Ammattiopisto Spesia järjesti tammikuussa 2022 vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppivelvollisten hakuinfon verkossa. Osallistujien oli mahdollista esittää kysymyksiä, joita kokosimme tähän vastauksineen muidenkin iloksi ja hyödyksi. Katso hakuinfon tallenne Spesian YouTube-kanavalta.

Tuki 

Millaista tukea ammattiopistossa on tarjolla? Kyselee ysiläiset 

Melkein jokaisessa ryhmässä on vastuuopettajan lisäksi myös ohjaaja. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus saada koulunkäynniavustaja, jos tuen tarvetta on runsaasti. Kaikille ryhmille on nimetty oma Spesian vastuukuraattori. Lisäksi opiskeluhuollossa on opiskelukunnan kuraattori ja terveydenhoitaja.

Asuntolassa asuville nimetään aina oma vastuuohjaaja asuntolasta. Lisäksi kaikki asuntolaohjaajat ovat siellä asuvien tukena. Uutena ”virkana” meillä toimii yhteisöohjaajia, jotka järjestävät yhteisöllistä toimintaa eri toimipaikoilla ja ovat myös omalta osaltaan ryhmien ja yksittäisten opiskelijoiden tukena. 

Valintakriteerit 

Millä kriteereillä oppilas saa opiskelupaikan Spesiasta? Vaikuttaako peruskoulun arvosanat? 

Spesiaan päästäkseen opiskelijalla pitää olla erityisen tuen peruste. Peruskoulun arvosanat eivät vaikuta. Lisäinfo: www.spesia.fi/hakeminen/opiskelijavalinta 

Hakutoiveiden järjestys 

Kun yhteishakukaavakkeessa on jopa seitsemän paikan hakulistaus, niin mitkä ovat mahdollisuudet käytännössä päästä paikkaan esim. Järvenpäähän Kuvallisen viestinnän linjalle, jos se on hakuvaihtoehto kolme? Mikä merkitys on listata hakuvaihtoehtoja, jos vain ensimmäiselle sijalle laitetun suhteen katsotaan ”vakavasti” hakijaksi? 

Kaikki hakijat otetaan vakavasti ja hakemukset käsitellään. Laittamalla hakemuslomakkeeseen ensimmäiseksi hakuvaihtoehdoksi paikan x Spesiaan tarkoittaa, että sinne hakija ensisijaisesti haluaa hakeutua. Se, onko mahdollisuutta päästä esim. Järvenpään kuvalliselle, kun se on hakuvaihtoehto nro 3, riippuu hakijamääristä. 

Ymmärsinkö oikein, että Spesia pitää laittaa yhteishaussa ensimmäiseksi toiveeksi? Jos Spesian laittaa toiseksi toiveeksi, niin eikö sitten voi saada laittaa opiskelupaikkaa? 

Jos haluaa Spesiaan, kannattaa laittaa Spesia ensisijaiseksi vaihtoehdoksi. Jos Spesia toisena hakuvaihtoehtona, niin sieltä voi päästä opiskelemaan, mutta se riippuu hakijamääristä 

Hei, alussa mainittiin tuo ensimmäiseksi hakutoiveeksi sijoittaminen, jotta voi tulla valituksi. Mitä sillä tarkoitetaan? Spesian Tuva ensimmäiseksi? Voiko perustutkintoon hakea suoraan ilman Tuva-koulutusta välivaiheena? 

Perustutkintoon voi hakea suoraan. Monelle TUVA-koulutuksesta on kuitenkin iso hyöty.

Spesiaan on yleensä ollut paljon hakijoita, keskimäärin kaksi (2) ensisijaista hakijaa/opiskelupaikka, joillakin aloilla enemmänkin. Ensisijaiseksi hakutoiveeksi laittaminen parantaa mahdollisuuksia tulla valituksi kyseiseen koulutukseen. 

Miten siinä tapauksessa kannattaa opintopaikkatoiveet järjestää jos yrittää pyrkiä myös ns tavalliseen ammatilliseen oppilaitokseen ja toiveena olisi päästä sinne ja rinnalla kuitenkin tavoite spesian koulutukseen pääsy mikäli ei tavalliseen ammatilliseen koulutukseen pääse? 

Spesiassa haastatteluun kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat, jotka ovat asettaneet kyseisen koulutuksen 1. hakutoiveeksi, joillakin aloilla myös muilla hakutoivesijoilla. Suoraan en pysty ottamaan kantaa järjestykseen. Valinnassa noudatetaan aina hakutoivejärjestystä ja hakija valitaan aina ylimpään hakutoiveeseen, johon hänen valintamenestyksensä riittää. 

Liitteet 

Hakija voi olla jo muutama vuosi sitten peruskoulun suorittanut – mistä silloin HOKS/HOJKS? 

