Spesialla vietettiin kansainvälistä yrittäjyysviikkoa 8.-12.11. Tavoitteena oli oppia yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä toiminnasta yhdessä oman ryhmän kanssa. Opiskelijoille oli järjestetty erilaista ohjelmaa viikon jokaiselle päivälle. Ohjelman ideana oli tarjota valmista materiaalia ja ideoita opettajille ja ohjaajille ryhmissä toteutettaviksi.

Spesia business race sai suuren suosion

Maanantaina vielä lämmiteltiin tutustumalla ohjelmaan, mutta tiistaina päästiin pelaamaan Spesia business race-peliä Seppo-alustalla. Spesia business race piti sisällään seitsemän toiminnallista tehtävää, joita opiskelijat toteuttivat omissa ryhmissään.

Kuva 1. Spesia business race-peli

Tehtävissä heräteltiin opiskelijoiden luovuttaa monin eri tavoin ja mukana oli myös kestävän kehityksen näkökulmaa huumoria unohtamatta. Muovipullolle löytyi monia uusia käyttötarkoituksia ja myös lehmällä tienaamisen tapoja ideoitiin innokkaasti. Ihan asiaakin tuli muun muassa tuotteen hinnan muodostumista mietittäessä.

Ryhmän vahvuudet-tehtävässä sai kehua kaveria ja omaa ryhmää ja varsin hauskoja muodostelmia nähtiin, kun ryhmät esittivät kodinkoneita.

”Heittäytymiskyky, hyvä yhteishenki, ahkeruus, reippaus, sisukas, sosiaalinen, kannustava, aktiivinen”

”Viihdymme hyvin toistemme seurassa!” Opiskelijat löysivät runsaasti ryhmiensä vahvuuksia.

Live-teamsit olivat yrittäjyysviikon kohokohtia

Keskiviikkona viestintä- ja koulutusalan ammattilainen Saara Liukkosen kertoi yrittäjyydestään ja yrityksestään. Saaran SaaraLiu toimii Mikkelistä käsin. Saara kertoi yrittäjyytensä alkuajoista ja yrityksen kehittymisestä näihin päiviin. Hän toi esiin yrittäjyyden hyviä puolia sekä kompastuskiviä ja antoi vinkkejä, mihin kannattaa kiinnittää huomiota yrittäjyyden alkutaipaleella ja kuinka yritystä voi kehittää.

Torstaina saatiin kuulla suuren suosion saanut esitys Green Care Team NY:n toiminnasta. Green Care Team NY on Spesian Jyväskylän toimipisteessä toimiva NY-yritys, jota pyörittävät kiinteistönhoitajaopiskelijat opettajansa Hannu Pahajoen ja ohjaaja Pauliina Jääskeläisen tuella.

Opiskelijat esittelivät yritystään ja oli ilo nähdä, miten hienosti ryhmä toimi yrityksessä. Opinnollisesti on mainittavan arvoista, että valmistuttuaan kiinteistöhoitajiksi, opiskelijat ovat toimineet kolme vuotta myös yrittäjinä.

NY-yritykset toimivat Vuosi yrittäjänä-ohjelman mukaisesti. NY-yrittäjyys on käytännönläheinen tapa viedä opintoja eteenpäin ja samalla oppia yrittäjyyttä. Palautteissaan opiskelijat ovat itse maininneet hyviksi puoliksi muun muassa rahan hankkimisen motivoivana tekijänä. Opettaja Hannu Pahajoki vakuutti, että NY-yrittäjyys on täysin toteuttamiskelpoinen vaihtoehto opintojen eteenpäin viemiseen ja veroista ja muistakin paperitöistä selviää.

Kuva 2. ”NY-yrittäjyyden myötä meistä tuli ammattimaisempia!”

Liikeideoinnin satona syntyi merkonomien 5P-malli

Viimeiselle päivälle oli varattu tehtävä Suunnittelupaja – Ideat esiin. Tehtävässä pääsi kehittelemään yritysideaa yksilö-, pari- tai ryhmätyönä. Tavoitteena oli vastata kysymyksiin Mitä? Kenelle? ja Miten?

Liikeideatehtävässä kunnostautui erityisesti Turun Liito-20 joukkue Figua20Gogo. Heidän ideoinnistaan syntyi urheilukauppa ja sen myötä 5P-malli:

Professional eli ammattilaisuus edellä

Place eli opiskelupaikkana Figura on mukava

Positive eli ajatellaan positiivisesti, vaikka välillä onkin rankkaa

Perfect eli täydellisyys

People eli ihmiset (me, asiakkaat & työkaverit) ovat kaikki erilaisia, mutta hyvä niin!

Kuva 3. Turun Liito 20-ryhmä ja heidän ryhmänsä Figura20Gogo.

Kiitos kaikille yrittäjyysviikon ohjelmiin osallistuneille ryhmille sekä heidän opettajilleen ja ohjaajilleen!

Ensi vuonna uudestaan!

Johanna Purokari
yritysvalmentaja
Ammattiopisto Spesia
Spesia Työelämäpalvelut