Harvia on yksi Ammattiopisto Spesian kumppaniyrityksistä. Yhteistyö on toiminut hyvin ja siitä on ollut molemminpuolista hyötyä. Harvia on osaltaan mahdollistanut työssäoppimisen opiskelijoille, joita jännittää vielä työelämään lähtö tai jotka kaipaavat konkreettista tekemistä opintojen ohessa. 

Harvia ja Spesian työelämäpalvelut aloittivat yhteistyön suunnittelun joulukuussa 2021. Suunnittelu jatkui alkuvuodesta 2022  ja eteni maaliskuussa siihen että Harviasta tultiin tutustumaan  Spesian tiloihin, joissa alihankintatöitä ryhdyttiin tekemään. Työt alkoivat huhtikuussa testierällä ja ohjeiden tekemisellä Spesian opiskelijoille ja ohjaushenkilöstölle.

Testierän tultua valmiiksi se vietiin Harvialle laadun tarkkailuun. Harvian varmistuttua työn laadusta aloitettiin varsinainen yhteistyö ja opiskelijat pääsivät tositoimiin ja materiaalikuljetukset aloivat. Logistiikan perustutkinnon opettaja ja ohjaaja ottivat tehtäväkseen opiskelijoiden kanssa materiaalien ja valmiiden töiden kuljetukset Harvian ja Spesian välillä.


Kuvateksti: Logistiikan opiskelijat lastaamassa valmiita töitä Harvialle vietäväksi.

Loppukevään ja seuraavan syksyn aikana työtehtäviä uudelleenmuotoiltiin kertyneen kokemuksen perusteella.

Harvian ehdottamana siirryttiin muuttuvista tilauseristä kolmen eri tarvikepussin tekoon ja yhden kiukaan vesisäiliön kannen kokoamiseen. Tämä selkeytti työn organisointia oppilaitoksessa ja Harvia saa valmiiksi varastoon näitä komponentteja tasaisella tahdilla. Materiaalien saanti oli myös turvatumpaa ja sujuvammin varastoitavaa Spesian tiloihin.

Näin Harvian alihankintatyöt tulivat osaksi oppilaitoksen arkea, jota pystyttiin ennakoimaan huomioiden myös opiskelijoiden työelämäjaksot työpaikoilla. Työskentelyaikoja pystyttiin kalenteroimaan ja suunnittelemaan pitkäjänteisesti.

Joululomien jälkeen alihankintatöitä siirryttiin tekemään uusissa tiloissa, joihin Harvialta käytiin tutustumassa. Tilat sijaitsevat tuolloin remontoidulla ja sittemmin ison uudisosan saaneella kampuksellamme Vasarakadulla, Seppälässä.

 
Kuvateksti: Opiskelijat tekemässä tarvikepusseja ja kiukaan kansien kokoamista

Kevään 2023 työt ovat kulkeneet osana Spesian valmentavan koulutuksen opiskelijoiden opiskelua. Työt ovat opettaneet opiskelijoille tärkeitä työelämätaitoja, sarjatyön tekemisen rytmiä, rohkaisseet lähtemään oppimaan työelämään ja uskomaan omiin kykyihinsä ja taitoihinsa.

Alihankintatyöt ovat opiskelijoille mutkaton tapa opetella työelämätaitoja turvallisessa ympäristössä ja tutussa ohjauksessa sekä valmentautua työelämään.

Työskentelytilana toimii oppilaitoksessa sijaitseva sisäinen oppimisympäristö Duunila. Opetus- ja ohjaushenkilöstö huolehtii opiskelijoiden ohjauksesta Duunilassa.

Spesian työelämäpalveluiden työvalmentaja ja yritysvalmentaja vastaavat yhteydenpidosta, ohjeistuksista, materiaalien tilaamisesta ja valmiiden töiden valmistelusta lähtöön takaisin Harvialle, sekä yhteistyön kehittämisestä ja koordinoimisesta Harvian yhteyshenkilön kanssa.

 

Kuvateksti: Harvia ja sen historia.

Huhtikuun 2023 lopussa opiskelijat kävivät tutustumaan Harvian tuotantoon ja näyttelytilaan. Opiskelijat saivat myös kuulla yrityksen historiasta.

Tuotannossa opiskelijat pääsivät näkemään tuotannon eri vaiheet, missä heidän tekemiään komponentteja tarvitaan ja minkälaisten kiukaiden osiksi ne kuuluvat. Vierailulla keskusteltiin myös tuotannon eri työtehtävistä ja niiden koulutus- ja työkokemusvaatimuksista.

Näyttelytilassa päästiin näkemään laajasti Harvian erilaista sauna-, spa- ja kiuasvalikoimaa.

 
Kuvateksti: Harvian näyttelytilat esittelevät monelle suomalaiselle tuttuja tuotteita.

Spesia haluaa kiittää Harviaa joustavasta ja tärkeästä yhteistyöstä oppilaitoksemme kanssa.

Harvia toteaa yhteistyöstä:

”Harvia panostaa yhteiskunnallisesti suoraan sekä oppilaitosten ja eri ohjausryhmien kautta tulevaisuuden työvoiman työelämätaitojen ja ammattiosaamisen kehittämiseen, sekä ylläpitoon.

Spesian kanssa aloitettu yhteistyö on oiva esimerkki tästä, kuinka työelämävalmiuksia voidaan kehittää ja tukea. Yhteistyö Spesian kanssa on ollut ammattimaista ja tehokasta, kiitos Spesian osaavan henkilöstön. Lisäksi iso kiitos tehdystä työstä kuuluu Duunilan opiskelijoille, jotka ovat osoittaneet sitoutunutta ja ahkeraa työotetta.”

Miina Marttinen, työvalmentaja
Tiia Ollikainen, yritysvalmentaja