluu ja mihin heillä on oikeuksia. Kokonaisvaltaisuus eväineen, kulkemisineen sekä asiakaslähtöisyys kun ihmisiä kulkee ohi, niin niitä on hyvin voinut harjoitella, ohjaaja Mari täydentää.

Opiskelijat ovat aina lähteneet mielellään tähän paikkaan oppimaan työtä. 7-10 opiskelijaa pystyy käymään paikassa yhdessä opettajan ja ohjaajan kanssa, eli monelle riittää hommaa. Täällä työelämävalmiudet kehittyvät ja tietää milloin opiskelija on valmis omalle työssäoppimisjaksolleen.

Kiitosta opiskelijoilta ja toiveita jatkoon

Jatkossa molemmat osapuolet toivovat yhteistyön jatkumista ja mahdollisuuksien mukaan moninaistamista, jota on jo luonnostaan tehtykin. Kun kysyn opiskelijoilta mitä he haluaisivat sanoa Laurille, saan kuulla kauniita sanoja:

– Lauri on aika hyvä tyyppi, ihanan rauhallinen, yksi opiskelijoista kertoo.

– Lauri on hyvä ihminen ja rauhallinen, toinen opiskelija komppaa perässä.

Lopuksi Eija ja Mari vielä tiivistävät kiitokset:

– Kiitos Laurille, kun olet hankkinut meille asianmukaisia ja oppimista tukevia työvälineitä, sekä mahdollistanut kokonaisuuden lounaan järjestämisestä lähtien. Yhteistyö on joustavaa, mutta yhteisillä pelisäännöillä. Täällä voidaan toimia opiskelijalähtöisesti ja tutkinnonosia harjoitellen. Meidät on avoimesti otettu vastaan ja innostuneesti sekä kiinnostuneesti lähdetty yhteistyöhön.

 

Tiia Ollikainen

yritysvalmentaja

Ammattiopisto Spesia