Olen laadunhallinnan ja toiminnanohjauksen ammattilainen. Työskentelen Ammattiopisto Spesiassa vaativan erityisen tuen koulutuksen laatukoordinaattorina.

Koulutukseltani olen kasvatustieteiden maisteri (KM), sosiaalityöntekijä ja työnohjaaja.

Työkokemukseni on kertynyt sosiaalityön, kehittämisen, koulutuksen ja työyhteisövalmennuksen tehtävistä. Olen työskennellyt sosiaalityöntekijänä päihdehuollossa ja psykiatrisilla osastoilla, esimiehenä vammaispalveluissa, kouluttajana mm. uusien käytäntöjen mallintamisessa sekä työhyvinvointi- ja arviointihankkeissa.

Ehtymätön kiinnostuksen kohteeni ovat ihmiset, uusiutuminen, yksilön ja yhteisön vuorovaikutus sekä inhimillisten voimavarojen vaihtelu ja siihen vaikuttaminen. Työssäni parasta ja vaikeinta on yhteistyö, ratkaisujen löytäminen ja jatkuva oppiminen.

Yksilö ja yhteisö kehittyvät yhdessä

Työnohjaajana hyödynnän sosiaalipedagogista viitekehystä ja kokemustani erilaisista yhteisöistä, lisäksi ammennan eväitä kaikesta näkemästäni ja kuulemastani ja kehityn yhdessä ohjaamieni ryhmien kanssa. Olen toiminut työnohjaajana vuodesta 2001 alkaen ja toiminut työnohjaajana mm. vanhus- ja vammaispalvelujen ja lastensuojelun toimijoille, vertaistukiryhmille, asiantuntijoille ja koulutuksen toimijoille. Vuosina 2006–2014 tein työnohjausta ja konsultointia päätoimisesti. Tällä hetkellä teen työnohjausta laatukoordinaattorin tehtävän ohella.

Ihmisen ja yhteisön kyky selvitä ja uusiutua on innostava mahdollisuus, joka haastaa myös työnohjaajan tekemään parhaansa

Minulle jatkuva ilon ja ihmetyksen aihe on ihmisen rajaton kyky selvitä ja uusiutua. Yksilön ja ryhmän kyky löytää mahdollinen tapa tehdä työtä haastavassa tilanteessa on uskomaton. Oman työn kokeminen tärkeäksi, usko omiin kykyihin, ilo ja ylpeys omasta ja ryhmän panoksesta ja arvostetuksi tulemisen kokemus tarjoavat valtavan mahdollisuuden. Näiden asioiden löytämisessä haluan työnohjaajana tukea.

Työnohjauksessa otetaan aika ja paikka työstä ja sen synnyttämistä ilmiöistä puhumiseen ja etsitään yhdessä ratkaisuja haastaviin tilanteisiin. Työnohjauksen hyöty syntyy yhdessä ajattelusta, ajatusten jakamisesta ja rikastamisesta yhdessä keskustellen. Työnohjaus tukee sitä, että työ pystytään tekemään mahdollisimman hyvin ja työntekijät voivat hyvin sitä tehdessään.

Lähdetkö kanssani yhteiselle tutkimusmatkalle?