Tiesitkö, että Ammattiopisto Spesia järjestää vankilaopetusta kolmella eri paikkakunnalla ja osallistuu Transit – Rikosseuraamusasiakkaat osaamisella työelämään -hankkeeseen?

Spesia järjestää ammatilliseen koulutukseen valmentavaa (valma) koulutusta Helsingin, Jokelan ja Turun vankiloissa, joissa opiskelee yhteensä neljä valma-ryhmää. Transit-hankkeen löydät Facebookista, Twitteristä ja Osaamo-sivustolta. Osaamo-sivulta löytyy myös hankkeen prosessikuvaus.

Pedagoginen valmennusohjelma

Spesian rooli hankkeessa on järjestää erityispedagogiikkaa hyödyntävä pedagoginen valmennusohjelma rikosseuraamusasiakkaiden kanssa toimiville sekä toimia erityisen tuen asiantuntijana kehittämisverkostossa yhdessä toisen ammatillisen erityisoppilaitoksen, Liven kanssa. Kuluneen talven aikana Spesia on järjestänyt valmennusohjelmassa webinaareja, workshopeja ja verkkokurssin sekä tuottanut itsenäisesti opiskeltavaa materiaalia rikosseuraamusalan toimijoiden tarpeisiin. Koulutuksissa on käsitelty erityispedagogisia menetelmiä, vahvuuslähtöisyyttä, ratkaisukeskeisyyttä, tarkkaavuuden pulmia, kielellisiä pulmia, maahanmuuttajaa vankilaympäristössä ja haastavaa käyttäytymistä.

Valmennusohjelman osallistujat ovat kiitelleet toteutuksia asiantunteviksi ja käytännönläheisiksi. He ovat myös kokeneet saaneensa lisää puhtia omaan työhön ja mahdollisuuden keskustella muiden rikosseuraamusalalla työskentelevien kanssa. Kouluttajina ovat toimineet erityisen tuen asiantuntijamme erityisopettajat Piia Virtanen ja Maarit Sorjonen, joilla on molemmilla työkokemusta vankilamaailmasta.

Vierailevana luennoitsijana valmennusohjelmassa on ollut Sanna Wenström Oulun ammattikorkeakoulusta. Sannan webinaari positiivisesta pedagogiikasta ja – organisaatiosta veti runsaasti osallistujia linjoille ja palautteen mukaan moni innostui tutkailemaan omaa työtään ja omia vahvuuksiaan aivan uudesta näkökulmasta.

Kokemusasiantuntijan näkökulma

Valmennusohjelman on toivottu tarjoavan näkökulmia ja työkaluja erityisesti tarkkaavuuden ja keskittymisen haasteita omaavien rikosseuraamusasiakkaiden kanssa työskentelyyn. Vaikka hankkeen varsinainen kohderyhmä ovat rikosseuraamusasiakkaiden kanssa työskentelevät henkilöt, ovat rikosseuraamusasiakkaat itse toissijainen kohderyhmä. Spesian vankiopiskelija, kokemusasiantuntija Joona, artistinimeltään PsykoGee, on kirjoittanut hankkeelle ADHD – aiheisen Diagnoosi on! – räpin, joka on kuunneltavissa hankkeen Osaamo-sivustolla. Teksti on Joonan omasta kynästä, ja Radio Spesian oppimisympäristön ohjaaja, muusikko Arto Kuusisto on tehnyt kappaleen pohjan ja ohjannut tuotantoprosessia.

”adhd add kaasu pohjas matkaa teen
adhd add yhessä ja eriksee
adhd add”
Diagnoosi on! -PsykoGee-

Tulossa kesällä ja syksyllä 2021

Valmennusohjelmamme on avoinna marraskuulle saakka. Tällä hetkellä on mahdollista osallistua Vankilasta työelämään – Kuinka tukea neurokirjon henkilöä -verkkokurssille (3 op), tilata webinaaritallenteita ja opiskella itsenäisesti. Syksyn ohjelmassa on workshopeja, webinaareja ja opiskelumateriaalia positiivisesta pedagogiikasta. Ilmoittautuminen näihin avautuu toukokuun lopussa. Lisätietoa tarjonnasta löytyy Osaamo-sivustolta.

Kesäkuussa Spesia järjestää hankkeessa Rikosseuraamuslaitoksen ja vankilaopetuksen asiantuntijoille HOKS RANSUn tukena -työpajan, jossa käytyjen keskusteluiden perusteella hankkeen työryhmä kartoittaa ja mallintaa siirtymävaiheiden kriittisiä pisteitä rikosseuraamusasiakkaan tietojen siirtymisen osalta. Työpajan tulokset esitellään osana hankkeessa tuotettua nivelvaiheiden ohjausmallia marraskuussa järjestettävässä hankkeen päätösseminaarissa. Päätösseminaarin tiedot tarkentuvat myöhemmin. (HOKS = henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, RANSU = rangaistusajansuunnitelma)

Transit-hankkeen hanketyöntekijä Maria Ojala-Vesteri

Ammattiopisto Spesia