(teksti jatkuu kuvien jälkeen)

Kuvateksti: Nepsy-tietoinen kasvatus tukee sekä lasta että ympärillä olevia ihmisiä.

Neuropsykiatriset erityispiirteet, kuten ADHD ja autismikirjo ovat viime aikoina tulleet tutuiksi myös suurelle yleisölle. Esimerkiksi Kirjolla-TV-realityssä saimme seurata Kirin, Topin, Markuksen ja Juliuksen arkea. Sarja toi esiin monia näkymättömiä esteitä yhteiskunnassamme, kuten tiedon ja ymmärryksen puute autismikirjoa koskien. Toisaalta esimerkiksi neuropsykiatristen erityistarpeiden (=nepsy) tunnistamisosaaminen on kehittynyt paljon. Siitä johtuen yhä useampi lapsi, nuori ja aikuinen saa tarvitsemaansa ymmärrystä erilaisuudeksi koetuille piirteilleen.

Nepsy-piirteinen lapsi muiden mukana päiväkodissa ja koulussa

Tietoisuuden lisääntyminen on erinomaista, sillä tarve nepsy-osaamiselle on ilmeinen. Asiantuntijat arvioivat, että jokaisesta varhaiskasvatusryhmästä tai koululuokasta löytyy lapsi tai nuori, joka tarvitsee tukea oppimiseen, sosiaalisiin tilanteisiin ja arjen sujumiseen. Nepsy-piirteisen lapsen tai nuoren erityistarpeet heijastuvat usein myös hänen ympäristöönsä kuten saman päivähoitoryhmän tai koululuokan lapsiin. Nepsy-tietoisella kasvatuksella voidaan siksi tukea paitsi yksilöä myös hänen ympärillään olevia ihmisiä, ja siten edistää inklusiivista toimintakulttuuria.

Nepsy-osaamista jokaiselle opettajalle ja kasvattajalle

On hienoa, että myös kaupungit ja kunnat ovat heränneet nepsy-osaamistarpeeseen. Varsinais-Suomessa Turun kaupunki yhdessä ympäristökuntien kanssa käynnisti vuonna 2022 kolme hanketta, joissa yhtenä toimenpiteenä kehitettiin kasvatus-, opetus- ja ohjaushenkilön nepsy-osaamista.

Spesia Asiantuntijapalvelut toimi hankkeissa nepsy-koulutusten järjestäjänä. Yli 500 Varsinais-Suomen varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen työntekijää osallistui Spesia Asiantuntijapalveluiden nepsy-koulutuskokonaisuuteen vuosina 2022–23.

Koulutus tarjosi osaamista ja työkaluja nepsy-piirteisten lasten kanssa toimimiseen sekä ymmärrystä siitä, miten kouluja voi kehittää nepsy-ystävällisemmiksi.

(teksti jatkuu kuvien jälkeen)

Esi- ja perusopetuksen oppimisen tuki Varsinais-Suomessa -logo. Varhaiskasvatuksen tuki -logo. Oppilaanohjauksen kehittäminen Varsinais-Suomessa -logo.

Kuvateksti: Nepsy-koulutuskokonaisuus sisältyi Turun kaupungin ja ympäristökuntien hallinnoimiin hankkeisiin, jotka ovat Varhaiskasvatuksen oppimisen tuen kehittäminen Varsinais-Suomessa, Esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen kehittäminen Varsinais-Suomessa sekä Oppilaanohjauksen kehittäminen Varsinais-Suomessa. Hankkeet kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan Oikeus osata -kehittämisohjelmaan.

Taustalla nainen, joka kirjoittaa kynällä. Etualalla sininen logo, jossa teksti Spesia NEPSY+.

Kuvateksti: Spesia Asiantuntijapalvelut järjesti Varsinais-Suomen koulutuksia.

Turun perusopetuksen nepsy-tukimalli

Turun kaupunki on lähtenyt rakentamaan nepsy-tukimallia perusopetukseen. Ajatuksena on, että jokaisella opettajalla on perustietoa ja ymmärrystä neuropsykiatrisista erityispiirteistä sekä mahdollisuus saada tukea silloin, kun oma osaaminen ei riitä.

Kaikki Turun perusopetuksen opettajat osallistuivat Spesian järjestämään nepsy-webinaariin, joka tarjosi perustietoa lasten neuropsykiatrisista erityispiirteistä. Sen lisäksi koulutettiin koulunepsyjä, joiden tehtävä on toimia yleisopetuksen kouluissa matalan kynnyksen tukena kollegoilleen. Seitsemän alue-nepsyä puolestaan suoritti 15 opintopisteen Neuropsykiatrinen valmennus opettajan työssä -koulutuksen. Alue-nepsyjen tehtävänä on kehittää Turun nepsy-tukimallia ja toimia linkkinä johdon suuntaan. Alue-nepsyjen vastuukouluttajana toimi Spesian erityisopettaja ja erityisen tuen asiantuntija Piia Virtanen.

Pedagogisesta työnohjauksesta tukea aluenepsyille

Nepsy-yhteistyö Spesian ja Turun kaupungin välillä jatkuu. Keväällä 2023 aluenepsyt osallistuivat pedagogiseen työnohjaukseen, jossa käytiin läpi aluenepsyjen tehtävänkuvaa ja kouluarjessa eteen tulleita tilanteita. Aluenepsyt kokivat Spesian koulutuksen vastanneen odotuksia ja lisänneen intoa hankkia lisää nepsy-osaamista.

Työnohjaajana toimi Spesia Asiantuntijapalveluiden erityisen tuen asiantuntija ja työnohjaaja Marika Mäkinen.

(teksti jatkuu kuvien jälkeen)

Vihreämekkoinen, punahiuksinen nainen nojaa käsiinsä ja katsoo kameraan. Edessä pöydällä kasa erilaisia leluja. Kuva on Nepsy-projektiin liittyvä. Seitsemän (nepsy-osaaja) ihmistä istumassa koulutuksessa penkeillä katse kohti kameraa.

Kuvateksti kuva 1: Aluenepsyjen vastuukouluttaja Piia Virtanen

Kuvateksti kuva 2: Aluenepsyt kokoontuivat keväällä 2023 työnohjaukseen Spesiaan. Työnohjaajana toimi Marika Mäkinen (toinen oikealla).

Lisätietoja:
Marja Jäntti
asiantuntijapalvelujohtaja
Spesia Asiantuntijapalvelut