Millainen eläin sopii eläinavusteiseen työskentelyyn?

Eläinavusteiseen työskentelyyn sopivat lähtökohtaisesti kaikki lemmikki- ja maatilaeläimet. Eri eläinten kanssa toiminta on erilaista, esimerkiksi joidenkin laumaeläinten kanssa voidaan toimia epäsuorassa vuorovaikutuksessa eläimiä katsellen ja tarkkaillen. Osa eläimistä soveltuu paremmin taas suorassa vuorovaikutuksessa toimintaan, vaikkapa koirien kanssa toiminta tapahtuu yleensä näin. Eläinavusteisuuden toteuttaminen ei aina vaadi omaa eläintä tai etenkään isoa eläinlaumaa. Joskus eläinavusteinen työskentely voidaan toteuttaa eri paikoissa vierailemalla tai vaikka osittain tai kokonaan lainaeläimen/-eläinten kanssa. Eläinavusteisuus voi kulkea eläimen tai eläinten tapaamisten välillä mukana esimerkiksi kuvissa tai keskusteluissa.

Suunnittelussa huomioidaan sekä asiakas että eläin

Vaikka omaan ammattiin liittyvä osaaminen olisi hyvää, ei eläimen liittäminen osaksi sitä ole itsestäänselvyys. Nepsy-valmentajat työskentelevät monenlaisten asiakkaiden kanssa, jotka voivat vaatia paljonkin ohjausta erilaisissa asioissa. Miten tällaiseen asiakastyöhön saa yhdistettyä eläinavusteisuuden sujuvasti ja toimivasti? Eläinkin vaatii ohjausta sekä lisäksi toiminnan suunnittelu tulee toteuttaa niin asiakas kuin eläin mielessä. Eläimen osaamista tärkeämpää onkin se, mitä ihminen osaa. Ihmisen osaaminen muodostaa pohjan turvalliselle ja toimivalle eläinavusteiselle työskentelylle.

Tärkeintä on miettiä oman työn ja omien eläinten kanssa toimintaa. Nepsy-valmentajien on siis tärkeää pohtia sitä millaisten eläinten kanssa työskentely edistää parhaiten omien asiakkaiden tavoitteita. Eläinten kohdalla tärkeintä on miettiä niiden soveltuvuutta toimintaan: onhan toiminta eläinten hyvinvointia lisäävää eikä hyvinvointia heikentävää? Eläinavusteisuus osana nepsy-valmennusta voi löytää useita erilaisia muotoja, mutta nämä kaksi periaatetta huomioimalla toiminta on vastuullista kaikki tahot huomioiden.

Millainen koira sopii työpariksi?

Edelleen on tyypillisintä, että eläinavusteista työskentelyä toteutetaan koiran kanssa. Koira onkin helppo työpari siinä mielessä, että sen voi ottaa mukaan moneen paikkaan. Moni ihminen voi arpoa pitkään eläinavusteisuuteen liittyvään koulutukseen osallistumista, koska pohtii onko oma koira soveltuva ja riittääkö oman koiran koulutustaso. Usealla ihmisellä on se oletus, että koiran pitäisi olla suorastaan ylisosiaalinen ja osaamistason tulisi olla todella korkea, jotta koira-avusteisuutta voi toteuttaa. Monenlainen koira sopii koira-avusteiseen työskentelyyn ja eläinavusteinen koulutus antaa eväät oman koiran ymmärrykseen ja tarvittaessa koiran koulutuksen jatkamiseen, jotta työtä voi turvallisesti tehdä koiran kanssa. Tärkeintä on, että työskentely tarjoaa myös koiralle mukavia elämyksiä!

Omaa koiraa tulee monesti tarkasteltua todella subjektiivisesti, joten objektiivinen näkökulma on tarpeen. Joku muu ihminen ja etenkin koulutettu ammattilainen voi huomata jotain sellaista koirassa, mitä ei omistaja ei huomaa. Nepsy-valmentajien koirien soveltuvuustestaus on ehdottoman tärkeää, koska asiakkailla voi esiintyä yllättäviä ääniä tai liikkeitä, joita jotkut koirat voivat säikähtää. Lisäksi valmentajien työympäristöt voivat olla joskus kuormittavia paikkoja tai työympäristö voi vaihtua jokaisen asiakkaan kohdalla. Eläinavusteisen työskentelyn pohjana tulisi aina olla ihmisen täydennyskoulutus koiran yksittäisen soveltuvuustestauksen lisäksi, jotta koiran ohjaaja tiedostaa esimerkiksi eläinavusteisen toiminnan riskit koiralle.

Eläinavusteiset nepsy-valmentajakoulutukset

Spesia Asiantuntijapalvelut yhteistyössä Eläinkuusikko Oy:n kanssa tarjoaa eläinavusteisille valmentajille ja neuropsykiatrisille valmentajille suunnattuja eläinavusteisia nepsy-valmentajakoulutuksia.

Onko sinulle eläinavusteisen valmentajan koulutus? Tutustu eläinavusteisille valmentajille suunnattuun koulutukseen.

Oletko neuropsykiatrinen valmentaja? Lue lisää nepsy-valmentajille suunnatusta täydennyskoulutuksesta.

Lue Eläinavusteisuus ja nepsy-valmennus -blogin osa 1: Eläinavusteisuus ja nepsy-valmennus kohtaavat Spesiassa

Kolme erirotuista koiraa, joista käsi antaa yhdelle namia.