Valtakunnalliset asumisen ohjauksen päivät ovat tulleet päätökseensä tämän vuoden osalta. Ammattiopisto Spesian, aluehallintovirastojen ja Opetushallituksen yhdessä kesäkuussa 2023 järjestämät päivät houkuttelivat paikalle ennätysmäärän osallistujia koko Suomesta, aina Helsingistä Sallaan asti.

Päivien aikana käsiteltiin ajankohtaisia teemoja, kuten alkoholi asuntoloissa ja asioiden puheeksi ottaminen. Päivien kohderyhmään kuuluivat perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen asuntola-/ asumisenohjauksen väki sekä kaikki oppivelvollisuuden piiriin kuuluvasta asuntolatoiminnasta kiinnostuneet.

Tapahtumassa jaettiin ja saatiin vertaistukea, rakennettiin yhteisöllisyyttä, tehtiin yhdessä, naurettiin ja verkostoiduttiin. Teemaa ja asumisenohjauksen kehittämistä lähestyttiin monesta eri näkökulmasta, ja esimerkiksi johdolle ja esihenkilöille oli tarjolla oma työpajansa.

Kävijöitä asumisen ohjauksen päivillä tänä vuonna oli ennätykselliset 117 osallistujaa. Järjestelyt olivat onnistuneet ja tapahtuma keräsikin osallistujilta hyvää palautetta.

Alla olevien kuvien avulla pääset kurkistamaan päivien tunnelmaan.