Olisiko sinulla viisi minuuttia aikaa vaikuttaa alaasi ja ammatilliseen koulutuksen laatuun? Uusi palauteväylä on avattu! Nyt voit kertoa meille anonyymisti kokemuksistasi liittyen toimintaamme koulutussopimus- ja oppisopimuskoulutuksen järjestämisessä, sekä niihin liittyvistä palveluistamme. Palautteesi on tärkeää oppilaitoksemme ja työelämän kehittymiselle, sekä työelämäyhteistyön sujumiselle.

Valtakunnalliseen työelämäpalautteeseen kuuluu kaksi kyselyä, joista toinen on suunnattu työpaikalle ja toinen työpaikalla toimineelle työpaikkaohjaajalle. Kyselyillä ei arvioida opiskelijoita, vaan seurataan työelämän tyytyväisyyttä oppilaitoksen toimintaan koulutuksen järjestämisessä yhteistyössä työelämän kanssa. Kyselyt käsittelevät asiakaslähtöisyyttä, sopimusprosessia, ohjausta ja tukea sekä vaikuttavuutta ja laatua.

Työpaikkakysely

  • Kenelle kysely on suunnattu: Kysely lähetetään koulutussopimuksia ja oppisopimuksia tehneille työnantajille ja vastaajana toimii työnantajan edustaja.
  • Miten usein palautetta kerätään: Enintään kaksi kertaa vuodessa, jos työpaikalla on ollut lähettämisajankohtaa edeltävän puolen vuoden aikana päättyneitä työpaikkajaksoja.

Työelämäpalaute/ Työpaikkakysely oppilaitosyhteistyöstä 1.9.2022
Olen tyytyväinen oppilaitoksen toimintaan järjestää työelämässä oppimista.

Keskiarvo 4,35

Keskiarvo 4,35
Keskihajonta 0,72
Vastaajien määrä 93/394
Vastausprosentti 24%

Työpaikkaohjaajakysely

  • Kenelle kysely on suunnattu: Kyselyihin vastaajina toimivat vastuulliset työpaikkaohjaajat. Tarvittaessa he voivat välittää kyselyn edelleen opiskelijaa käytännössä enemmän työpaikalla ohjanneelle henkilölle.
  • Miten usein palautetta kerätään: Päättyneistä työpaikkajaksoista enintään kaksi kertaa kuukaudessa.

Työelämäpalaute vaikuttaa oppilaitoksemme rahoitukseen, sillä se on määritelty yhdeksi perusteeksi ammatillisen koulutuksen järjestäjien vaikuttavuusrahoituksessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on säätänyt asetuksella vaikuttavuusrahoituksen laskennassa työelämäpalautteen kohderyhmistä, palautteen keräämisestä ja palautetiedon käytöstä.

Saatu palaute on oppilaitoksellemme tärkeää ennen kaikkea siksi, että voimme kehittyä ja toimia laadukkaasti yhdessä työelämän kanssa!

Työelämäpalaute/ Työpaikkaohjaajakysely 31.5.2022
Olen tyytyväinen oppilaitoksen toimintaan järjestää työelämässä oppimista.

Keskiarvo 4,47

Keskihajonta 0,71
Vastaajien määrä 379/1122
Vastausprosentti 34%

Voit tutustua työelämäpalautteeseen tarkemmin Opetushallituksen verkkosivuilla: Ammatillisen koulutuksen työelämäpalaute.

Kysy lisää:
Työelämäpäällikkö Linda Helsenius
linda.helsenius(at)spesia.fi