Laita hetkeksi silmäsi kiinni ja palaa hetkeen, jolloin sinulta kysyttiin ensimmäisiä kertoja kysymys: ”Mikä sinusta tulee isona?”

Meistä jokainen on varmuudella kuullut kysymyksen monia kertoja. Joku on tiennyt heti jo nuorena vastauksen sekä kuvaillut tarkan urasuunnitelmansa, kun taas toinen on katsellut kengänkärkiään huolestuneena ja kuumeisesti yrittänyt keksiä jonkinlaisen vastauksen tuohon suureen kysymykseen.

Kun nuori aloittaa ammatilliseen koulutukseen valmentavat VALMA-opinnot, saattaa hänellä olla mielessään suuria unelmia tulevaisuudesta ja tuleva ammattialakin tiedossa. Silloinkin eri ammattialoihin tutustuminen tukee nuoren mielikuvia ja avaa mahdollisuuksia suorittaa ammatillinen tutkinto sekä vahvistaa opiskeluvalmiuksia.

VALMAn opinnoissa on myös nuoria, jotka vasta hakevat vastausta yllä mainittuun kysymykseen sekä aloittavat pohtimaan omaa tulevaisuuden suuntaansa.

Valmentavaan koulutukseen haetaankin siis hyvin eri syistä ja omat toiveet odotuksineen ohjaavat myös nuoren opiskeluun liittyvän polun rakentumista. Vuosittain valmentavan koulutuksen aloittaa nuoria, joiden toiveet vuoden osalta ovat hyvinkin erilaisia ja jokainen heistä ansaitsee juuri sen oman yksilöllisen polun rakentamisen, jossa huomioidaan opiskelijan vahvuudet sekä tuen tarpeet.

Oman polun löytäminen on matka

Tärkeää on huomioida niitä asioita, jotka vahvistavat oman ura- ja jatkosuunnitelman rakentamista. Oman polun löytäminen on kuin matka. Matkan vaiheet ja kokonaisuuden sommittelu eivät aina onnistu aina vaivattomasti. Joskus jotkut palaset sopivat yhteen helposti ja joskus taas joku pala ei sovi nuoren yksilölliseen polkuun lainkaan ja se tulee vaihtaa seuraavaan.

Joskus matkaa on syytä ohjata yhdessä nuoren kanssa pohtien kokonaan uusille raiteille tai palata hieman taaksepäin. Palojen asettelussa ja matkan suunnittelussa nuoren kokemuksilla, näkemyksillä ja ajatuksilla on suuri merkitys ja ammattialoihin sekä ammatillisen koulutuksen osaamisaloihin tutustuminen on merkityksellistä.

(juttu jatkuu kuvan jälkeen)Nuori henkilö potkulautailee asfalttitiellä, jossa on paljon valkoisia tielinjamaalauksia
Kuvateksti: Omaa alaa etsiessä tie ei aina ole suora tai kokonaisuuden sommittelu mutkatonta, mutta tärkeintä on kuunnella opiskelijan omia näkemyksiä.

Kun lukuvuonna 2020–2021 aloitin VALMA-ryhmäni kanssa, istui luokassa joukko nuoria, joiden tulevaisuuden toiveena oli päästä opiskelemaan kokiksi, leipuriksi, kondiittoriksi tai kiinteistönhoitajaksi. Hakuprosessin aikana poimittiin nuorten toiveita ja näin pääsimme vahvistamaan juuri tämän ryhmän tulevaisuuden ura- ja jatkosuunnitelmaa uudenlaisella rakenteella.

Toki mukana oli myös nuoria, joiden uratoiveet eivät vielä olleet täysin selvillä ja keskityimme lukuvuoden uraohjaukselliseen näkökulmaan.

Kokemukset, osaamisen hankkiminen sekä erityisesti omien vahvuuksien pohtiminen olivat näiden kaikkien nuorten polkujen avainsanoja. Aloitimme yhteisen matkan, jota tehtiin monin erilaisin tavoin – aivan kuten yksilöllisiä polkujakin oli monenlaisia!

Ammatillisen koulutuksen tutkinnon osat laajentavat käsitystä alasta

Koska nuoret olivat jo hakuvaiheessa tuoneet esille heitä kiinnostava alan, tarjoutui heille tilaisuus suorittaa osana VALMA-opintojaan ammatillisen koulutuksen valinnainen tutkinnon osa sekä mahdollisuus laajentaa käsitystä ammatillisen koulutuksen sisällöistä ja osaamisen hankkimisesta.

Osaamista tutkinnon osan tavoitteiden mukaisesti hankittiin oppilaitoksen oppimisympäristöissä, opetuskeittiössä sekä oppilaitoksen omassa kahvilan omaisessa oppimisympäristössä. Valitettavasti korona sotki hieman meidän suunnitelmiamme ja opiskelumatkan ohjaaminen toivottuun työelämään raiteelle oli melkeinpä mahdotonta.

