Olen koulutukseltani KM, erityisopettaja, lastentarhanopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja ja VOIMAKEHÄ®- valmentaja. Valmistun työnohjaajaksi Helsingin yliopistosta (Työnohjaaja osallistavana kehittäjänä 70 op) marraskuussa 2023.

Työkokemukseni 25 vuoden ajalta on kertynyt ryhmiä ja yksilöitä opettaen, ohjaten ja valmentaen. Olen työskennellyt varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, nuorisotyössä, kasvatusaineiden opettajana ja ammatillisen erityisopetuksen tehtävissä. Viimeiset vuodet olen toiminut Spesiassa erityisen tuen asiantuntijana, neuropsykiatrisena valmentajana, nepsy-kouluttajana ja nyt myös työnohjaajana.

Selkiyttämistä ja tulevaan suuntaamista

Työnohjaajana olen ratkaisukeskeinen, tulevaisuuteen suuntaava ja asioita strukturoiva. Työnohjaukseeni on osallistunut opettajia, ohjaajia, nepsy-valmentajia ja vammaistyön ja lastensuojelun ammattilaisia. Palautteiden perusteella ohjattavat ovat löytäneet omia ja yhteisön voimavaroja, uusia näkökulmia työhön ja ratkaisuja arkeen. Työn tehtävät ja tavoitteet ovat selkiytyneet.

Nepsy-näkökulmaa ja vahvuuslähtöisiä ratkaisuja

Työnohjauksessani saat näkökulmia ja työkaluja erityisesti pedagogiikkaan sekä neurokirjon asiakkaiden kanssa toimimiseen. Löydät omia vahvuuksiasi ja voimavarojasi, joiden avulla oma hyvinvointisi lisääntyy heijastuen myös asiakkaisiin.

Työskentely perustuu turvalliseen ilmapiiriin, luottamuksellisuuteen ja omiin tarpeisiisi. Tärkeää on, että voit pysähtyä tutkimaan työtäsi, käsittelemään työn herättämiä tunteita, tekemään oivalluksia ja rakentamaan ratkaisuja yhdessä. Toiveidesi mukaan käytän keskustelun tukena myös toiminnallisia menetelmiä.

Lähdetkö kanssani yhteiselle tutkimusmatkalle?

Tuula Niskanen
Erityisen tuen asiantuntija, KM, erityisopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja, työnohjaajakoulutuksessa
Spesia Asiantuntijapalvelut
+358 50 463 2460
tuula.niskanen@spesia.fi