Toimiiko ammatillinen koulutus niin kuin toivomme? Millaiset valmiudet koulutus antaa ja miten se kantaa elämässä ja työssä? Tutkittua tietoa koulutuksen vaikuttavuudesta löytyy vain vähän, vaikka koulutuksen kehittämisen näkökulmasta tarve on suuri.

Ammattiopisto Spesia ja Hämeen ammattikorkeakoulu käynnistävät monivuotisen ammatillisen koulutuksen tutkimus- ja kehittämishankkeen HAMK Edun tutkijayliopettaja Mika Tammilehdon (artikkelikuva) johdolla. Tarkoituksena on kehittää tutkimusperusteisesti vaativana erityisenä tukena toteutettavan ammatillisen koulutuksen vaikuttavuutta ja laatua.

Se mitä tilastot eivät kerro

Muuttuva maailma ja työelämä asettavat uudenlaisia odotuksia ammatilliselle koulutukselle. Koulutuksen vaikuttavuutta arvioidaan usein työllistymisen ja jatko-opintoihin siirtymisen kautta, mutta etenkin vaativana erityisenä tukena järjestettävän ammatillisen koulutuksen osalta kaivataan uusia näkökulmia koulutuksen moninaisiin vaikutuksiin ja merkityksiin.

Tiina Meriläinen
Tiina Meriläinen, rehtori, Ammattiopisto Spesia

”Opintojen jälkeisen sijoittumisen ohella on tärkeää tarkastella vaikuttavuuden muita ulottuvuuksia ja ymmärtää, millaisina ne näyttäytyvät opiskelijan elämässä ja yhteiskunnassa”, pohtii Ammattiopisto Spesian rehtori Tiina Meriläinen.

Käynnistyneen hankkeen keskiössä on monivuotinen seurantatutkimus, jonka avulla tuotetaan tietoa oppimisesta, osaamisen hankkimisesta, hyvinvoinnista ja opiskelijoiden jatkopoluista.

Sanna Ryökkynen
Sanna Ryökkynen, tutkijayliopettaja, HAMK

”Hankkeen aikana etsimme ennakkoluulottomasti uudenlaisia tapoja tehdä tutkimus- ja kehittämistoimintaa, joka palvelee ja osallistaa niin opiskelijoita, oppilaitosta, työelämää kuin koko yhteiskuntaa. Tämän myötä on mahdollisuus tehdä näkyväksi vaativana erityisenä tukena järjestetyn ammatillisen koulutuksen merkityksellinen rooli yhdenvertaisten opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksien edistäjänä”, toteavat tutkijayliopettajat Sanna Ryökkynen ja Heta Rintala Hämeen ammattikorkeakoulusta.

Heta Rintala
Heta Rintala, tutkijayliopettaja, HAMK

Tutkimus ja kehittäminen etenevät rinnakkain

KOVA-hankkeessa tutkimus ja kehittäminen kulkevat tiiviisti käsi kädessä. Ammattiopisto Spesian vaikuttavuutta koskevan tietopohjan ja mittareiden kehittämistyö sekä oppilaitoksen toiminnan ja henkilöstön osaamisen kehittäminen ovat olennainen osa hanketta.

Marja Jäntti
Marja Jäntti, asiantuntijapalvelujohtaja, Ammattiopisto Spesia

 

Ammattiopisto Spesian asiantuntijapalvelujohtaja Marja Jäntti kuvaa tutkimuksen käytännön hyötyjä seuraavasti:

”Tutkimus- ja kehittämistyön avulla voidaan tarjota entistä vaikuttavampaa ja laadukkaampaa koulutusta ja näin tukea ammatillisen koulutuksen uudistamista.”

Hanketta rahoittaa S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr, joka on myöntänyt hankkeelle yhteensä 400 000 euron rahoituksen vuosille 2024–2028.

Lisätietoja:

Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK Edu -tutkimusyksikkö

Ammattiopisto Spesia, Spesia Asiantuntijapalvelut