Tilanteesta lannistumatta nuoret toimivat jokainen oman opintomatkan kuljettajana ja itselleni ammatillisen erityisopettajan ja opinto-ohjaajan roolissa lukuvuosi antoi mahdollisuuden myös haastaa nuoria pohtimaan omia vahvuuksiaan, itsetuntemustaan, hankittua osaamista sekä myös huomioimaan kokemukset alalta, josta nuori unelmoi.

(juttu jatkuu kuvan jälkeen)Nuori nainen keittiöllä sini-pinkissä työasussa, seisoo ja näyttä odottavan jotain.Kuvateksti: Esimerkiksi opetuskeittiöt ja kahvilan tyyliset oppimisympäristöt ovat hyviä paikkoja tutustua ammatillisiin opintoihin jo VALMAn aikana.

Välillä matkan vauhti oli hurjaa ja välillä huomasimme, että meidän tuli peruuttaa sekä palata lähtöasemalle. Joskus huomasimme, että olimme ohjautuneet täysin sivuraiteille, mutta juuri ne olivat arvokkaita kokemuksia. Joskus onkin syytä ajautua ”väärään junaan” tai loikata epämukavuusalueelle sekä pohtia, kokea ja kokeilla eri ammattialoja omien toiveiden ulkopuolelta.

Kaikki kokemukset olivat yhtä tärkeitä, sillä niiden avulla nuoren oli lukuvuoden aikana mahdollista pohtia oman matkan suuntaa sekä arvioida omaa hankkimaansa osaamista. Kokemukset olivat äärimmäisen tärkeitä ja avasivat asioiden pohtimiselle uudenlaisia näkökulmia.

VALMA-matka tutkinnon osilla höystettynä synnytti oivalluksia

Tutkinnon osan suorittaminen osana VALMA-opintoja vahvisti nuoren ajatuksia sekä pohdintaa jo blogitekstin alkuun esille nostetun kysymyksen parissa: ”Mikä sinusta tulee isona?” Löytyikö tähän kysymykseen vastausta vuoden aikana ryhmältä, joka oli oman oppilaitokseen hakeutumisprosessin aikana tuonut esille toiveammattinsa?

Junamatkan aikana syntyi loistavia huomioita, eikä heistä enää jokainen halunnutkaan leipuriksi, kondiittoriksi tai kokiksi vaan ihan ehkäpä jotain muuta.

Juuri näiden asioiden huomaaminen oli oman ura- ja jatkosuunnitelman kannalta VALMAn opintojen aikana erittäin tärkeää ja silloin VALMA-vuoden tavoitteissa oli varmuudella onnistuttu nuoren kannalta. Hän oli löytänyt oman juttunsa sekä osasi hakeutua itselleen soveltuvan ammatillisen koulutuksen piiriin kevään yhteisessä haussa.

Kun nuorilta lukuvuoden lopussa kysyttiin mitä he olivat mieltä kokemuksestaan ammatillisen koulutuksen ja tutkinnon osan suorittamisesta, sain heiltä paljon hyviä ajatuksia. Tässä muutama poiminta:

”Kyllä se on hyödyllinen…siis Jatko-opintojen osalta”

”No siivouksesta en oikein sillee innostunut mut keittiössä on ain kiva olla”

”Kyllä, olen tajunnut että ei ole minun ala”

”Ne vahvistivat osaamistani alalla ja vahvisti kiinnostustani alan tehtäviin”

Sekä vahvistunut että vaihtunut ammattihaave on hyvä tulos

Nämä nuorten oivallukset, olivat kuitenkin kaikkein tärkeimpiä juuri heille itselleen. Tutkinnon osan suorittaminen antoi paljon näkemyksiä ja erityisesti tutkinnon osan loppuun ja aina näyttöön asti suorittaneet nuoret ovat tänä syksynä pukeneet ylleen kokin, kodinhuoltajan, toimitilahuoltajan tai leipurikondiittori asun ja heidän uusi matkansa on alkanut ammatillisen koulutuksen piirissä.

Sen sijaan nuoret, jotka huomasivat muodostaneen esimerkiksi tv-ohjelman kautta aivan väärän kuvan toiveammatistaan, suuntasivat jatko-opinnoissaan toiselle osaamisalalle, joihin tutustuminen mahdollistettiin lukuvuoden aikana.

Tänäkin lukuvuonna on alkanut jälleen uusi matka uusien VALMA-opiskelijoiden kanssa. Aivan kuten opiskelijat ja heidän tarpeensa, odotukset ja toiveet VALMA-opiskelua kohtaan ovat erilaisia, on tästäkin vuodesta tulossa täysin erilainen kuin viime vuonna.

Tämän vuoden aikana rakennamme taas uutta, mahdollistamme uusia polkuja ja uudenlainen yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on tämän vuoden avainsana – millainen? Noh, siitä varmasti kuulet myöhemmin vaikkapa juuri täältä blogista ja palaamme jälleen pohtimaan ”Mikä sinusta tulee isona?”.

Artikkeli on osa OLO – Oikeus laadukkaaseen ohjaukseen -hanketta, jota Oph rahoittaa.

Karoliina Käppi
Erityisopettaja, VALMA-koulutus
Ammattiopisto Spesia