Nina Högerman työskentelee Turun normaalikoulussa laaja-alaisena erityisopettajana alakoulun 4.-6. luokkien oppilaille ja toimii lisäksi opetusharjoittelujen ohjaajana Turun yliopiston opettajakoulutuslaitoksen luokanopettaja- ja erityisopettajaopiskelijoille. Nina osallistui Ammattiopisto Spesian järjestämään Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op -koulutukseen ja valmistui 19.8.2021 neuropsykiatriseksi valmentajaksi.

Ammattikirjallisuuden ahmintaa ja omien ajatuksien tuulettamista

Nina lähti nepsy-valmentajakoulutukseen ”tuulettaakseen” ja vahvistaakseen olemassa olevia ajatuksiaan pedagogisesta tuesta. Toiveena hänellä oli saada koulutuksesta uusia näkökulmia kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen muiden kanssa, mutta erityisesti tietenkin nepsy-pulmien kanssa painiskelevien, niin tuettavien oppilaiden kuin ohjattavien opiskelijoiden kanssa.

Ajatusten vaihtoa ja uusia näkökulmia

Koulutus on tarjonnut Ninalle mahdollisuuden ”ahmia” ammattikirjallisuutta, kuunnella eri näkökulmista katsovien asiantuntijoiden luentoja ja käydä keskusteluja eri tahoilla toimivien ammattilaisten kanssa sekä vaihtaa ajatuksia heidän kanssaan ja saada ideoita, joita soveltaa omassa nepsy-valmennuksessa.

Vuorovaikutteinen ilmapiiri ja toimintakulttuuri verkossakin

Koulutus toteutettiin kokonaisuudessaan etänä ja se tuntui Ninasta heti varsin toimivalta, luontevalta ja aikaan sopivalta ratkaisulta. Vaikka Nina kokeekin fyysisen läsnäolon hyvän ja antoisan vuorovaikutuksen kulmakiveksi, ei hän jäänyt sen puuttumista voivottelemaan, koska koulutuksen järjestäjät onnistuivat hänen mielestään luomaan hyvinkin vuorovaikutteisen ilmapiirin ja toimintakulttuurin kaikkiin koulutuspäiviin.

Tulevaisuus nepsy-hengessä

Nina aikoo soveltaa nepsy-koulutuksen antia omaan työhönsä oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa. Oppilaita hän huomioi oppitunneilla nepsy-hengessä ja joidenkin oppilaiden kanssa hän on sopinut säännöllisiä tapaamisia, joissa käydään läpi oppilaan esille nostamia asioita jonkun miellyttävän toiminnan ohella. Opiskelijoiden opetusharjoittelujaksoilla Nina käy läpi yhteisopettajuutta, eriyttämistä ja kolmiportaista tukea. Luentojen menetelmäosuuksissa jutellaan erilaisista työskentelytavoista, joista nepsy-näkökulma on mukana yhtenä.

Harjoitusvalmennuksesta muotoutui omanlainen työote

Koulutuksen ja valmennusharjoittelun myötä muotoutunut työote yhdistettynä aiempaan tapaan kohdata oppilas tuntui Ninasta luontevalta ja omalta tavalta. Valmennusharjoittelu toteutui Ninan mukaan asetettujen tavoitteiden puitteissa. Nina toteaakin, että tapaamisiin valmennettavien kanssa kului aluksi ajateltua enemmän aikaa, mutta se menköön valmentajan kokemattomuuden piikkiin ja korjaantuu, kun harjaantuu!😉

Nina juhlisti valmistumista kahvakuulatreenillä koulutuspäivän ruudun ääressä istumisen päätteeksi! Onnittelut Ninalle upeasta työstä ja antoisaa nepsy-valmennuksen matkaa!

Haastattelijana oli nepsy-kouluttaja Piia Virtanen Ammattiopisto Spesiasta.

Kiinnostuitko itsekin? Katso alkavat nepsy-koulutukset koulutuskalenteristamme.