Olisiko sinulla viisi minuuttia aikaa vaikuttaa alaasi ja ammatilliseen koulutuksen laatuun? Uusi palauteväylä on avattu! Nyt voit kertoa meille anonyymisti kokemuksistasi liittyen toimintaamme koulutussopimus- ja oppisopimuskoulutuksen järjestämisessä, sekä niihin liittyvistä palveluistamme. Palautteesi on tärkeää oppilaitoksemme ja työelämän kehittymiselle, sekä työelämäyhteistyön sujumiselle.

Työelämäpalaute vaikuttaa oppilaitoksemme rahoitukseen, sillä se on määritelty yhdeksi perusteeksi ammatillisen koulutuksen järjestäjien vaikuttavuusrahoituksessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on säätänyt asetuksella vaikuttavuusrahoituksen laskennassa työelämäpalautteen kohderyhmistä, palautteen keräämisestä ja palautetiedon käytöstä.

Saatu palaute on oppilaitoksellemme tärkeää ennen kaikkea siksi, että voimme kehittyä ja toimia laadukkaasti yhdessä työelämän kanssa!

Valtakunnalliseen työelämäpalautteeseen kuuluu kaksi kyselyä, joista toinen on suunnattu työpaikalle ja toinen työpaikalla toimineelle työpaikkaohjaajalle. Kyselyillä ei arvioida opiskelijoita, vaan seurataan työelämän tyytyväisyyttä oppilaitoksen toimintaan koulutuksen järjestämisessä yhteistyössä työelämän kanssa. Kyselyt käsittelevät asiakaslähtöisyyttä, sopimusprosessia, ohjausta ja tukea sekä vaikuttavuutta ja laatua. Kyselyjen vastausasteikko on 1-5, jossa 5=täysin samaa mieltä ja 1=täysin eri mieltä.

Työpaikkakysely

  • Kenelle kysely on suunnattu: Kysely lähetetään koulutussopimuksia ja oppisopimuksia tehneille työnantajille ja vastaajana toimii työnantajan edustaja.
  • Miten usein palautetta kerätään: Enintään kaksi kertaa vuodessa, jos työpaikalla on ollut lähettämisajankohtaa edeltävän puolen vuoden aikana päättyneitä työpaikkajaksoja.

Työelämäpalaute/ Työpaikkakysely oppilaitosyhteistyöstä 1.1.-28.2.2023
Olen tyytyväinen oppilaitoksen toimintaan järjestää työelämässä oppimista.

Keskiarvo 4,3

Vastaajien määrä 64/208
Vastausprosentti 30,8%

Työpaikkaohjaajakysely

  • Kenelle kysely on suunnattu: Kyselyihin vastaajina toimivat vastuulliset työpaikkaohjaajat. Tarvittaessa he voivat välittää kyselyn edelleen opiskelijaa käytännössä enemmän työpaikalla ohjanneelle henkilölle.
  • Miten usein palautetta kerätään: Päättyneistä työpaikkajaksoista enintään kaksi kertaa kuukaudessa.

Työelämäpalaute/ Työpaikkaohjaajakysely oppilaitosyhteistyöstä 1.7.2022-30.8.2023, tilanne 1.3.2023

Olen tyytyväinen oppilaitoksen toimintaan järjestää työelämässä oppimista.

Keskiarvo 4,6

Vastaajien määrä 165/471
Vastausprosentti 35%

Voit tutustua työelämäpalautteeseen tarkemmin Opetushallituksen verkkosivuilla: Ammatillisen koulutuksen työelämäpalaute.

Kysy lisää:
Työelämäpäällikkö Linda Helsenius
linda.helsenius(at)spesia.fi