Tänä keväänä koronavirustilanne on määritellyt oppilaitosten toiminnan uusiksi, siirtänyt opiskelijat kertaheitolla etäopetukseen ja rajannut elämänpiiriä. Tämä koettelee monen resilienssiä ja tulevaisuususkoa. Osa opiskelijoista pärjää hienosti, mutta osa ei sopeudu yhtä hyvin. Kuinka selvittää, miten opiskelijoilla oikeasti menee? Avuksi tähän on kehitetty digitaalinen työkalu, joka auttaa niin tuen tarpeiden kuin vahvuuksienkin tunnistamisessa.

Resilienssi ja tulevaisuususko (RETU)- hankkeessa kehitetty digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline kysyy jokaiselta opiskelijalta kokonaisvaltaisesti ”Hei! Mitä sinulle kuuluu?” Hankkeen ja digitaalisen mittarin kehittelyn tavoitteena on kohdentaa oppilaitosten palveluita oikein ja nopeasti juuri heille, jotka palveluja tarvitsevat.

Työkalu on kehitetty välineeksi aivan tavalliseen arkeen, mutta opetuksen ja palveluiden siirryttyä nopealla aikataululla etätoiminnoiksi, siitä on tullut erityisen ajankohtainen.

Kun opiskelijalta on kadonnut samanaikaisesti sekä tuttu päivästruktuuri että valtaosa sosiaalisesta kanssakäymisestä, riski elämänhallinnan, opiskelun ja mielen hyvinvoinnin haasteisiin kasvaa, ja niihin täytyy pystyä tarttumaan nopeasti.

Vahvuuksien ja haasteiden tunnistamista – myös selkokielellä

Opiskelija voi tehdä digitaalisen mittarin joko tietokoneella tai kännykällään. Se sisältää kysymyksiä, jotka kartoittavat opiskelijan opintojen etenemiseen (opiskelukyky, toimijuus ja toimintakyky) sekä jatko-opintoihin ja työelämään siirtymiseen vaikuttavia tekijöitä (urasuunnittelu- ja työllistymistaidot).

Kysymyspatteristo antaa opettajille sekä ohjauksen ja opiskeluhuollon ammattilaisille mahdollisuuden kartoittaa ja ymmärtää opiskelijan tilannetta.

Mittari nostaa esiin sekä vahvuuksia että asioita, jotka ovat haasteita opiskelijan elämässä. Jo nyt mittarin pilotointivaiheessa on todettu, että se voi olla merkittävä apu ohjauskeskusteluissa ja palveluiden piiriin ohjaamisessa.

Aloittaessaan kyselyä opiskelija voi valita ensin haluamansa kielen kielivalikosta. Valittavina kielinä ovat suomi, ruotsi, englanti ja selkokieli.

Selkokielinen mittari kehitettiin, jotta jokainen opiskelija voisi vastata kysymyksiin ja mittari olisi kaikille saavutettava ja esteetön. Selkokieli tukee esimerkiksi opiskelijaa, jonka äidinkieli ei ole suomi tai opiskelijaa, jolla on kielellisiä erityisvaikeuksia.

Ohjauskeskustelun kautta palveluiden ja tuen piiriin

Kannustan opettajia, opinto-ohjaajia ja opiskeluhuollon toimijoita tutustumaan mittariin ja kokeilemaan sen käyttöä opiskelijoiden kanssa silloin, kun se tuntuu ajankohtaiselta. Ajoitusta voi soveltaa opiskelijakohtaisesti, mutta esimerkiksi nyt etäopetuksen aikana mittari voi olla hyvä käydä läpi kaikkien opiskelijoiden kanssa.

Mittarin tuloksia voi hyödyntää yhtä hyvin opintojen alkuvaiheessa kuin myöhemmin esimerkiksi uraohjauksessa ja työllistymisen tukemisessa. Mittari löytyy osoitteesta retumittari.fi. Tarkastelkaa mittarin antamia tuloksia opiskelijan kanssa yhdessä.

Halutessanne voitte myös antaa myös palautetta mittarista sivun alareunasta löytyvän vihreän puhekuplan kautta.

Tiesitkö?

”Resilienssillä tarkoitetaan psyykkistä palautumiskykyä eli sitä, kuinka me selviydymme vastoinkäymisistä. Siihen kuuluvat muun muassa joustavuus, itsesäätelykyky, ongelmanratkaisukyky ja optimismi. Resilienssiin vaikuttavat biologiset ominaisuudet, kasvatus ja yksilön omat kokemukset. Resilienssi ei ole kuitenkaan pysyvä ominaisuus, vaan taito, jossa kukin pystymme kehittymään.”

Tietoa hankkeesta

Resilienssi ja tulevaisuususko -hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke ja jatkuu vuoden 2020 loppuun asti. Hanke on jatkoa Toteemi-tutkimushankkeelle, jossa tutkittiin ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja lukioiden opiskelijoita.

Digitaalisen mittarin lisäksi hankkeessa kehitetään ammatillisten oppilaitosten tuen ja ohjauksen toimintamalleja vahvistamalla oppilaitosten henkilöstön ja yhteistyötahojen osaamista ja yhteistyön muotoja. Tällä hetkellä RETU-hankkeessa on siirrytty etäohjauksen ja etätuen pilotointiin.

Laurean koordinoiman hankkeen konsortioon kuuluvat Karelia-ammattikorkeakoulu, Riveria, OAMK, OSAO, Hyria, TAMK, Koulutuksen tutkimuslaitos ja Spesia. Yhteistyötä tehdään myös Keudan, Luksian, Omnian ja Tredun kanssa.

Lisätietoa www.retu.fi

Tuula Niskanen
Erityisen tuen asiantuntija
Spesia asiantuntijapalvelut