Alfaroc Logistics Oy on sisälogistiikan ulkoistamispalveluja sekä varastointi- ja käsittelypalveluja tarjoava yritys. Heillä on käytössä nykyaikaiset varastotilat hyvien liikenneyhteyksien varrella. He tarjoavat vastuullista varastointia, jossa toiminnan keskiössä ovat arvot, tehokkaat prosessit ja työtä tekevä ihminen. Alfarocissa ajatellaan, että yrityksen liiketoiminta on vastuullista, kun sen arvot, sanat ja teot ovat linjassa toistensa kanssa.

Monimuotoinen työyhteisö

Alfaroc Logistics tarjoaa vakituista työtä ja lyhytaikaisempaa sesonkityötä eri elämäntilanteissa oleville ihmisille. Yrityksessä arvostetaan henkilökunnan oikeaa asennetta eli halua tehdä työtä ja oppia. Esimiestyössä panostetaan tasa-arvoiseen ja syrjimättömään kohteluun sekä työhyvinvointiin.

”On ideoiden ja ajatusten rikkautta, kun työyhteisössä on taustaltaan erilaisia työntekijöitä”, kiteyttää työnjohtaja Kati Hätönen monimuotoisuuden voiman yritykselle.

Alfarocin Järvenpään toimipisteen kanssa on tehty jo useamman vuoden merkityksellistä oppilaitosyhteistyötä. Yhteistyö alkoi, kun Järvenpään logistiikkaopettajat Christian Falenius ja Olli Waltari kävivät tutustumiskäynnillä Alfarocin varastolla.

Alfarocin Järvenpään varastopäällikkö Jonne Rytkönen esitteli paikkoja ja kertoi heidän toiminnastaan ja monipuolisista työtehtävistä. Varastolla on 36 työntekijää ja työtä tehdään kahdessa vuorossa. Lisäksi on oma yövuorotiimi.

Opettajat kertoivat tutustumiskäynnillä Spesiasta, logistiikan koulutusalasta ja erilaisista mahdollisuuksista tehdä oppilaitosyhteistyötä.

Monimuotoista oppilaitosyhteistyötä

Yhteistyötä lähdettiin suunnittelemaan kitityksen tiimoilta. Opiskelijat pääsevät oppimaan oikeita työtehtäviä tutussa ympäristössä Spesian logistiikan hallilla, tutun oman opetushenkilöstön ohjauksessa.

”Kititys eli isojen tavaraerien jakaminen pienempiin eriin on tarkkuutta vaativaa työtä. Määrien pitää mennä oikein. Tavarat eli trukin osat kititetään varastolaatikoihin. Komponentit päätyvät lopulta Mitsubishi-merkkisiin trukkeihin”,  toteaa opettaja Christian Falenius.

Alfaroc toimittaa Spesian logistiikan hallille tuote-erän. Opiskelijat ottavat tavarat vastaan, lajittelevat ne omiin varastolaatikoihin, pakkaavat ja toimittavat takaisin Alfarocin varastolle.

Opettaja Niina Lindroos teki työvaiheista ohjeistuksen, jonka avulla eri opiskelijaryhmien oli helppo toimia. Opiskelijoiden mielestä kititys oli helppo oppia ja mukava työtehtävä.

Alfarocilta Kati on yhteistyöhön tyytyväinen ja kertoo, että on hienoa, kun voi luottaa, että työt hoidetaan sovitusti.


Kuvateksti: Iso tavaraerä on jaettu pienempiin eriin eli kititetty ja pakattu laatikoihin. 

Koulutus- ja oppisopimukset tukevat rekrytointia

Alfaroc ottaa myös Spesian opiskelijoita koulutussopimuksella varastolle työharjoitteluun. Alfarocilla panostetaan perehdytykseen, tehtävä voidaan tarvittaessa räätälöidä tekijälle sopivaksi ja oppimisen myötä työtehtäviä laajennetaan.

Varastolla arvostetaan jämptiyttä, digitaitoja, uskallusta kysyä, jos ei tiedä mitä tehdä sekä oma-aloitteisuutta. Jonne ja Kati kiittelevät Spesian opetushenkilöstöä hyvästä yhteydenpidosta: opettajat käyvät työpaikalla riittävän usein ja näyttöjen järjestäminen toimii sujuvasti.

Opiskelijoitamme on ollut Alfarocilla myös oppisopimuksella, jolloin opiskelija on työsuhteessa ja saa koulutuksen ajalta myös palkkaa. Oppisopimuksen voi tehdä myös lyhyemmälle ajalle eli tutkinnon osalle.

Jos oppisopimusjakso menee hyvin, on opiskelija helppo rekrytoida yritykseen. Alfaroc onkin rekrytoinut opiskelijoitamme kesätyöhön ja muutama on saanut vakituisen työpaikan.

”Pelkkää plussaa”, kiteyttää Alfarocin Jonne Rytkönen oppilaitosyhteistyöstä ja suosittelee yhteistyötä muillekin työpaikoille.

Jonne kertoo, että on hienoa, kun Alfarocilla pystytään tarjoamaan opiskelijoille tutustumista alan työtehtäviin ja työelämään sekä saadaan rekrytoitua hyviä tekijöitä yritykseen.

Tiina Perkiö
yritysvalmentaja
Ammattiopisto Spesia