Tärkeämpää on asiantuntijalausunto, josta käy ilmi vaativan erityisen tuen tarve 

Onko sähköinen liitteiden lähettämiskanava suojattu ympäristö? Terveysasiakirjojen lähettämistä ajatellen. 

On tietoturvallinen linkki eli suojattu ympäristö. 

Mistä se Ruori-lomake löytyy? 

Ruori lomake löytyy hakulomakkeen kautta. 

Jos hakee valma-linjalta ammatilliseen perustutkintoon niin tarvitseeko silloinkin olla asiantuntijalausunto? 

Kyllä täytyy jotenkin todentaa, että erityisen tuen tarve on olemassa. 

Koskeeko samat liitteet myös jo teillä nyt Valmassa olevaa opiskelijaa? 

Jos opiskelija opiskelee jo Spesian Valmassa, hänellä on jo lähtökohtaisesti tarvittavat tiedot ja liitteet vaativan erityisen tuen opiskelusta täällä meillä. 

Oppivelvollisuus 

Ovatko oppivelvolliset etusijalla hakuprosessissa ei-oppivelvollisiin nähden? 

Perusopetuksen juuri päättäneet sekä vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa ja koulutuspaikkaa olevat ovat etusijalle toisen asteen opiskelijavalinnassa.  

Miten oppivelvollisuuden suorittaneet hakevat? 

Oppivelvollisuuden suorittaneet hakevat myös yhteishaussa jos ei ole tutkintoa suoritettuna ja lisäksi voi hakea jatkuvassa haussa. 

Jos VSO-oppilas saa peruskoulun päättötodistuksen yhteishakuaikana ja täyttää 18 v., voiko hän hakea sekä yhteishaussa, että jatkuvassa haussa? 

Kyllä voi. 

Ruori-arviointi hakuprosessissa 

Kuuluuko Ruori-arviointimenetelmä teillä hakuprosessiin? 

Kyllä, hakuprosessiin kuuluu Ruori-arviointimenetelmä. Vastauksista saatava kooste lähetetään liitteenä. Ruori ei ole pakollinen liite, mutta vahvasti suositeltava. 

Aikuisen asuminen Järvenpäässä 

Onko 18-vuotta täyttäneen mahdollista saada enää ensi syksynä Järvenpäässä asuntolapaikkaa? 

Asutolapaikan myöntämisen kriteerit ja haastattelu ratkaisevat asuntolapaikan saamisen, ei niinkään hakijan ikä.  

Jos ei tule valituksi 

Jos ei saa paikkaa ammatillissesta opinnoista, niin onko TUVA-opinnot automaatio? Vai täytyykö olla huolissaan, että nuori jää tyhjän päälle? 

TUVA-opintoihin ei haussa ohjata ketään automaattisesti, vaan ne kannattaa laittaa hakulomakkeelle vaihtoehdoksi. Oppivelvollinen opiskelija ei kuitenkaan jää tyhjän päälle, vaikka ei tulisi suoraan valituksi eikä myöskään nousisi kesän aikana varasijoilta valituksi. Perusopetuksen opinto-ohjaaja ja tarvittaessa kotikunta auttavat häntä löytämään itselleen opiskelupaikan. Myös esim. Ohjaamot, pajat ja vammaispalvelut voivat olla avuksi paikan löytämisessä. 

Gfaafisen suunnittelun ennakkotehtävä 

Siis oliko sinne graafiseen suunnitteluun joku pääsykoe tulossa? 

Järvenpään media-alan ja kuvallisen ilmaisun osaamisalalle on ennakkotehtävä, joka pitää palauttaa 22.3.2022 klo 15 mennessä oppilaitokseen. Ennakkotehtävät julkaistaan Opintopolussa sekä Ammattiopisto Spesian www-sivuilla.    

TELMalta tutkinnonsuorittajaksi 

Onko Telmasta mahdollista siirtyä vielä ammitillisen tutkinnonsuorittajaksi? 

Kyllä on mahdollista. Pääsääntöisesti tutkintokoulutukseen siirrytään TUVA-koulutuksen kautta 

Harjoitteluhaku 

Onko välttämätöntä tehdä yhteishaun harjoitteluhaku ennen varsinaista hakua? 

Ei ole, mutta demolomakkeen täyttäminen saattaa edesauttaa varmistamaan omaa tunnetta hakemisen onnistumisesta, varsinaisen yhteishaun alkaessa. 

Tunnistautuminen hakiessa 

Tarvitseeko hakemusta tehdessä tunnistautua? Nuorella ei ole pankkitunnuksia. 

Ei tarvitse olla sähköisiä tunnistamisvälineitä 

 

Jos sinulla on vielä kysyttävää hakemisest, Spesian opinto-ohjaajat auttavat mielellään!