Suomen joukkue Team Kupoli otti voiton kotiin NPDL:n eli National Prison Debate League -väittelyssä. Kun aihe liittyi maiden vankeinhoidon eroihin, jokaisella väittelijällä oli aiheeseen omakohtaista kosketuspintaa, ja väittelystä kehkeytyikin sekä intensiivinen että taidokas.

Riihimäen vankilakoulun opiskelijoista koostuva Team Kupoli on osallistunut kevään mittaan 12 viikkoa kestäneeseen strukturoituun argumentointi- ja väittelyvalmennukseen, joka huipentui viralliseen väittelyyn newyorkilaista Binghamtonin yliopiston väittelyjoukkuetta vastaan.

Väittelyn aiheena oli “America should adopt Finland’s open prison model”. Tiivistunnelmainen väittely päättyi suomalaistiimin voittoon tuomariäänin 4-1. Spesian vankilaopettaja Susanna Fabritius-Haverinen, joka on yhteistyössä NDPL:n kanssa tuonut amerikkalaisen järjestön konseptin Suomeen, kertoo suomalaistiimin tuomareilta saamasta palautteesta.

– Tuomaripalautteen mukaan Team Kupoli oli selkeästi perehtynyt aiheeseen, tehnyt huolellista taustatyötä ja rakentanut puheenvuoronsa taitavasti huomioiden eri näkökulmia, kertoo Fabritius-Haverinen.

Team Kupoli sai tuomareilta erityiskiitosta myös hyvistä vastauspuheenvuoroista vastustajajoukkueen ristikuulustelukysymyksiin, joihin suomalaisjoukkue ei ollut voinut etukäteen valmistautua.

Suomen Team Kupolia on puhe- ja väittelytaitojen saloihin sparrannut sekä Harvardin yliopiston väittelyvalmentaja Harvard Debate Councilista että NPDL-järjestön valmentajat. Valtaosa NPDL:n valmentajista on entisiä vankeja, jotka ovat itse aikoinaan osallistuneet ohjelmaan ja jotka vapauduttuaan ovat lähteneet jatko-opiskelemaan, ja sen myötä jatkaneet ohjelman parissa valmentajina.

– Opiskelijat kertoivat kevään valmennuksen ja väittelytilaisuuden vahvistaneen heidän taitojaan monipuolisesti, tuoneen itseluottamusta ja uskoa omiin kykyihin sekä uskallusta puhua yleisön edessä, kertoo Fabritius-Haverinen.

Konseptin yksi päätavoitteista on saada osallistujat “löytämään oma äänensä”. Näin Team Kupoli -joukkueen kaikki neljä jäsentä kokivat tapahtuneen.

Ensimmäinen NDPL-ohjelma USA:n ulkopuolella

Voittopokaalin lisäksi Team Kupoli sai diplomit ensimmäisen Yhdysvaltojen ulkopuolella läpikäydyn NPDL-ohjelman suorittamisesta. Juhlallinen luovutus tapahtui Yalen yliopiston Sterling Memorial Libraryssa.

Itse väittelytilaisuus käytiin Zoom-etäyhteyden kautta, ja Team Kupoli osallistui väittelyyn laitoksestaan käsin. Voitonjuhla kiitospuheineen ja diplomien luovutuksineen järjestettiin toukokuun lopussa.

Team Kupoli on suunnitellut itse oman logonsa, joka painettiin tiimipaitoihin NPDL:n logon lisäksi. Paitoihin lisättiin ensimmäistä kertaa järjestön historiassa myös teksti International Division, sillä tämän kevään myötä NPDL-konsepti on ensimmäistä kertaa toteutettu Yhdisvaltojen ulkopuolella.

Neljä miestä istuu rivissä selät kameraan päin ja osallistuu etäyhteydellä väittelytilaisuuteen.
Kuvateksti: Riihimäen ja Binghamtonin väittelyjoukkueet ottivat mittaa toisistaan etäyhteyden välityksellä.

Mikä National Prison Debate League?

  • NPDL​ perustettiin vuonna 2006 Massachusettsissa​, kun pitkästä tuomiosta vapautunut vanki halusi Bostonin yliopistoon opiskelemaan päästessään rakentaa ohjelman auttaakseen muita vankeja.
  • Väittelyliigan tavoitteena on vahvistaa siihen osallistuvien vankien argumentointitaitoja sekä osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun. He oppivat rakentamaan oman näkökulmansa tutkitun tiedon perustalle ja löytävät oman äänensä, jolloin itsetuntemus ja yhteistyötaidot vahvistuvat.
  • Ammattiopisto Spesian vankilaopetus on yhdessä NPDL-järjestön kanssa toteuttanut pilotin, jossa väittelyliiga tuotiin Eurooppaan.
  • Pilottihankeessa NPDL:n ohjelmaa on muokattu paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi ja se on nivottu vankilakoulun lukion lukujärjestykseen​.