Olen koulutukseltani KM, erityisopettaja, lastentarhanopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja ja työnohjaaja.

Työkokemukseni 25 vuoden ajalta on kertynyt ryhmiä ja yksilöitä opettaen, ohjaten ja valmentaen. Olen työskennellyt varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, nuorisotyössä, kasvatusaineiden opettajana ja ammatillisen erityisopetuksen tehtävissä. Viimeiset vuodet olen toiminut Spesiassa erityisen tuen asiantuntijana, neuropsykiatrisena valmentajana, nepsy-kouluttajana ja työnohjaajana.

Selkiyttämistä ja tulevaan suuntaamista

Työnohjaajana olen ratkaisukeskeinen, tulevaisuuteen suuntaava ja asioita strukturoiva. Työnohjaukseeni on osallistunut opettajia, ohjaajia, nepsy-valmentajia ja vammaistyön ja lastensuojelun ammattilaisia. Palautteiden perusteella ohjattavat ovat löytäneet omia ja yhteisön voimavaroja, uusia näkökulmia työhön ja ratkaisuja arkeen. Työn tehtävät ja tavoitteet ovat selkiytyneet.

Nepsy-näkökulmaa ja vahvuuslähtöisiä ratkaisuja

Työnohjauksessani löydät omia vahvuuksiasi ja voimavarojasi, joiden avulla oma hyvinvointisi lisääntyy heijastuen myös asiakkaisiin. Halutessasi saat näkökulmia ja työkaluja erityisesti pedagogiikkaan sekä neurokirjon asiakkaiden kanssa toimimiseen.

Työskentely perustuu turvalliseen ilmapiiriin, luottamuksellisuuteen ja omiin tarpeisiisi. Tärkeää on pysähtyä tutkimaan työtä, käsittelemään työn herättämiä tunteita, tekemään oivalluksia ja rakentamaan ratkaisuja yhdessä. Toiveidesi mukaan käytän keskustelun tukena myös toiminnallisia menetelmiä.

Lähdetkö kanssani yhteiselle tutkimusmatkalle?

Tuula Niskanen
Erityisen tuen asiantuntija, KM, erityisopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja, työnohjaaja
Spesia Asiantuntijapalvelut
+358 50 463 2460
tuula.niskanen@spesia.fi

Tekstiä on päivitetty 24.1.2024.